Zoekresultaat 1 - 10 van 171 resultaten

 • Carins voor zorg, jeugd en werk

  nav titel aangepast In de gemeente Smallingerland is Carins de plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij opvoeden en opgroeien, zorg, wonen en welzijn, inkomensvragen en schuldproblematiek, meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij. Carins helpt jou op weg als het je zelf even niet lukt. Carins Handig om te weten Sinds 1 januari 2019 zijn de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Wmo-loket en het Ping-loket samen één nieuwe organisatie met een eigen website: Carins. Het telefoonnummer: 088 50 65 400. Ping spreekuur Kunt u moeilijk rondkomen of heeft u geldzorgen? Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent kwijtgeraakt? Of omdat u bent gescheiden? Dan kunnen de medewerkers van Carins helpen. Bijvoorbeeld met het beheren van uw geld. De spreekuren zijn in het gemeentehuis. U bent altijd welkom van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. U hoeft geen afspraak te maken. Minimagids Smallingerland wil bureaucratische drempels zo veel mogelijk wegnemen en inwoners actief informeren, zodat zij de toeslagen en kwijtscheldingen van lokale heffingen niet mislopen. Jaarlijks verschijnt er een minimagids (pdf) waarin alle regelingen op een rij zijn gezet.  Samenwijzer Een online catalogus vol informatie over: Zorg en gezondheid  Wonen en huishouden  Woonomgeving en vervoer  Geldzaken  Actief zijn en meedoen  Werk

 • Leges en tarieven

  De leges zijn de kosten die u als inwoner of ondernemer moet betalen als u een dienst of product van de gemeente afneemt. Bijvoorbeeld als u uw paspoort of rijbewijs moet vernieuwen, maar ook als u een aanvraag voor een bouw- of omgevingsvergunning doet.  Waarom heffen we leges? Het is gebruikelijk dat de degene die de dienst of het product afneemt, de kosten (leges) daarvoor geheel of voor een deel zelf betaalt. Zo zorgen we ervoor dat niet alle inwoners meebetalen aan diensten waar een aantal mensen gebruik van maken.  Hoogte van de leges De hoogte van de leges wordt voor een deel landelijk en voor een deel door de gemeente zelf bepaald. De leges verschillen per aanvraag. De hoogte van deze kosten wordt aan het einde van elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Moet u betalen voor een product of dienst? Dan staat dat vermeld bij het product of de dienst. Meestal betaalt u op het moment van de aanvraag. Legesverordening In de legesverordening staat wat de tarieven per dienst zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten die verbonden zijn aan het leveren van de specifieke diensten.  Meer informatie en contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de leges? Neem dan contact op met de gemeente. Dat kan via ons contactformulier of door te bellen naar 0512 58 12 34. 

 • Parkeerplaats voor gehandicapten aanvragen

  Vraag een gehandicaptenparkeerplaats aan als u geen eigen parkeerplek bij uw woning heeft en minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. U moet eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voordat u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats.  Aanvragen parkeerplaats Voorwaarden U heeft een gehandicaptenparkeerkaart die nog minimaal 6 maanden geldig is. U moet in het bezit zijn van een auto en het kenteken moet op uw naam of die van uw huisgenoot staan. U heeft geen eigen parkeerruimte bij uw woning, zoals een garage of oprit. In de directe omgeving van uw woning is geen openbare parkeerruimte beschikbaar. Kosten De kosten van aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn voor eigen rekening. De richtprijs hiervoor is € 370,-. Na aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken krijgt u een situatieschets met prijsopgave. De kosten van de aanleg zijn eenmalig. 

