Zoekresultaat

1 - 10 van de 14 Resultaten
Toon producten van Waterschap Aa en Maas
Gewijzigd Huidigjaar
 • Bedrijfswaterplan

  Met een bedrijfswaterplan kun je flexibeler beregenen. In het plan schrijf je welke maatregelen je neemt om water te besparen.

 • Opgave grondwateronttrekking

  Heb je een vergunning voor het onttrekken van grondwater of een bedrijfswaterplan? Doe dan jaarlijks de opgave grondwateronttrekking.

 • Excursie

  Wil je, bijvoorbeeld met een groep scholieren, een excursie maken naar een rioolzuivering of gemaal? Dat kan!

 • Meldpunt bodemkwaliteit

  Ga je in of nabij oppervlaktewater aan de slag met steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie? Dan krijg je te maken met het Meldpunt bodemkwaliteit.

 • Melden start en einde werkzaamheden vergunning

  Heb je een watervergunning en start of stop je met werkzaamheden? Zorg dan voor het (af)melden.

 • Schadeclaim indienen

  Wil je eens schadeclaim indienen omdat Aa en Maas onjuist gehandeld heeft? Dat kan via onze website.

 • Subsidie

  Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering voor water en groen? Dan kun je daarvoor subsidie aanvragen bij Aa en Maas.

 • Verzoek om informatie (Wob)

  Wil je iets weten over het handelen van Waterschap Aa en Maas? Dan kun je een Wob-verzoek indienen.

 • Bezwaar tegen een beslissing van ons bestuur

  Heb je een klacht over het gedrag van de bestuurders of medewerkers van Waterschap Aa en Maas? Dan horen we dat graag.

 • Melding of klacht over water

  Ruik of zie je iets vreemds, heb je ergens last van of kan iets beter in of rondom water? Denk aan slechte waterafvoer, watervervuiling, illegaal gedumpt afval of dode dieren? Dien dan een klacht in of maak een melding. 

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties