Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Individuele inkomenstoeslag

  Wat is de Inkomenstoeslag? Heeft u al langere tijd een laag inkomen? En verwacht u dat dit niet verandert? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen op uw inkomen. Dit heet de individuele inkomenstoeslag. Deze kunt u een keer per jaar aanvragen. U mag zelf beslissen waar u dit geld aan uitgeeft....

 • Bijzondere bijstand voor doorbetaling van vaste lasten

  Kosten aanhouden woning bij verblijf in een inrichting     Bent u opgenomen in een inrichting? En moet u uw woning toch aanhouden? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen voor de vaste kosten voor uw woning. Dat kan als de kosten echt nodig zijn en u die kosten niet zelf kunt betalen en u...

 • Woonkostentoeslag

  Als uw woonkosten in verhouding tot uw inkomen te hoog zijn kunt u bijzondere bijstand in de vorm van Woonkostentoeslag aanvragen. Ook kan het zijn dat u in een huurwoning woont, maar (nog) geen recht hebt op huurtoeslag van de Belastingdienst. Dan kunt u ook bijzondere bijstand aanvragen....

 • Bijzondere bijstand eerste maand huur en waarborgsom

  De kosten van eerste huur en borg horen tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kunnen worden betaald uit een inkomen ter hoogte van de bijstandsnorm, of door te sparen dan wel gespreide betaling achteraf. Dit betekent dat er in principe geen bijstandsverlening...

 • Hoogte en betaling uitkering

  Wat is de hoogte van mijn uitkering? De gemeente vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u geldt. Hoeveel u ontvangt is afhankelijk van uw leeftijd en uw woon- leefsituatie. De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De bijstand is altijd een aanvulling op...

 • Balie Werk Inkomen en Zorg/uitkering levensonderhoud

  Contact met medewerkers van het Sociaal Domein Wilt u contact met een medewerker van team Werk, Inkomen en Zorg? Dat kan op drie manieren: Digitaal : Ga naar het  digitale contactformulier   . Bij de vraag ' Waar gaat uw vraag over? ', klikt u op ' Uitkeringen/Sociale zaken '. Uw vraag komt dan direct...

 • Huishoudelijke Ondersteuning

  Schoonmaken van uw badkamer, keuken, toilet, ramen lappen, stofzuigen en dweilen. Soms lukt het niet meer om het huishouden helemaal zelf te doen. U kunt dan bij het sociaal wijkteam vragen om hulp en advies. De meeste mensen doen zelf zo veel mogelijk in het huishouden. Want het kan zijn dat er iemand...

 • Krediethypotheek

  U bent eigenaar van uw woning en u wilt bijstand aanvragen. Dan wordt eerst bekeken of de bijstand in de vorm van een geldlening moet worden verstrekt. De algemene bijstand wordt in de vorm van een geldlening verstrekt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet: U bent eigenaar van de door uzelf of uw...

 • Bijzondere bijstand voor stookkosten en bewassingskosten

  Voor extra stookkosten en bewassingskosten (of slijtage), voor zover de noodzaak blijkt uit medische advisering, bijzondere bijstand worden verleend ter hoogte van de meerkosten. Vaststelling van de bijzondere bijstand en de jaarlijkse aanpassing van de meerkosten vindt plaats aan de hand van de...

 • Uitkering en fraude

  Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt uitkeringsfraude streng bestraft. Iedereen kan fraude melden. Houdt u zich niet aan de regels, dan fraudeert u. Ook als dat niet bewust gebeurt, dus zorg dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Voorkom fraude en geef...