 • Adviesraad Sociaal Domein

  Sinds 1 januari 2022 zijn de WMO Adviesraad en de Cliëntenraad Smallingerland samen verder gegaan als een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland, afgekort ASD Smallingerland. Wat is de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland Deze nieuwe Adviesraad heeft als taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over (komend) beleid op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over keuzes die de gemeente moet maken voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben en ook over hoe we omgaan met mantelzorgers en armoedebestrijding. Maar ook over onze jeugd en het welzijn van inwoners. Uitgangspunt bij onze adviezen zijn altijd onze inwoners, met daarbij speciale aandacht voor (mogelijk) kwetsbare burgers. Wie zijn wij en wat doen we Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, vergaderen we zo’n tien maal per jaar. Daarnaast vergaderen we regelmatig in de werkgroepen. Dit is dan op het gebied van de WMO, Jeugd of Participatie. Elke werkgroep heeft onder andere zijn eigen ervaringsdeskundigen op een bepaald (sub)gebied. Samenstelling Adviesraad De Adviesraad heeft een Dagelijks Bestuur bestaande uit vier personen, die tevens lid zijn van de Adviesraad. Het Dagelijks Bestuur heeft periodiek een persoonlijk gesprek met de wethouder over onderwerpen die spelen en om hem/haar te spreken over het vervolg op door ons aangedragen adviezen. Daarnaast is er tijdens de gezamenlijke plenaire vergadering altijd een ambtenaar vanuit de gemeente aanwezig om ons te informeren. Deze persoon is tevens onze contactpersoon wanneer wij vragen hebben over bepaalde zaken. Adviezen De werkgroepen bereiden adviezen voor die vervolgens met de hele Adviesraad worden besproken en vastgesteld. Deze adviezen kunnen zijn naar aanleiding van een op te stellen beleidsplan, de zogeheten gevraagde adviezen. Deze adviezen gaan vervolgens ook naar de gemeenteraad als zij een besluit over een voorstel moeten gaan nemen. Maar de werkgroepen kunnen ook zelf adviezen aandragen als zij constateren dat er behoefte is om het college van burgemeester en wethouders te wijzen op zaken die aandacht nodig zouden kunnen hebben, ter bevordering van het welzijn van onze inwoners. Het gaat hierbij om algemene adviezen. De Adviesraad is er niet om individuele gevallen onder de aandacht te brengen. Hiervoor heeft de gemeente een Ombudsvrouw aangesteld. Maar we horen het wel graag als er iets speelt. Mocht het vaker voorkomen, dan kunnen we vragen of er inderdaad iets is wat aandacht nodig heeft en of er dan een structurele oplossing te vinden is. Tijdig betrokken Op deze wijze probeert de ASD Smallingerland op tijd betrokken te worden bij nieuw of aan te passen beleid, dat soms vanuit de gemeente komt en soms vanuit de rijksoverheid wordt opgelegd. Wij proberen om bij een op te stellen beleidsvoorstel of verordening zo vroeg mogelijk betrokken te worden. Hiermee is het onze opdracht om mee te denken over beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor onze inwoners, met name voor de kwetsbare groepen.  Waar vanuit het college vaak wordt uitgegaan van de wettelijke, financiële en juridische kant van toekomstige plannen, heeft de ASD Smallingerland als doelstelling juist de menselijke kant erbij te betrekken om zo beter maatwerk voor onze inwoners te bereiken in de nieuwe beleidsplannen en verordeningen. Contact U kunt de Adviesraad Sociaal Domein Smallingerland per mail bereiken via onze ambtelijk secretaris.

 • Ontheffing voetgangersgebied

  Vraag een ontheffing voetgangersgebied aan als u met uw voertuig in het voetgangersgebied moet zijn. Voor inloggen als bedrijf heeft u eHerkenning nodig. Heeft u een éénmanszaak dan kunt u uw DigiD gebruiken. Een pasje voor de zakpalen kunt u op het gemeentehuis ophalen. Hiervoor betaalt u een borg. Lever het pasje na gebruik weer in op het gemeentehuis en u krijgt uw borgsom teruggestort. Aanvragen ontheffing Kosten Soort heffing Kosten Ontheffing voetgangersgebied € 35,60 + € 90,- borgsom  

 • Wethouderspreekuur

  Heeft u een idee of mening over een onderwerp van de gemeente? En wilt u dit bespreken met een wethouder?  Maak dan gebruik van het wethouderspreekuur. Het spreekuur is om de week in de oneven weken. Naam Dag en tijd Wethouder Hoekstra maandag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Hartogh Heys van de Lier woensdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur Wethouder Le Roy woensdag tussen 15.30 uur en 16.30 uur Wethouder Van der Zwan donderdag tussen 08.30 uur en 09.30 uur Let op: In de schoolvakanties zijn er geen wethouderspreekuren. Spreekuur Tijdens het spreekuur heeft u 15 minuten tijd om met de wethouder te praten. Het spreekuur is niet bedoeld om te praten over onderwerpen die een relatie hebben met inspraak, klacht- en bezwaarprocedures en acquisitie. Afspraak maken Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@smallingerland.nl met als onderwerp Wethouderspreekuur. Zet in de mail met wie u een afspraak wilt en wat u wilt bespreken. 

