Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade of bent u gewond geraakt? En bent u van mening dat dit onze schuld is? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

 • Parkeervergunning Thorn

  In de historische kern van Thorn mag alleen geparkeerd worden door vergunninghouders. Bewoners en bedrijven die niet kunnen parkeren bij hun pand, kunnen een parkeervergunning aanvragen.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Elke woning of bedrijf moet een aansluiting hebben op het gemeentelijk riool.

 • Klacht tegen ambtelijk / bestuurlijk optreden

  Heeft u een klacht over de gemeente? Dien deze dan bij ons in. Het gaat hierbij om klachten over hoe ambtenaren of bestuurders zich gedragen of als u vindt dat u bijvoorbeeld verkeerde informatie heeft ontvangen.

 • Afkoppelen van hemelwater

  Naast afvalwater komt er ook veel hemelwater in het riool. Dat is zonde, want schoon hemelwater hoeft niet gezuiverd te worden. Door uw regenpijp af te koppelen (van het riool af te halen), draagt u bij aan een schonere leefomgeving.

 • Evenementensubsidie aanvragen

  In sommige gevallen kunt u subsidie aanvragen voor een evenement.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.