Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Aan de hand van voorwaarden wordt bepaald of iemand bijzondere bijstand kan krijgen.

 • Bijzonder transport

  In bepaalde gevallen is een ontheffing nodig voor het vervoeren van lading. Dat heet bijzonder transport.

 • Toezicht en handhaving

  Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren.

 • Koninklijke Erepenning

  De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van een bijzonder jubileum. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

 • Ontgronding

  Ontgronding is het afgraven en verlagen van de land- of waterbodem. Hiervoor is een vergunning nodig. Ook gelden er voorwaarden.

 • Vooroverleg

  Het vooroverleg is een informele, informatieve fase die vooraf kan gaan aan uw formele aanvraag van een omgevingsvergunning.

 • Legesverordening

  Leges zijn feitelijk vergoedingen voor gemeentelijke dienstverlening.

 • Afvalwater lozen

  Voor het lozen van afvalwater door bedrijven is soms een vergunning nodig. Particulieren kunnen in sommige gevallen vrijstelling krijgen.

 • Koninklijk Predicaat

  Een onderneming of vereniging kan onder verschillende voorwaarden een koninklijk predicaat krijgen. Dit kunnen ze aanvragen bij de burgemeester.

 • Openbare informatie hergebruiken (Who-verzoek)

  Als iemand informatie over beleid of besluiten van de gemeente wil opvragen, moet een Who-verzoek gedaan worden. Daarin moet een aantal zaken staan.