 • Standplaatsvergunning

  U heeft een standplaatsvergunning nodig als u goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden vanaf een openbare en in de openlucht gelegen plaats. Vraag deze vergunning aan per e-mail via gemeente@smallingerland.nl  U moet uw aanvraag ten minste acht weken voor het innemen van de standplaats indienen Lever bij uw aanvraag ook een situatietekening met afmetingen van de standplaats in. Kosten   Duur vergunning Kosten innemen van een standplaats voor één dag € 109 innemen van een standplaats voor ten hoogste een maand € 164 innemen van een standplaats voor langer dan vier maanden tot één jaar € 220 Weekmarkt In Drachten is op donderdag en zaterdag een weekmarkt. Wilt u informatie over de mogelijkheden voor een standplaats op de weekmarkt? Neem dan contact op met Stichting Marktbeheer. Dit moet u weten Het innemen van een standplaats mag niet in strijd zijn met het omgevingsplan. Dit kunt u zelf controleren via Planviewer Bij het innemen van de standplaats moet worden voldaan aan de voorschriften die in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bgbop) staan vermeld Gaat de aanvraag over particulier terrein? Dan ontvangen wij bij uw aanvraag graag een schriftelijke ondertekende verklaring van de grondeigenaar. Hieruit moet blijken dat de grondeigenaar geen bezwaar heeft tegen het innemen van de standplaats Verkoopt u etenswaren of drinken? Dan moet u voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteit

