Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Rijbewijs verloren of gestolen

  Als uw rijbewijs vermist is, kunt u dit melden bij de gemeente. Daarna kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen. Bent u uw rijbewijs kwijtgeraakt in het buitenland? Doe direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs daarvan. Doe bij terugkomst een melding hiervan bij de gemeente. Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig. Behalve als u medisch gekeurd moet worden. U krijgt zo nodig een vervangend rijbewijs dat even lang geldig is als uw verloren of gestolen rijbewijs. Kijk voor meer informatie bij Medische keuring voor uw rijbewijs.

 • Wijzigen naamgebruik

  U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk, geregistreerd partnerschap, een scheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd? Of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. Naamgebruik U kunt het volgende kiezen: Alleen uw eigen naam; Alleen de naam van uw partner; Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. De partner is bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw overleden echtgeno(o)t(e), uw ex-echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of uw ex-geregistreerde partner. Uw geboortenaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden. Een verzoek tot wijziging van naamgebruik in de BRP is iets anders dan een wijziging van uw geslachtsnaam. Hier kunt u meer over lezen bij de website van het ministerie van Justitie. 

 • Op straat of aan de deur verkopen (Ventvergunning)

  Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u een vergunning nodig. Vraag een ventvergunning aan als u bijvoorbeeld (stroop)wafels, oliebollen of kaarten aan de deur wilt verkopen of aanbied om kleine klusjes te doen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee als u met uw goederen of diensten de straat op gaat.

 • Paspoort of identiteitskaart, verloren of gestolen

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart verloren? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Zij maken een vermissingsdocument voor u op. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen ? Voorkom fraude of misbruik en doe meteen aangifte bij de politie. Zij maken een proces-verbaal op van de diefstal.  Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort aanvragen kost zeker 24 uur. Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee. Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijtgeraakt in het buitenland? Doe direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs daarvan. Vraag ook een nieuw of tijdelijk reisdocument aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat. Bij terugkomst kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij de politie. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt hiermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentewinkel ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

 • Identiteitskaart aanvragen

  De identiteitskaart is een identiteitsbewijs. In Nederland is iedereen van veertien jaar en ouder verplicht zich te kunnen identificeren met een paspoort of een identiteitskaart. Wie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. De identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Als u achttien jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart tien jaar geldig. Voor iedereen onder de achttien jaar is de identiteitskaart vijf jaar geldig. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt hiermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentewinkel ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl. Identiteitskaart aanvragen voor kinderen Als u een identiteitskaart voor uw kind aanvraagt, moet u uw kind meenemen. Voor kinderen onder de twaalf jaar is ook schriftelijke toestemming van de andere ouder of voogd nodig. Neem de schriftelijke toestemming (zie formulier onderaan de pagina) en legitimatiebewijzen van alle ouders/voogden mee.  

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct door. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Gaat de gemeente akkoord, dan moeten de wijzigingen worden ingevoerd. Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Heeft u een geadopteerd kind dat jonger is dan zestien jaar? Of bent u zelf geadopteerd? U kunt dan gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat. Dit is ook mogelijk met gegevens van vóór geslachtsverandering. U vraagt dit schriftelijk aan bij de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. Dat betekent: U heeft geen strafblad. U heeft wel een strafblad. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt als vrijwilliger gaat werken lid wilt worden van een schietvereniging

 • Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

  U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs).

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Indien u gehandicapt bent kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u gratis parkeren op de daarvoor aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. U mag uw auto ook neerzetten op plaatsen waar parkeren normaal verboden is.  Let op: Op betaalde parkeerplaatsen waar geen gehandicaptenparkeerplaats is aangegeven moet wel parkeerbelasting worden betaald. Ook met een gehandicaptenparkeerkaart. Er zijn parkeerkaarten voor bestuurders en passagiers. Bij de aanvraag voor een gehandicaptenkaart is een geneeskundig onderzoek vereist door een daartoe aangewezen arts. De gemeente verstrekt ook gehandicaptenparkeerkaarten aan zorginstellingen voor het vervoer van hun gehandicapte bewoners. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen en heeft een geldigheid van 6 maanden tot 5 jaar.  

 • Burgerlijke stand, uittreksel (geboorteakte, overlijdensakte etc.)

  De gemeente schrijft belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven op in een officieel document. Dit heet een akte. Belangrijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of overlijden. De akten bewaart de gemeente in de burgerlijke stand. U kunt van deze akten een afschrift of uittreksel op papier aanvragen. Een uittreksel is een samenvatting van de informatie die de gemeente heeft. De belangrijkste gegevens staan erin. Een afschrift is een kopie van de akte, met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een: geboorteakte overlijdensakte huwelijksakte echtscheidingsakte akte van partnerschapsregistratie akte van beëindiging partnerschap Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan. Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Dan vraagt u naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan.Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.