Zoekresultaat 1 - 10 van 1709 resultaten

 • Elektrisch varen 2023

  Subsidie elektrisch varen

 • Steekproefcontroles

  We controleren of subsidies goed worden besteed. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijsstukken bewaren.

 • Kosten

  Aan vergunningen en ontheffingen zijn kosten verbonden, zogenaamde leges.

 • Fietscommunity Groningen

  Samenvatting volgt

 • Bushalte

  Wilt u als wegbeheerder bushaltes realiseren, verwijderen of aanpassen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Wet milieubeheer, ontheffing

  Wilt u handelingen verrichten die volgens de bepalingen in de Wet milieubeheer verboden zijn? U kunt in bepaalde gevallen een ontheffing aanvragen bij de Provincie Limburg. 

 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

  Beheerders van natuurgebieden kunnen een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het beheer. In het Natuurbeheerplan Groningen is aangegeven welke percelen voor subsidie in aanmerking komen en voor welk natuur-of landschapsbeheertype wij een subsidie geven. De subsidie wordt gegeven voor een periode van 6 jaar.

 • Vergoeding na schade intrekken vergunning voor onttrekken grondwater

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt.

 • Plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen, aanvraag toestemming

  Bedoeld om tijdelijk verkeersmaatregelen te mogen plaatsen en toe te passen op of langs een provinciale weg. 

 • Groen, subsidie, 2.11: Programma Groen doet goed

  Meer info bij de subsidieregeling Groen.