Zoekresultaat 1 - 10 van 13741 resultaten

 • Identiteitsfraude, melden en hulp

  Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) kunt u melding maken van identiteitsfraude of van een fout in uw persoonsgegevens.

 • Subsidieverzoek activiteit of evenement

  Aanvragen sponsoring.

 • Subsidieverzoek voorkomen wateroverlast

  Aanvragen sponsoring.

 • Wet op de Architectentitel

  De Wet op de architectentitel is op 1 oktober 1988 in werking getreden. Ze beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen degene die staan ingeschreven in het architectenregister mogen de titel voeren waaronder ze staan ingeschreven. De wet beschermt de titel, niet het beroep van architect. Iedereen mag in Nederland werkzaamheden op het gebied van architectuur verrichten, mits men zich niet ten onrechte van de titel architect bedient. Datzelfde geldt voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn: 1. Kwaliteitsborging: Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen. 2. Bescherming van opdrachtgevers: Door de beschermingen van de architectentitel mogen opdrachtgevers ervan uitgaan dat ze met voldoende gekwalificeerde architecten in zee gaan. 3. Uitvoeren van de Europese regelgeving: Dit versterkt de positie van de Nederlandse architect ten opzichte van zijn Europese collega’s en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

 • Vergoeding na schade intrekken vergunning voor onttrekken grondwater

  Het kan voorkomen dat uw vergunning om grondwater te onttrekken of om water te infiltreren ingetrokken of gewijzigd wordt.

 • Actieplan geluid / omgevingslawaai

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg of spoorweg woont, kunt u geluidsoverlast hebben van het weg- of spoorverkeer.

 • Breedteontheffing landbouwvoertuigen, aanvraag

  Bedoeld om de toegestane breedte van landbouwvoertuigen te verruimen tot maximaal 3.50 meter.

 • Grens bebouwde kom, vaststelling

  De provincie kan besluiten de grens van de bebouwde kom vast te stellen.

 • Voorlopige voorziening

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie? Of heeft u beroep aangetekend tegen een beslissing op bezwaar van de provincie? Als u wilt dat de werking van het besluit of de beslissing op bezwaar tijdelijk wordt opgeschort, kunt u vragen om een voorlopige voorziening.

 • Storing aan kabel en/of leiding incl. storing aan huisaansluiting, melding

  Dit betreft een meldingsformulier storing aan kabel en/of leiding incl. storing aan huisaansluiting (nutsvoorzieningen).