Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Wet op de Architectentitel

    De Wet op de architectentitel is op 1 oktober 1988 in werking getreden. Ze beschermt de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Alleen degene die staan ingeschreven in het architectenregister mogen de titel voeren waaronder ze staan ingeschreven. De wet beschermt de titel, niet het beroep van architect. Iedereen mag in Nederland werkzaamheden op het gebied van architectuur verrichten, mits men zich niet ten onrechte van de titel architect bedient. Datzelfde geldt voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. De doelstellingen van de Wet op de architectentitel zijn: 1. Kwaliteitsborging: Waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen. 2. Bescherming van opdrachtgevers: Door de beschermingen van de architectentitel mogen opdrachtgevers ervan uitgaan dat ze met voldoende gekwalificeerde architecten in zee gaan. 3. Uitvoeren van de Europese regelgeving: Dit versterkt de positie van de Nederlandse architect ten opzichte van zijn Europese collega’s en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen.

  • Identiteitsfraude, melden en hulp

    Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) kunt u melding maken van identiteitsfraude of van een fout in uw persoonsgegevens.

  • Basisregistratie Personen, Inzage persoonsgegevens via MijnOverheid.nl

    Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP).