Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Meldpunt vermoeden fraude met bijstandsuitkering

  Gemeente Smallingerland wil dat het geld voor uitkeringen naar mensen gaat die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Daarom onderneemt de gemeente actie als iemand ten onrechte een uitkering krijgt of als diegene een te hoge uitkering krijgt.  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt?  U helpt fraude tegen te gaan door dit te melden bij de gemeente. Dit kan ook anoniem. U kunt dit op verschillende manieren doen: Online  Vul het webformulier zo compleet mogelijk in. U ontvangt van ons een bevestiging na ontvangst.  Telefonisch  Bel ons via 0512 58 12 34. De gemeente is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.  Schriftelijk Stuur uw brief naar de gemeente t.a.v. Fraudepreventie.  Ons postadres is: Postbus 10.000, 9200 HA Drachten  Wat is uitkeringsfraude? Als u een bijstandsuitkering heeft, bent u verplicht alle informatie door te geven die van belang kan zijn voor de uitkering. We spreken over fraude als men verkeerde of onvolledige informatie doorgeeft aan de gemeente. Voorbeelden van fraude: Inschrijven op een adres maar daar niet wonen.  Samenwonen en dit niet doorgeven. Het niet doorgeven van (extra) inkomsten Niet vertellen dat er (extra) vermogen is. Dit geldt ook voor vermogen in het buitenland.  Het niet (volledig) doorgeven van vakanties. 

 • Ondersteuning Mantelzorgers

  Zorgt u voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan bent u mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt. Zoals zorg voor je kind of zieke ouder. Wat is mantelzorg? Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp zoals hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Ondersteuning mantelzorg Mantelzorg kan veel tijd in beslag nemen. Wellicht heeft u vragen waarop u geen antwoorden kunt vinden? Of zou u graag met mensen in contact willen komen die hetzelfde ervaren als u. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) coördineert de ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. M.O.S. helpt u met informatie en advies over mantelzorg. M.O.S.  Bij de M.O.S.  kunt u zich laten registreren als mantelzorger.  M.O.S. biedt u, als u dat wilt, een kennismakingsgesprek met een medewerker aan. In dit gesprek kunt u uw situatie vertellen. De medewerker denkt met u mee welke ondersteuning en activiteiten er in de gemeente Smallingerland zijn voor u. Als u dat wilt, dan kan de M.O.S. u op de hoogte houden van de activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. Wilt u meer informatie of wilt u zich registreren? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 334 112 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé. Mantelzorgcafé M.O.S. Op dinsdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in de even weken organiseert M.O.S. het Mantelzorgcafé. Tijdens deze inloop in de buurtzaal van Brede School De Drait is er een professional die een luisterend oor kan bieden aan mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en hun vragen stellen. Ook kunnen zij andere mantelzorgers ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.   Mantelzorgpas MeiJo Als mantelzorger kunt u gebruik maken van de mantelzorgpas, de MeiJo pas. Met deze pas ontvangt u korting op diverse activiteiten en diensten die door MeiJo worden aangeboden of georganiseerd. De mantelzorgpas is gratis. Registreert u zich als mantelzorger bij M.O.S., dan ontvangt u de MeiJo pas.  Mantelzorgcompliment van de gemeente Smallingerland Mantelzorgers zijn belangrijk en waardevol. Om mantelzorgers te bedanken biedt de gemeente het mantelzorgcompliment aan. Dit is een bedrag van €100 per kalenderjaar voor u als mantelzorger. Om het compliment aan te vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: Degene voor wie u mantelzorger bent (de mantelzorgvrager) woont in gemeente Smallingerland U verleent 8 uur of meer per week mantelzorg U verleent al langer dan 3 maanden mantelzorg U heeft in dit kalenderjaar nog geen mantelzorgcompliment aangevraagd Aanvragen Mantelzorgcompliment Heeft u hulp nodig bij het online aanvragen van het compliment? Neem dan contact op met M.O.S. Smallingerland 0512 334 112 of mantelzorg@mosweb.nl. Of kijk op www.mosweb.nl of kom langs bij het mantelzorgcafé.