 • Minimaregelingen

  Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, AV Frieso zorgverzekering, kindregeling en het Sportfonds Smallingerland. Deze regelingen kunnen een aantal kosten voor u vergoeden. Dit kan wanneer uw (gezins)inkomen en vermogen lager is dan de normen (regels) die hiervoor zijn afgesproken.  Budgetgids Meer informatie over de normen en vermogensgrenzen vindt u in de Budgetgids. Download Budgetgids Kijk waar u recht op hebt Er zijn in Nederland en binnen de gemeente Smallingerland veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op hebt?  Op de website datgeldtvoormij.nl kunt u bekijken welke toeslagen en/of regelingen u aan kunt vragen. Meer informatie vindt bij Hulp bij financiële vragen. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is er als u bijzondere noodzakelijke kosten heeft die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten bewindvoering of bijzondere reiskosten.  Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm die voor u geldt, kunt u misschien in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. Lever de aanvraag in vóórdat u de kosten gaat maken. Wij kijken graag samen met u of de kosten (deels) vergoed kunnen worden. Aanvragen bijzonder bijstand U kunt de bijzondere bijstand digitaal of schriftelijk aanvragen. Digitaal aanvragen bijzondere bijstand  Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 159kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele inkomenstoeslag (IKT) Had u de afgelopen drie jaar gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? En bent u en uw partner tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u één keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag mag u overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag wordt niet gezien als inkomen.  Let op: Ontving u in de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. Hoogte individuele inkomenstoeslag Alleenstaande € 375 Alleenstaande ouder € 375 Gehuwden / samenwonenden € 450 Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en heeft u geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op. Aanvragen U kunt de Individuele inkomenstoeslag (IKT) digitaal en schriftelijk aanvragen: Digitale aanvraag IKT Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 116kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele studietoeslag Als u studeert en door een beperking niet kunt bijverdienen, dan kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Het bedrag is afhankelijk van uw leeftijd.  Voorwaarden Om een individuele studietoeslag te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U volgt een opleiding waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt; U heeft een medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken; U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong-uitkering).   Leeftijd Bedrag 21 jaar en ouder € 352,80 20 jaar € 282,23 19 jaar € 211,67 18 jaar € 176,40 17 jaar € 139,35 16 jaar € 121,71 15 jaar € 105,84 Wat verder belangrijk is Als wij niet genoeg gegevens hebben om te kunnen beslissen of u naast uw studie niet kunt werken door een blijvende beperking, zullen wij een medisch advies opvragen. Hierover nemen wij contact met u op. We kijken alleen naar uw eigen situatie. Als u een partner heeft, dan kijken wij niet naar het (eventuele) inkomen van uw partner. U ontvangt studietoeslag zolang u voldoet aan de voorwaarden.  Een stagevergoeding tot € 211,67 per maand heeft geen invloed op uw studietoeslag. Ontvangt u meer dan € 211,67 per maand stagevergoeding? Dan halen wij het meerdere van uw studietoeslag af.   Als uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u geslaagd bent of stopt met de studie, vragen wij u dit direct aan ons door te geven. Zo voorkomt u dat u de toeslag moet terugbetalen. Individuele studietoeslag aanvragen Individuele studietoeslag aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier printen of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB DRACHTEN. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. AV Frieso zorgverzekering Heeft u een laag inkomen en wilt u toch een uitgebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de AV Frieso Compleet zorgverzekering van de Friesland Zorgverzekeraar. Deze collectieve verzekering is vooral geschikt als u veel zorgkosten heeft. Heeft u weinig zorgkosten, dan is een andere verzekering misschien beter. U kunt alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op datgeldtvoormij.nl. Voorwaarden U kunt de AV Frieso Compleet verzekering afsluiten als: Uw inkomen lager is dan 115% van de bijstandsnorm; Uw vermogen lager is dan de vermogensgrens; U geen achterstand heeft in de betaling van uw maandelijkse zorgpremie; U al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen naar De Friesland Wanneer u wel een AV Frieso wilt afsluiten maar nog bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan moet u eerst overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen of een aanvullende zorgverzekering afsluiten kan tot 1 februari van het nieuwe jaar. Dit kan wanneer u voor 31 december uw oude zorgverzekering opzegt. Wanneer u overstapt voor 31 december dan zegt de nieuwe zorgverzekering automatisch de oude zorgverzekering op.  Goed verzekerd Dankzij een bijdrage van de gemeente en een korting van De Friesland Zorgverzekeraar bent u goed verzekerd. Naast de basisverzekering krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding voor: Eigen bijdrage Wmo;  Tandartskosten vanaf 18 jaar; Orthodontie tot 18 jaar; Fysiotherapie; Vergoeding voor een bril. Maandelijkse premie, medische keuring en eigen risico In 2024 is de maandelijkse premie voor de AV Frieso € 167,65 per maand. Er is geen medische keuring nodig om deze verzekering af te sluiten. U kunt het eigen risico in termijnen betalen.  Meer informatie vindt u op de website van zorgverzekeraar De Friesland.  