Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Reclame maken met een reclamevoertuig

  Bedrijven mogen reclame maken met een reclamevoertuig. Maar er zijn wel regels voor. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld niet zomaar een voertuig met reclame erop langs de weg parkeren in een gebied waar veel wordt geparkeerd. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

 • Evenementenvergunning

  Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

  Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder evenement wordt mede verstaan:
  a. een herdenkingsplechtigheid;
  b. een braderie;
  c. een optocht;
  d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

  Voor het houden van een evenement kunnen diverse andere vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn. Doe daarom de online vergunningenchecker en vraag gemakkelijk en snel de juiste vergunningen aan. 

  Infographic en folders 'Evenementen: gezondheid en veiligheid'

  Een evenement organiseren, daar komt best wat bij kijken. Naast een mooi evenement wil je natuurlijk ook een veilig evenement organiseren. Er zijn veel onderwerpen over gezondheid en veiligheid waarvoor je aandacht moet hebben. Daarom hebben GHOR en GGD NOG een infographic ontwikkeld voor vergunningverleners en evenementenorganisatoren.

  Op de website van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) vind je deze handige infographic met informatiefolders over onderwerpen die gaan over veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld over evenementenzorg, alcohol, drugs en roken, eten en (gratis) drinkwatervoorzieningen, weersomstandigheden en sanitaire voorzieningen.

  Meer informatie kunt u vinden op https://www.vnog.nl/Advies-GHOR-bij-evenementen.

 • Toezicht op bouw en verbouw

  Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.

  • Soms is dat iemand van de gemeente.
  • Soms moet u daar zelf iemand voor inhuren: een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger stelt een plan op. Dat heet een borgingsplan. Daarin staat hoe er gebouwd wordt, en hoe het bouwwerk eruit gaat zien.

  U laat de gemeente weten wanneer u begint met de bouw en wanneer u klaar bent.

  Wie controleert uw bouwwerk?

  Dat hangt van het bouwwerk af. Het bouwwerk is het gebouw dat u aan het bouwen of verbouwen bent. Bij kleine bouwwerken controleert de kwaliteitsborger. Bij grotere bouwwerken doet de gemeente dat.

  Hoe weet u of uw bouwwerk klein of groot is? Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse. Er zijn 3 gevolgklassen: 1, 2 en 3.

  Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 1? En gaat het om nieuwbouw? Dan moet u een kwaliteitsborger inhuren. Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3, of gaat het om een verbouwing? Dan controleert de gemeente.

  Wilt u weten in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt? Kijk dan op de website van Iplo. Of doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

  Wat controleert de kwaliteitsborger of de gemeente?

  • of u bouwt zoals in uw vergunning staat, of in het borgingsplan
  • of u het gebouw en het terrein gebruikt zoals in uw vergunning of in uw borgingsplan staat
  • hoe u bouwt (bouwt u bijvoorbeeld veilig genoeg)
  • hoe u bouwmateriaal (zoals planken, stenen en gereedschap) op de bouwplaats brengt en opruimt.

  Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de gemeente of de kwaliteitsborger de bouw stoppen. Of u mag het gebouw niet meer gebruiken.

 • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking aanvragen

  Soms is werken met een gezondheidsbeperking niet mogelijk. Misschien is werken in een sociale werkvoorziening dan een mogelijkheid voor u. U kunt dan onder begeleiding in een beschermde omgeving aan het werk. U hebt daar een indicatie voor nodig. Krijgt u een Wsw-indicatie? Dan neemt een sociale werkplaats contact met u op. Zij kijken naar wat u wilt en kunt. Vaak is er een wachtlijst. U wordt gebeld als er een geschikte plaats voor u is.

 • Een klein evenement organiseren

  Een klein evenement is bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op een klein evenement zijn weinig mensen aanwezig. Een klein evenement zorgt voor weinig overlast voor bewoners en verkeer. U moet een klein evenement melden bij de gemeente.

  Misschien moet u aan de gemeente een vergunning vragen voor activiteiten op het evenement. Of u moet een aparte melding doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

  • het plaatsen van tijdelijke bouwsels (bijvoorbeeld een podium, tribune of feesttent)
  • het plaatsen van reclameborden of routeborden
  • het organiseren van een feest in uw (horeca)bedrijf
  • het tijdelijk schenken van alcohol
  • het organiseren van een evenement in of bij een natuurgebied