Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Sloopmelding, gebouw of woning

  Voor sloopactiviteiten, waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval minimaal 10 m3 bedraagt en bij het verwijderen van asbest, geldt een meldingsplicht.

 • Omgevingsvergunning, reclame maken

  Voor het aanbrengen van reclame aan de gevel van uw bedrijf is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Alcoholwet

  In de alcoholwet is bepaald dat stichtingen en verenigingen die alcoholhoudende drank verkopen, in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning model B.

 • Wegen, straten, fiets- en voetpaden, onderhoud

  Hebt u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur? Dan kunt u dit bij ons melden.

 • Informatieverzoek ruimtelijke omgeving

  U kunt informatie opvragen over een object of perceel. Denk hierbij aan bodem, bestemmingsplan of monumentale status.

 • Verzoek handhaving omgevingsrecht

  Het indienen van een verzoek tot handhaving betekent dat u ons er op wijst dat u vermoedt dat iemand de regels overtreedt.

 • Omgevingsvergunning, online vergunningcheck

  Doe de online vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl.

 • Evenementenvergunning

  Voor het organiseren van een evenement, waaronder ook een snuffelmarkt, is een vergunning nodig.

 • Bedrijfsafval en reinigingsrechten

  Bedrijven kunnen kiezen om hun bedrijfsafval via ons af te laten voeren. Dit is echter geen verplichting. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om dit via een commerciƫle partij te doen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? En heeft dat besluit gevolgen voor u? Lees in het besluit of u bezwaar kunt maken.