Aanvragen AV Frieso Compleet aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij bijvoorbeeld Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Energietoeslag 2023 aanvragen De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2023. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen. Dit kan tot en met 31 augustus 2024. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina. Voorwaarden Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om de Energietoeslag 2023 te kunnen ontvangen. Ook leest u aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald. Wanneer komt u in aanmerking voor energietoeslag? U woont in de gemeente Smallingerland; U woont in een zelfstandige ruimte; U bent de hoofdbewoner; U bent 21 jaar of ouder; Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel hieronder); U vermogen is niet hoger dan de vermogensvrijlating (zie tabel hieronder); Niemand anders in uw huishouden heeft de energietoeslag gekregen. U heeft geen recht op Energietoeslag 2023 als u: Student bent; Jonger bent dan 21 jaar en noodzakelijk uitwonend bent In een inrichting verblijft; U geen vaste woon/verblijfplaats heeft. Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten Studenten krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Studenten komen misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de energiekosten. De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400,- Ben je student? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming als je: uitwonend bent en; een basisbeurs en aanvullende beurs hebt, of; in de leenfase zit en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs had. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan krijg je vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 is de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd. Jonger dan 21 jaar, noodzakelijk uitwonend Jongeren onder de 21 jaar krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Ben je jonger dan 21 jaar, maar noodzakelijk uitwonend? En kom je in de problemen door de hoge energielasten? Neem dan contact op met jouw consulent bij de gemeente. Er wordt samen met jou naar een passende oplossing gezocht. Hoogte van de Energietoeslag 2023 De hoogte van de eenmalige Energietoeslag is € 1.300,-. Tabel inkomens- en vermogensgrenzen 2023 In deze tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie die voor de energietoeslag wordt aangehouden. De inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto en inclusief vakantiegeld.   Inkomensgrens Vermogensgrens Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.460,- € 7.605,- Alleenstaande ouder (met minderjarige kinderen) € 1.460,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.086,- € 15.210,-       Pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.629,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.212,- € 15.210,- Automatische uitbetaling Energietoeslag 2023 Aan bepaalde inwoners hebben wij de energietoeslag 2023 in oktober en november 2023 automatisch uitbetaald. Van de mensen aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald zijn gegevens zoals inkomen en het totale vermogen bekend. Daarnaast voldoen zij aan minstens één van de volgende voorwaarden: U ontvangt een bijstandsuitkering van ons; U bent via ons voor de zorg collectief verzekerd (AV Frieso); U heeft kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. Ontvangt u geen bijstandsuitkering van ons en heeft u geen collectieve zorgverzekering maar heeft u in 2022 wel de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan kan het zijn dat wij de energietoeslag 2023 ook automatisch aan u hebben uitbetaald. Wij hebben gecontroleerd of u ook dit jaar weer aan de voorwaarden voldoet.  Valt u onder deze groep en voldoet u aan de voorwaarden voor het recht op energietoeslag 2023? Dan heeft u als het goed is de Energietoeslag inmiddels ontvangen. Wij hebben op woensdag 29 november 2023 de laatste automatische betalingen gedaan. Energietoeslag 2023 aanvragen Heeft u geen Energietoeslag 2023 van ons ontvangen, en denkt u hier wel recht op te hebben? Dan kunt u deze digitaal aanvragen Hiervoor heeft u DigiD nodig.  Energietoeslag aanvragen (DigiD) Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Kindregeling De kindregeling is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, kunt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar.  Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten moet u van te voren aanvragen. Een medewerker van 'Samen voor alle Kinderen' neemt contact met u op.  Aanvragen Kindregeling Sportfonds Smallingerland Sportfonds Smallingerland is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland vanaf 18 jaar die willen sporten, maar dit niet zelf kunnen betalen. Het lidmaatschap bij een sportvereniging wordt vanuit het Sportfonds vergoed. Aanvragen Sportfonds Kwijtschelding belastingen Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding aanvragen Hulp bij financiële vragen U kunt op verschillende plekken hulp krijgen wanneer u financiële vragen heeft.  De Bibliotheek In de bibliotheek kunt u terecht met vragen over de digitale overheid, het invullen van formulieren en het doen van belastingaangifte. Hiervoor organiseert de bibliotheek verschillende spreekuren en cursussen. De hulp van de bibliotheek is gratis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Bibliotheek Drachten. Humanitas Thuisadministratie  Humanitas Thuisadministratie houdt iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een inloopspreekuur voor inwoners van Smallingerland met een laag inkomen. Het gratis inloopspreekuur vindt plaats in de Warme Huiskamer in het gebouw van het Leger des Heils, aan de Stationsweg 112 te Drachten.  U kunt bij het inloopspreekuur terecht met al uw vragen over ontvangen formulieren of met een verzoek om hulp bij het aanvragen van een uitkering, kwijtschelding, toeslagen etc. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken.  