 • Industriehaven Drachten

  Voor de industriehaven zijn de volgende verordeningen van toepassing: Havenbeheersverordening In deze verordening staan de kaderstellende regels die van toepassing zijn op schepen die de industriehaven van de gemeente Smallingerland aandoen. Daarmee worden de rechten en plichten van de scheepvaart en de havenbeheerders begrijpelijker gemaakt en worden de gemeentelijke belangen beschermd. Met deze verordening wil de gemeente alles op een overzichtelijke, duidelijke manier regelen, zonder overbodige regels en administratieve lasten. Havenbeheersverordening Smallingerland 2021 Verordening havengelden Verordening havengelden Smallingerland 2024  Aanvulling op de verordening havengelden In deze aanvulling staat een uitleg van de gebruikte begrippen in de Verordening havengelden. Deze uitleg is bedoeld voor een goed begrip van schippers en andere gebruikers van de industriehaven Drachten over het heffen van havengelden door de gemeente Smallingerland. U kunt voor al uw vragen contact opnemen met de havenmeester. Zijn contactgegevens staan hieronder vermeld.  Onderwerp Uitleg / toepassing Verwijzing Aanmelden / algemeen U passeert de Hooidambrug om de industriehaven Drachten te kunnen bereiken. U wordt gevraagd aan de brugwachter opgave te doen van wat u gaat overslaan in de haven. Dat kan Marifoon. Als u voor het eerst de industriehaven Drachten aandoet, dan vragen wij u om de contactgegevens van het bedrijf (bedrijfsnaam, adres , email-adres). U ontvangt onze factuur per e-mail op het opgegeven e-mail adres. Artikel 2.2 , lid 1 en 2 Aanmelden / grootgebruikers Voor frequente gebruikers van de haven Drachten bestaat de mogelijkheid om per maand de havengelden te voldoen. Voor de details kunt u contact opnemen met de havenmeester.   Laadbrief De laadbrief is het uitgangspunt voor de opgave van de overslag. U vermijdt iedere eventuele discussie over de overslag in de haven Drachten door te zorgen voor een geldige laadbrief aan boord. De brugwachter is bevoegd te vragen naar de laadbrief (tonnage) dan wel de meetbrief (laadvermogen). Artikel 2.2 lid 3 en 4 Pontons Een ponton is een schip. Enkel over de overslag is havengeld verschuldigd. Wat hierboven staat bij "aanmelden" is van toepassing. Artikel 1.1 onder n. '48 uur' en onvoorziene omstandigheden Voor het laden of lossen is een termijn gesteld van 48 uur. Voordat u kunt starten met laden of lossen of als u daarmee gereed bent kunt u liggen aan een openbare kade. Zie verder bij 'Liggeld'. Zo vermijdt u opnieuw te worden aangeslagen voor de overslag. Onvoorziene omstandigheden kunnen zijn bijzondere weersomstandigheden. In zulke gevallen beslist de havenmeester. Artikel 1.2 onder a. en Artikel 2.2. lid 11 Liggen / bedrijfskade Bedrijfskades zijn kades waar enkel het achter de kade liggende bedrijf gebruik van maakt of over dat gebruik zeggenschap heeft. Als dat bedrijf toestemming geeft om te liggen voor de bedrijfskade, dan is daarvoor geen liggeld verschuldigd   Liggen / openbare kade Openbare kades zijn kades voor openbaar gebruik. Voor liggen aan openbare kades is liggeld verschuldigd Artikel 1.1. onder h. en artikel2.2, lid 5. Passagiers van rondvaarten In geval van passagiersschepen die de haven uitgaan en weer binnenvaren met dezelfde passagiers, is 1-maal havengeld verschuldigd. NB De mogelijkheid bestaat voor passagiersschepen die de haven Drachten als standplaats hebben om een ligplaatsvergunning aan te vragen Artikel 2.3 lid 1, onder a.  Artikel 2.3, lid 3 onder d. Contact U kunt voor al uw vragen contact opnemen met de havenmeester Jan Kort.  E-mail: j.kort@smallingerland.nl Telefoon: 06 134 024 71 Bij geen gehoor kunt u bellen met de Hooidamsbrug: 0511 539 224

