Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Herinrichting Raadhuisplein

  Het centrum van Drachten gaat veranderen. We willen dat het centrum nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Het Raadhuisplein speelt hierin een sleutelrol. Het Raadhuisplein willen we transformeren van een stenen ruimte naar een aangename plek met meer groen en ruimte voor ontmoeting; de huiskamer van de stad. Geen auto’s, maar wat dan wel? Om ruimte te maken voor de nieuwe invulling van het Raadhuisplein, is het sinds juni vorig jaar niet langere toegestaan om op het plein te parkeren. Nu de auto’s van het plein zijn, proberen we verschillende manieren van gebruik uit: groen, kunst, spelen, zitten, schaken, het kan allemaal. Daar leren we van voor de definitieve inrichting. Tot de definitieve inrichting is het Raadhuisplein beschikbaar voor initiatiefnemers om activiteiten en evenementen te organiseren. We zijn nu vooral op zoek naar inwoners, scholen, ondernemers of sportverenigingen die een leuke activiteit willen organiseren. Kunstwerk Museum Dr8888. Als verwijzing naar het verdwijnen van de auto’s op het plein, verrijst er in maart 2024 een ‘Dada-monument’ van zo’n 200 motorkappen. Het kunstwerk krijgt de vorm van een 8 en wordt maar liefst 8 meter hoog. Het kunstwerk is een initiatief van Museum Dr8888 en is gemaakt door kunstenaar Marten Winters en technisch producent Daan Soer.  Tijdelijk groen op het Raadhuisplein In april kleurt het Raadhuisplein groen. Er worden zeven grote ronde bakken gemaakt, met rondom betonnen zitbanken. Een aantal bakken wordt gevuld met fleurige beplanting en met bomen. De overige bakken worden ingericht als een natuurlijke speelplek met kleine houten speeltoestellen in combinatie met wat beplanting eromheen. Video Wat vinden bezoekers en ondernemers nu van het Raadhuisplein? En wat willen ze nog graag op het plein? Dat vertellen ze in deze video. Wat voor plein willen we? Veel inwoners, ondernemers en andere betrokken hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste puzzelstukken: Een plein met meer ruimte voor groen en water; Een verrassend plein waar we trots op zijn; Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting; Een plein dat voldoet aan basiseisen, zoals ruimte voor de markt en voor terrassen. Die staan in het concept “Programma van Eisen" uitgewerkt. De definitieve versie volgt nog. Concept Programma van Eisen Samenvatting Een plein met meer ruimte voor groen en water Toevoegen van fijne plekken met divers groen Meer koele plekken met schaduw Ruimte voor opvang en afvoer van water. Als het kan zichtbaar en om te spelen Rekening houden met windoverlast Een verrassend plein waar we trots op zijn In het ontwerp zit een verrassing voor iedereen die er winkelt, woont, werkt en recreëert Iets waar nog niemand aan heeft gedacht, wat past bij Drachten Een plein dat voldoet aan deze basiseisen Het plein is uitstekend verbonden met de rest van de binnenstad Op het plein staat de voetganger op de eerste plaats De winkels blijven goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor de fiets Het plein is goed toegankelijk voor iedereen Er is genoeg ruimte voor de weekmarkt, ook voor eventuele groei Laden en lossen blijft mogelijk, maar niet overal Hulpdiensten kunnen overal goed komen Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van de parkeergarage Verplaatsbare elementen maken flexibel gebruik mogelijk Er komt passende functionele, sfeer- en evenementenverlichting Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en bestaande kwaliteiten blijven zoveel mogelijk behouden Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting Ruimte voor activiteiten, kleinschalige muziek en culturele evenementen en sport Voldoende vrije zitplekken Ruimte voor de warenmarkt Uitnodigende ruimte voor terassen Ruimte voor spelen en sport voor iedereen Rekening houdend met de woonfunctie aan het plein Planning We werken in stappen aan het nieuwe Raadhuisplein. Veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben al meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Maar we zijn er nog niet. We blijven je vragen om mee te denken. Dit is de huidige planning op hoofdlijnen. Die kan nog veranderen. 2022: Samen werken aan de visie op het hele centrum; 2023: Meedenken over en onderzoek doen naar het Raadhuisplein; 2024: Samen werken aan het ontwerp voor definitieve inrichting; 2025: Uitwerking van het ontwerp; 2026: Start van de verbouwing van het Raadhuisplein. Nieuws over het Raadhuisplein Inloopbijeenkomst over definitieve inrichting Raadhuisplein Laden en lossen op het Raadhuisplein Meer groen en spelen op het Raadhuisplein Plaatsen van loods Raadhuisplein voor bouwen kunstwerk Palmbomen en olijfbomen van het Raadhuisplein Eerste kunstproject op Raadhuisplein Drachten Meer informatie en documenten Centrumvisie Drachten Uitkomsten Enquete centrum Drachten Vragen en antwoorden over verkeersbesluit (Q&A) Participatieverslag Ideeënfestival 24 juni 2023 (pdf) Verkeersbesluit Raadhuisplein  (pdf 255kB) Webinar: Toekomst Centrum Drachten 26 januari 2022 Contact Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Maak dan gebruik van het contactformulier. Of bel met 0512 581 234  