Geldzaken Team Geldzaken van Carins helpt mensen met allemaal zaken rondom geld. Team Geldzaken is er ook voor informatie, advies, bemiddeling en hulp bij het aanvragen van regelingen, hulpmiddelen, een dienst of zorg. Dit doen ze samen met verschillende andere organisaties op het gebied van welzijn, armoede en schulden. Meer informatie over Team Geldzaken vindt u op de website van Carins. Controleer het zelf Als inwoner van onze gemeente kunt u direct de toeslagen en regelingen aanvragen waar u recht op heeft. Ontdek het zelf en anoniem. Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via datgeldtvoormij.nl. Via datgeldtvoormij.nl weet u welke toeslagen en/of regelingen er voor u zijn. Ook bekijkt u hier gelijk of u wel het best passende energiecontract en zorgverzekering heeft. Hierdoor kunt u elk jaar tot wel €600,- besparen. Maar misschien nog wel belangrijker: er is weer rust en overzicht omdat de geldzaken op orde zijn. Controleer het zelf Liever een persoonlijk gesprek? Via datgeldtvoormij.nl kunt u ook een gratis adviesgesprek aanvragen. Een medewerker van bijvoorbeeld  M.O.S. Wegwijzers, Humanitas, Schuldhulpmaatje laat u tijdens dit gesprek zien waar u recht op heeft en hoe u geld kunt besparen. Het gesprek is vrijblijvend, gratis en vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken waar u recht op hebt.  Tijdelijke witgoedregeling Is uw wasmachine of koelkast aan vervanging toe? Mogelijk komt u in aanmerking voor onze tijdelijke witgoedregeling. De tijdelijke witgoedregeling valt onder onze subsidieregeling voor energiebesparende producten. U kunt deze aanvragen tot 1 januari 2026. Voorwaarden witgoedregeling U kunt gebruik maken van de tijdelijke witgoedregeling als: u in de gemeente Smallingerland woont; u in een zelfstandige ruimte woont; uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (zie bedragen hieronder); u nog niet eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt. Inkomens- en vermogensgrenzen In de tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie. De inkomensgrenzen zijn 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. Leef- en/of woonsituatie  Inkomensgrens Vermogensgrens       Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.492,-  € 7.575,- Gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder*: € 2.131,-  € 15.150,-       Pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.661,- € 7.575,- Gehuwd/samenwonend:  € 2.254,- € 15.150,- *Alleenstaande ouder: u bent alleenstaande en er wonen minderjarige kinderen bij u. De bedragen van de waardebon De energiebesparende producten bieden we aan in de vorm van een waardebon(voucher). Met de waardebon kunt u een bestelling plaatsen voor een product. Hoe u dit doet, leggen wij u uit nadat u een aanvraag heeft ingediend. De hoogte van de waardebon voor een wasmachine (met minimaal energielabel A) is € 600,-. De hoogte van de waardebon voor een koelkast of koel-vriescombinatie (met minimaal energielabel C) is: € 700,-. Let op: voor witgoedproducten moet u een keuze maken tussen twee vouchers: een wasmachine óf een koelkast. Aanvragen tijdelijke witgoedregeling U doet een aanvraag voor de tijdelijke witgoedregeling via de website www.energiecoachdrachten.nl. Een Energiecoach neemt daarna contact met u op. De Energiecoach adviseert en helpt u bij het aanvragen van de tijdelijke witgoedregeling en mogelijke andere energiebesparende producten. Vragen? Heeft u vragen over de tijdelijke witgoedregeling? Dan kunt u: bellen met 0512 581 234 mailen naar elles@energiecoachdrachten.nl   Energiebesparende producten Wilt u uw energierekening verlagen en uw huis verduurzamen?  Misschien kunt u subsidie krijgen voor energiebesparende producten. De energiebesparende producten vallen onder onze subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. U kunt deze aanvragen tot 1 januari 2026. Welke energiebesparende producten zijn er? Kleine energiebesparende producten, zoals radiatorfolie, tochtstrippen, ledverlichting  Witgoedproducten, zoals een koelkast of wasmachine U kunt subsidie voor energiebesparende producten krijgen als: u in de gemeente Smallingerland woont; u in een zelfstandige ruimte woont; uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (zie bedragen hieronder); u nog niet eerder van deze regeling gebruik heeft gemaakt. Inkomens- en vermogensgrenzen In de tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie. De inkomensgrenzen zijn 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto inclusief vakantiegeld. Leef- en/of woonsituatie  Inkomensgrens Vermogensgrens       Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.492,-  € 7.575,- Gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder*: € 2.131,-  € 15.150,-       Pensioengerechtigde leeftijd           Alleenstaand: € 1.661,- € 7.575,- Gehuwd/samenwonend:  € 2.254,- € 15.150,- *Alleenstaande ouder: u bent alleenstaande en er wonen minderjarige kinderen bij u. De bedragen van de waardebon De energiebesparende producten bieden we aan in de vorm van een waardebon(voucher). Met de waardebon kunt u een bestelling plaatsen voor een product. Hoe u dit doet, leggen wij u uit nadat u een aanvraag heeft ingediend. De hoogte van de voucher voor kleine energiebesparende producten is € 80,- De hoogte van de voucher voor een wasmachine (met minimaal energielabel A) is € 600,-. De hoogte van de voucher voor een koelkast of koel-vriescombinatie (met minimaal energielabel C) is: € 700,-. Let op: voor witgoedproducten moet u een keuze maken tussen twee vouchers: een wasmachine óf een koelkast. Aanvragen tijdelijke witgoedregeling U doet een aanvraag voor de tijdelijke witgoedregeling via de website www.energiecoachdrachten.nl. Een Energiecoach neemt daarna contact met u op. De Energiecoach adviseert en helpt u bij het aanvragen van de tijdelijke witgoedregeling en mogelijke andere energiebesparende producten. Vragen? Heeft u vragen over de tijdelijke witgoedregeling? Dan kunt u: bellen met 0512 581 234 mailen naar elles@energiecoachdrachten.nl  

