Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Informatie opvragen (Woo-verzoek)

    De Wet open overheid (Woo) zorgt voor een meer transparante overheid, die uitlegt wat zij doet en waarom. De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert u hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen, de website overheid.nl of onze eigen website. Als u op zoek bent naar documenten die nog niet openbaar zijn, kunt u vragen of die documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Zo'n verzoek heet een Woo-verzoek. De gemeente bekijkt na uw verzoek of de gevraagde documenten openbaar gemaakt kunnen worden.