Zoekresultaat 1 - 10 van 131 resultaten

 • Echtscheiding/ontbinding partnerschap

  Bij een echtscheiding/ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten partners afspraken maken. Bijvoorbeeld over de opvoeding/verzorging van minderjarige kinderen. De uitspraak van de rechtbank over de echtscheiding/ ontbinding partnerschap wordt naar de gemeente verzonden. Pas als de gemeente de uitspraak heeft verwerkt, bent u officieel gescheiden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Meer informatie vindt u via de Rijksoverheid.

 • (Bijstands-)uitkering

  Soms lukt het (even) niet om voor uw eigen inkomen te zorgen. Heeft u geen werk of onvoldoende geld om van rond te komen? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijstandsuitkering (participatiewet). De bijstandsuitkering is bedoeld om tijdelijk in uw levensonderhoud te voorzien, totdat u weer een baan heeft gevonden. Voor de bijstandsuitkering gelden andere regels dan bijvoorbeeld voor de WW-uitkering. De gemeente Zaanstad zorgt voor de uitvoering van de bijstandsuitkering, maar helpt u tegelijkertijd bij uw zoektocht naar werk of andere maatschappelijke activiteiten, zoals vrijwilligerswerk. Daarbij kijken we niet naar wat u niet kunt maar juist naar wat u wél kunt. Want iedereen heeft unieke talenten. Hieronder vindt u meer informatie.

 • Stedelijke ontwikkeling

  Zaanstad is een complete stad met veel verschillende gebieden. Een stad met een rijke historie die continu in beweging blijft door middel van vele uitdagende (bouw-)projecten.

 • Straattoezicht

  In de gemeente Zaanstad werken Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's). U kunt ze elke dag lopend, in de auto of op de fiets tegenkomen. Ze zijn te herkennen aan hun uniform met logo. De Boa's helpen u maar spreken u er ook op aan als u zich niet aan de regels houdt.

 • Krommenie West en Krommenie Oost

  Hier vindt u een overzicht van wegwerkzaamheden, recente (nieuws)berichten over de wijken Krommenie West en Krommenie Oost en bewonersbrieven.

 • Maatschappelijke ontwikkeling

  De Zaanse gemeenschap is betrokken, ondernemend en initiatiefrijk. Zaanstad is dus altijd in beweging. Veel inwoners lossen zelf of met elkaar problemen op. En waar nodig zorgt de gemeente samen met maatschappelijke partners voor dat steuntje in de rug. Als het nu gaat om werk, onderwijs, jeugd, zorg, welzijn, sport of onderwijs. Onderstaand vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen. Als u actief op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Maatschappelijke Ontwikkelingen aan de Zaan via de button aan de rechterkant.

 • Legalisatie/Apostille

  Buitenlandse documenten moeten eerst gelegaliseerd worden. Dit gebeurt meestal door het ministerie van Buitenlandse Zaken in het land waar het document vandaan komt. Sommige landen hebben met elkaar verdragen waardoor bepaalde documenten uit het ene verdragsland met één legalisatie of soms zelfs zonder legalisatie in een ander verdragsland gebruikt kunnen worden. Het bekendste legalisatieverdrag is het Apostilleverdrag. Dit verdrag maakt legalisatie niet overbodig maar zorgt dat er slechts één legalisatie nodig is: de apostillestempel. Met een apostillestempel hoeft het document niet meer gelegaliseerd te worden door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Burgerlijke Stand

  De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven zoals geboorte en huwelijk. Een afschrift is alleen te verkrijgen in de gemeente waar de gebeurtenis/het rechtsfeit heeft plaats gevonden. U kunt online afschriften opvragen van de volgende akten: Geboorteakte (hierop staat het tijdstip van de geboorte vermeld) Overlijdensakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van ontbinding van partnerschapsregistratie Huwelijksakte Echtscheidingsakte

 • Wonen en leven

  De woningnood in Zaanstad is hoog en dat blijft de komende jaren zo. Daarom wordt er volop gebouwd in Zaanstad. Maar bouwen kost tijd en dus blijft het voorlopig lastig om snel aan een woning te komen. Vooral voor de groep die met spoed een woning nodig heeft. Naast nieuwbouw zetten diverse partijen zich ook in om de kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren en wordt geinvesteerd in een passend woningaanbod voor jongeren, ouderen en speciale doelgroepen. De ambitie is dat alle Zaankanters een eerlijke kans krijgen op een passende en betaalbare woning. Meer informatie over wonen in Zaanstad vindt u op Wonen in Zaanstad .

 • Sociaal Wijkteam

  Bij een Sociaal Wijkteam kunt u terecht met vragen of problemen op het gebied van welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen en gezinsrelaties. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, financiële problemen, mantelzorg en problemen in het sociale leven, zoals eenzaamheid. Maar u kunt ook bij een Sociaal Wijkteam terecht als u zich zorgen maakt over een buur of kennis. U vindt een Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.