Zoekresultaat 1 - 10 van 33 resultaten

 • Straattoezicht

  In de gemeente Zaanstad werken Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's). U kunt ze elke dag lopend, in de auto of op de fiets tegenkomen. Ze zijn te herkennen aan hun uniform met logo. De Boa's helpen u maar spreken u er ook op aan als u zich niet aan de regels houdt.

 • Legalisatie/Apostille

  Buitenlandse documenten moeten eerst gelegaliseerd worden. Dit gebeurt meestal door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land waar het document vandaan komt. Sommige landen hebben met elkaar verdragen waardoor bepaalde documenten uit het ene verdragsland met één legalisatie of soms zelfs zonder legalisatie in een ander verdragsland gebruikt kunnen worden. Het bekendste legalisatieverdrag is het Apostilleverdrag. Dit verdrag maakt legalisatie niet overbodig maar zorgt dat er slechts één legalisatie nodig is: de apostillestempel. Met een apostillestempel hoeft het document niet meer gelegaliseerd te worden door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Burgerlijke Stand

  De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven zoals geboorte en huwelijk. Een afschrift is alleen te verkrijgen in de gemeente waar de gebeurtenis/het rechtsfeit heeft plaats gevonden. U kunt online afschriften opvragen van de volgende akten: Geboorteakte (hierop staat het tijdstip van de geboorte vermeld) Overlijdensakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van ontbinding van partnerschapsregistratie Huwelijksakte Echtscheidingsakte

 • Sociaal Wijkteam

  Bij een Sociaal Wijkteam kunt u terecht met vragen of problemen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, financiële problemen, mantelzorg en problemen in het sociale leven, zoals eenzaamheid. Maar u kunt ook bij een Sociaal Wijkteam terecht als u zich zorgen maakt over een buur of kennis. U vindt een Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.

 • Bezoekersvergunningen

  Met een bezoekersvergunning kan uw bezoek parkeren in de buurt van uw woning. De bezoekersvergunning is digitaal en is pas geldig als u het kenteken van uw bezoek aanmeldt via de computer, tablet, smartphone of de telefoon. Een bezoekersvergunning betaalt u per minuut. Het is dus belangrijk dat u het bezoek aanmeldt en ook weer afmeldt.

 • Re-integratie

  Als u een uitkering van de gemeente krijgt, wordt verwacht dat u er alles aan doet om weer een eigen inkomen te verdienen, ook als dat tijdelijk of parttime werk is. Er zijn verschillende mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is een vergoeding naar en van school. De vergoeding is bedoeld voor: Leerlingen die vanwege een speciale school niet dichtbij huis naar school kunnen. leerlingen die door een handicap/beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding kunnen ouders (hiermee worden ook voogden, pleegouders of verzorgers bedoeld) online een aanvraag leerlingenvervoer indienen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling die ruimte heeft en het juiste onderwijs biedt. Het stimuleren van zelfstandig (leren) reizen van leerlingen en de begeleiding van ouders bij de schoolgang van hun kind staan centraal.

 • Basisregistratie personen (BRP)

  De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mogen stemmen bij verkiezingen en bij het verstrekken van uitkeringen.

 • Privacyverklaring gemeente Zaanstad

  De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens vindt de gemeente Zaanstad belangrijk. Daarom gaat de gemeente zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De gemeente Zaanstad verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een uitkering, het financieren van zorg of het handhaven van de openbare orde. Daarnaast verwerkt de gemeente persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten. Soms worden uw persoonsgegevens ook verwerkt als u expliciet toestemming heeft gegeven. Denk aan het aan-en afmelden van nieuwsbrieven of als u bij ons solliciteert. De bescherming van al deze persoonsgegevens is geregeld in de volgende wetten: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Wet politiegegevens (Wpg) De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) 

 • Gemeentelijke belastingen

  Belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Met die inkomsten investeert de gemeente in projecten en voorzieningen in de stad. Er zijn verschillende soorten belastingen. Zo zijn er algemene belastingen, die iedereen betaalt die in de gemeente woont of gevestigd is. Bijvoorbeeld  afvalstoffenheffing , rioolheffing  en onroerendezaakbelasting (ozb) . En er zijn belastingen die alleen bedoeld zijn voor mensen die specifiek ergens gebruik van maken. Bijvoorbeeld parkeer- of precariobelasting. Als u een account bij MijnOverheid heeft, dan vindt u de aanslag(en) gemeentelijke belastingen in de Berichtenbox van MijnOverheid (als de aanslag op uw naam staat). U krijgt uw aanslag dan niet meer op papier maar alleen nog digitaal. Activeert u uw account nadat u de aanslag heeft ontvangen, dan ontvangt u pas volgend jaar de nieuwe aanslag digitaal. Met ingang van 2024 heeft u de toegang tot uw gegevens in de digitale belastingbalie . Daar kunt u eenvoudig allerlei zaken zelf digitaal regelen. Denk hierbij aan: 1.       Bezwaar maken tegen de aanslag 2.       Automatische incasso aanvragen 3.       Kwijtschelding aanvragen 4.       Betalingsregeling aanvragen 5.       Uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) inzien