Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Nadeelcompensatie (planschade) ruimtelijk besluit

  Bij nadeelcompensatie kan onder bepaalde voorwaarden een financiƫle tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Kledingcontainers

  Locaties van kledingcontainers

 • Olietanks in particuliere grond verwijderen

  Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. Dit moet gemeld worden zodat actie ondernomen kan worden.

 • Volkstuinen

  We beschikken over vijf volkstuinencomplexen in alle kernen.

 • 100-jarigen en jubilerende echtparen

  De Koning en de Commissaris van de Koning schenken aandacht aan 60-, 65, 70-, en 75 jarige huwelijksechtparen en aan eeuwelingen.

 • Bezwaar en beroep

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken middels een bezwaarschrift.

 • Containers en zakken voor incontinentiemateriaal/luiers

  Gebruikte luiers en incontentiemateriaal kunt u (gratis) deponeren in de luiercontainer.