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Soms moet u bewijzen dat u in de gemeente Smallingerland woont. Bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een woning. Daarvoor vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Het uittreksel vraagt u op in de gemeente waar u staat ingeschreven. Een uittreksel BRP kan meerdere persoonsgegevens vermelden. Als u inlogt met DigiD krijgt u een aantal voorbeelden te zien waarvoor u een uittreksel aan kunt vragen. Staat het voorbeeld er niet bij? Dan kunt u de reden invullen in het vrije veld. Via onderstaande button kunt u een uitreksel aanvragen, de kosten hiervan zijn € 7,50. Uittreksel BRP aanvragen Heeft u een bewijs nodig wie het gezag heeft? Vraag dan een uittreksel uit het gezagsregister aan bij de rechtbank. Een gezagssituatie die niet geregistreerd is bij de rechtbank kunt u bij wel opvragen bij de gemeente. Dit kunt u in het vrije veld aangeven. Het uittreksel is alleen in het Nederlands verkrijgbaar. Aanvragen kan ook op gemeentehuis Vraagt u uw uittreksel liever op het gemeentehuis aan? Dat kan. Daarvoor maakt u een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt het uittreksel op het gemeentehuis en u krijgt hem direct mee. Aanvragen voor anderen U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen voor uzelf en voor minderjarige kinderen die bij u wonen. Dit kan digitaal. Als u daarvoor gemachtigd bent door iemand anders, kunt u ook een aanvraag namens die persoon doen. Dat moet wel op het gemeentehuis gebeuren. Iemand machtigen Om iemand anders te machtigen voor een aanvraag, stelt u een brief op waarin u iemand toestemming geeft. U en de persoon die de aanvraag namens u gaat doen, ondertekenen de brief daarna allebei. De gemachtigde neemt de brief, een kopie van uw identiteitsbewijs en een eigen identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Interessante pagina's Uittreksel burgerlijke stand

 • Uitslag verkiezingen voor het Europees Parlement

  Op donderdag 6 juni 2024 vondt in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlements plaats. Niet alle lidstaten stemmen op dezelfde dag. De verkiezing moet plaatsvinden tussen donderdag 6 juni en zondag 9 juni 2024. Uitslagen gemeente Smallingerland De uitkomsten van het tellen zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Hieronder ziet u de uitslag. Proces verbaal gemeente Smallingerland Na31-2 (pdf 11MB) osv4-3_telling_ep2024_smallingerland (CSV 90kB) Verslag Controleprotocol gemeentelijk stembureau van Smallingerland (pdf 2,5MB) Proces verbaal Model N10-2 0090_PV_Stembureau_1_Het_Gemeentehuis_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_2_Wijkcentrum De Utwyk_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_3_Fonteinkerk_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_4_Kerk de Oase_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_5_Tennisvereniging DLTC_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_6_Wijkcentrum De Kouwe_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_7_Kerk Eben Haezer_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_8_Buurthuis Ús Stekje_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_9_Brede school de Wiken_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_10_Firda, gebouw D1_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_11_Firda, gebouw D2_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_12_Verzorgingscentrum Rispinge_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_13_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_14_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_15_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_16_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_17_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_18_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_19_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_20_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_21_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_22_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_23_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_24_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_25_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_26_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_27_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_28_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_29_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_30_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_31_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_32_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_33_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_34_N10-2_EP2024 Uitkomsten per stembureau Model N31-2 0090_Uitslag_Stembureau_1_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_2_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_3_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_4_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_5_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_6_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_7_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_8_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_9_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_10_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_11_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_12_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_13_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_14_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_15_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_16_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_17_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_18_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_19_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_20_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_21_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_22_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_23_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_24_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_25_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_26_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_27_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_28_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_29_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_30_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_31_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_32_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_33_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_34_Na31-2

