Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Waterschapsbelasting

  De belastingaanslag, tarieven, kwijtschelding, bezwaar en betalen van belasting.

 • Vergunning of melding

  Vergunning nodig of is een melding voldoende? Doe de vergunningcheck of maak een afspraak.

 • Klacht over medewerker of bestuurder

  Ben je ontevreden over het optreden van een medewerker of bestuurder van ons waterschap? Geef dan jouw klacht aan ons door.

 • Onderhoud polderdijken

  Eigenaren van gronden die dienen als een polderdijk (ook wel waterkering, genoemd), hebben de plicht deze jaarlijks te onderhouden.

 • Officiële bekendmakingen

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten en ontvang onze publicaties zoals kennisgevingen en bekendmakingen (waterschapsblad) per e-mail.

 • Bezwaar maken tegen een besluit

  Als je het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kun je als belanghebbende online en schriftelijk bezwaar maken.

 • Legger

  De legger is een besluit in de vorm van een kaart. Hierin is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is voor een waterstaatswerk en wat die onderhoudsplicht inhoudt. En aan welke ligging, afmetingen, vorm en constructie een waterstaatswerk zou moeten voldoen.

 • Watertoets voor ruimtelijke plannen

  Werk je namens een overheid of een adviesbureau aan ruimtelijke plannen die gevolgen kunnen hebben voor water? Je krijgt dan te maken met het watertoetsproces. Deze kun je aanvragen bij onze waterbeheerders of digitaal.

 • Zienswijze indienen

  Wil je reageren op een ontwerpplan van ons waterschap of jouw mening geven over een ontwerpbesluit? Dan kun je een zienswijze indienen.