Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Afvalinzameling

  Hoe minder restafval u hebt, hoe minder vaak u uw grijze rolemmer door ons hoeft te laten legen. Dat zorgt voor minder kosten om het afval te verwerken. Ook is het beter voor het milieu.

 • Groenstroken aankopen

  In bepaalde gevallen komen groenstroken in aanmerking voor verkoop.

 • Groenonderhoud

  Ons Uitvoeringsbedrijf Open Ruimte verzorgt de buitenruimte door te snoeien en te straten te vegen. Maar ook door het bestrijden van onkruid en het maaien van gazons, bermen en watergangen.

 • Omgevingsplan

  Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Alle bestemmingsplannen zijn opgegaan in het Omgevingsplan Schouwen-Duiveland.

 • Adresonderzoek

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Krijgt u post van oude bewoners? Dan kunt u ons vragen om een adresonderzoek te starten.

 • Monument aanwijzen

  U kunt een verzoek doen om de status van uw pand te veranderen.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u maximaal 35 vierkante meter aan asbest verwijderen? Dan hebt daar een bewijs van melding voor nodig. Een bewijs van melding kunt u online bij ons aanvragen.

 • Tijdelijke verhuur van een woning die leeg staat

  Aanvragen van een leegstandsvergunning. Hiermee kunt u uw woning tijdelijk verhuren.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel Basisregistratie personen is een bewijs dat u bent ingeschreven bij de gemeente. U vraagt het online aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Servicemelding

  Hebt u een vraag of wilt u iets melden? Dit kan digitaal bij ons Serviceteam.