 • Vervanging groen 2024

  In 2024 vervangen we op verschillende plekken bomen en struiken. Op deze pagina kunt u zien waar we aan het werk zijn. Vervanging =  beplanting (= bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, vaste planten en rozen) in de bestaande groenvakken verwijderen  en nieuwe beplanting van hetzelfde type weer terug planten. Er zijn uitzonderingen, deze worden in onderstaande lijst nader gespecificeerd. Interactieve kaart U kunt de planning van de groenvervanging ook zien op onze interactieve kaart.  t.h.v. =  ter hoogte van   Wijk/Dorp/Straat Omschrijving werkzaamheden De Haven   De Hemmen t.h.v. 2, De Loswal t.h.v. 2 vervangen heesters     Drachtstervaart   Gerben van Manenstraat t.h.v. 77 en 83 aanleggen plantvakken     Noord Oost   Houtlaan t.h.v. 86 en 91 (zijkant), Nachtegaalstraat t.h.v. 21 (zijkant) vervangen rozen        De Trisken    Hanebalken t.h.v. 185 tm 195 (tegenover) vervangen bomen en heesters Stal 126 tm 178 (voorzijde) vervangen heesters Dorsvloer t.h.v. 66/68, 70/72, 126 tm 140,  Schuur t.h.v. 94 tm 104, 118 tm 134, 131 tm 149,  Voorhuis t.h.v. 82 tm 100 vervangen bomen     De Folgeren    De Orion t.h.v. 39 (zijkant) vervangen boom en heesters De Wetterwille t.h.v. 33 vervangen boom    Fietspad tussen De Emma en Het Noord t.h.v. Het Noord 21 vervangen bomen De Emma t.h.v. 6 en 8 vervangen bosplantsoen De Wetterwille t.h.v. 188 aanplanten boom in heestervak De Wetterwille t.h.v. 49 tm 103 vervangen heesters en bosplantsoen  De Frisia t.h.v. 81 vervangen boom     Rottevalle    Muldersplein t.h.v. 1 , 3 en 7/7a, 2 tm 14, Brouwersgreft t.h.v. 2 Vervangen bomen     Nijega   Kommisjewei thv 39 tm 49, 44 tm 58 vervangen rozen      Drachtstercompagnie   Tjerkebuorren t.h.v. 37 (zijde It Heechfean) vervangen rozen     De Swetten   Thalenpark vervangen vaste planten

 • Vacatures

  Wist je dat Drachten qua omvang de tweede plaats is van Friesland?  In de gemeente Smallingerland vind je een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven. Drachten groeide vanaf de jaren 50, mede door de komst van Philips, in een snel tempo uit tot de plaats die het nu is. Nu doen zo'n 200.000 mensen uit de regio hier wekelijks boodschappen, volgen een opleiding of maken op een andere manier gebruik van voorzieningen, zoals schouwburg de Lawei, recreatiegebied De Naturij, zwembad De Welle of de grootste jachthaven van Friesland. Onze organisatie Eén van de voordelen van werken bij Smallingerland is onze omvang, waarin we laagdrempelig samenwerken en je gemakkelijk een band opbouwt met collega's van uitvoering tot directie. Samenwerken, persoonlijke betrokkenheid en 'gewoon' doen zijn onderdeel van onze cultuur. Je krijgt bij ons snel ruimte en vertrouwen om een bijdrage te leveren aan grote en kleinere uitdagingen. Daarbij hebben we geluk met de omgeving waarin wij mogen werken, de topografische ligging én de diversiteit die dit biedt aan bijvoorbeeld maatschappelijke opgaven en ruimtelijke projecten. We hebben te maken met stedelijk gebied, authentieke dorpen, platteland en waterrijke gebieden. In combinatie met onze ambitieuze doelen en verbetermogelijkheden levert dit een interessante werkomgeving op, zowel in het sociaal domein, het ruimtelijk domein en in onze keten bedrijfsvoering. Vacatures Hieronder vind je een overzicht van onze vacatures. Klik op de link, lees meer en solliciteer via Werken in Friesland: Financieel specialistisch medewerker 36 uur; Reageren kan t/m 23 juni 2024. Handhaver publiek domein 36 uur; Reageren kan t/m 27 juni 2024. Adviseur woningverduurzaming 32 - 36 uur; Reageren kan t/m 4 juli 2024.