Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Wegwerkzaamheden

  Op het Bereikbaarheidsportaal vindt u een kaart met de huidige en geplande wegwerkzaamheden en informatie over de bereikbaarheid in de stad. U kunt linksboven zoeken naar een specifieke straat of inzoomen op de kaart.

 • Zorgfraude melden

  Denkt u dat iemand onterecht zorg of zorggelden krijgt vanuit de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet (bijvoorbeeld als een Pgb, persoonsgebonden budget)? Dan kunt u dit bij ons melden. U kunt de fraude melden zonder uw naam of contactgegevens door te geven. U kunt bij uw melding ook documenten uploaden. Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding.

 • Idee of plan

  Wij ontvangen graag uw tips en verbetersuggesties voor de stad of uw wijk. Dat mag over alles gaan. U kunt hulp of subsidie vragen om uw idee zelf uit te voeren. Of ons vragen ermee aan de slag te gaan. Bent u het niet eens met onze beleidskeuzes, dan horen we graag van u hoe het beter kan. Ook als u een concreet en uitgewerkt plan hebt, horen wij dit graag. Mail het plan en wij nodigen u uit voor een gesprek.

 • Iets anders melden over de openbare ruimte

  U wilt ons iets melden over de openbare ruimte, maar u vindt niet het juiste onderwerp. Laat het ons weten als er iets kapot is, niet werkt of ontbreekt.

 • Participatieraad Haarlem

  De Participatieraad Haarlem adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein. De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan en staat los van de gemeente.