Zoekresultaat 1 - 10 van 58 resultaten

 • Ontheffing parkeerverbod Schiermonnikoog

  Op Schiermonnikoog geldt een parkeerverbod binnen de bebouwde kom op de openbare weg. De gemeente kan hiervoor een ontheffing verlenen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding Schiermonnikoog

  Als iemand gemeentelijke belastingen en heffingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aangevraagd worden. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Ondersteuning bij werk zoeken

  Bij werkeloosheid of bijscholing via trajectbegeleiding kan vergoeding aangevraagd worden voor een opleiding of cursus die de kans op werk vergroot.

 • Huishoudelijk afval

  Huishoudelijk afval wordt op verschillende manieren ingezameld. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier wordt aangeboden.

 • Bijstand, instelling of tehuis

  21-plussers die langer dan 3 maanden in een instelling verblijven, kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Aan de hand van voorwaarden wordt bepaald of iemand bijzondere bijstand kan krijgen.

 • Inschrijving woningzoekende

  Voor het wonen in een sociale huurwoning op Schiermonnikoog gelden bindingseisen omdat er op Schiermonnikoog maar weinig woningen zijn.

 • Asbest verwijderen Schiermonnikoog

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Tijdelijke ontheffing rijverbod gehandicapten Schiermonnikoog

  Mensen met een lichamelijke handicap kunnen een ontheffing van het rijverbod op Schiermonnikoog aanvragen als zij een motorvoertuig nodig hebben.