 • Parkeervergunning vergunningszone

  Woont u in het gebied waar betaald parkeren geldt of in een vergunningszone , vraag dan een parkeervergunning voor een vergunningszone aan. U kunt maximaal 3 kentekens op uw adres registreren. Stuur een leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring mee bij de aanvraag van de parkeervergunning als u een auto least of een auto van uw werkgever gebruikt. Aanvragen vergunning Kosten Vergunningen Kosten per kalenderjaar Eerste vergunning € 43,80 Tweede vergunning € 87,10 Derde vergunning € 130,70

 • Vliegveld Drachten

  Het vliegveld in Drachten is in 1962 aangelegd als airstrip voor Philips. Tegenwoordig wordt het vliegveld gebruikt voor particuliere doeleinden.  Jarenlang is er onduidelijkheid geweest over de toekomst van het Vliegveld Drachten. De exploitatie van het Vliegveld ligt in handen van Stichting Vliegveld Drachten. Een groot aantal taken werden door de Stichting aan gemeente Smallingerland uitbesteed. Hierdoor was het voor veel partijen onduidelijk wie nu verantwoordelijk was voor een goede exploitatie van het vliegveld. Met als gevolg dat er de afgelopen jaren enig achterstallig onderhoud op het vliegveld is ontstaan.  Luchtvaartgerelateerde ondernemers Eind 2020 hebben een aantal luchtvaartgerelateerde ondernemers de handschoen opgepakt en plannen gemaakt om het vliegveld te ontwikkelen. En dat op een manier dat het vliegveld binnen enkele jaren bedrijfseconomisch goed kan renderen zonder jaarlijkse bijdrage van de gemeente.  Deze ondernemers hebben met hun plannen de gemeenteraad van Smallingerland geïnformeerd. De gemeente heeft op basis van die plannen een toekomstvisie voor het vliegveld ontwikkeld.  Opdracht Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het Kader Toekomst Vliegveld Drachten vastgesteld. Besloten is dat het vliegveld in ieder geval open moet blijven en dat er een kwartiermaker wordt aangesteld om te onderzoeken of de plannen van de ondernemers voldoende zekerheid bieden voor een meer zelfstandige ontwikkeling van het vliegveld. Het besturen en exploiteren van het vliegveld moest eveneens onderzocht worden en los komen te staan van gemeente Smallingerland. Met het Kader Toekomst Vliegveld Drachten dat op 10 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, beoordeelt Kwartiermaker Erik Lagerweij de toekomstplannen voor het vliegveld.  Procedure politieke besluitvorming De kwartiermaker heeft het Eindverslag Vliegveld Drachten inmiddels af. Deze kunt u hier lezen. De gemeenteraad neemt aan de hand van dit eindverslag een besluit over de toekomst van het vliegveld.  Klachten  Heeft u klachten over het starten of landen van vliegtuigen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO).  Dit kan telefonisch of per e-mail.   Telefonisch tijdens kantooruren op het algemene telefoonnummer 0566 75 03 00 Telefonisch buiten kantooruren op via het milieualarmnummer op 058 212 24 22 Per e-mail via info@fumo.nl onder vermelding van uw klacht, het tijdstip wanneer de overlast is ervaren en uw naam en telefoonnummer.  Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dan kunt u ons dit via gemeente@smallingerland.nl laten weten.