 • De Landerijen

  De Landerijen is een ontwikkellocatie van de gemeente Smallingerland uit het programma 'De Ontwikkelstrategie'. De locatie ligt aan de zuidkant van Drachten en direct ten westen van de Zuiderhogeweg. De gemeente is eigenaar van deze locatie en wil hier woningen bouwen.  De locatie kent al een lange historie. Eerdere pogingen om met een projectontwikkelaar een passend plan te maken zijn niet geslaagd. De gemeente wil op deze locatie woningen bouwen en daarom een nieuwe start maken. De locatie De Landerijen is dit voorjaar aan De Ontwikkelstrategie toegevoegd. De gemeente is eigenaar van de locatie en verantwoordelijk voor de planontwikkeling. Voor de bouw van woningen is een wijziging van het omgevingsplan nodig (voorheen heette dit het bestemmingsplan).  Informatiebijeenkomst Op donderdag 4 juli 2024 is er een bijeenkomst voor alle direct omwonende en/of ondernemers uit de buurt. De bijeenkomst is bedoeld om mee te denken over het plan voor de nieuwbouw van woningen en de openbare ruimte in het gebied. We vertellen dan waar we als gemeente staan, hoe het proces verder gaat en informeren over de planning. Na de bijeenkomst is op deze pagina meer informatie te vinden over dit project.  De Ontwikkelstrategie De gemeenteraad heeft in oktober 2020 de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. Hierin staat onder andere de ambitie van de gemeente om ongeveer 1.000 nieuwbouwwoningen te bouwen. Vanwege de grote vraag naar woningen is dit aantal in het coalitieakkoord verhoogd met 500 woningen. In totaal gaat het dus om zo’n 1.500 woningen voor 2030. Om deze ambitie te kunnen uitvoeren heeft de gemeente een Ontwikkelstrategie uitgewerkt. Dit is een plan voor woningbouwontwikkeling op diverse locaties met vrijkomende gebouwen, braakliggende gronden en particuliere locaties in Smallingerland. In maart 2021 is deze Ontwikkelstrategie door de gemeenteraad vastgesteld. 

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeente Smallingerland. Voor de Nederlandse wet zijn een huwelijk en een partnerschap gelijk. In het buitenland wordt alleen het huwelijk erkend.  Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap Het is belangrijk om minimaal twee weken en maximaal een jaar voor de huwelijksdatum een melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons te doen. Trouwt u niet binnen een jaar? Dan moet u opnieuw een melding doen. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Afspraak maken Tarieven  Wat kost een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeente Smallingerland? Tijdstip Kosten Op werkdagen tot 17.00 uur € 318,40 Op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur € 474,40 Op werkdagen na 22.00 uur € 581,40 Op zaterdag € 474,40 Op zon- en feestdagen € 581,40 Gratis trouwen voor inwoners van Smallingerland op dinsdag en donderdagochtend om 09.00 uur gratis Extra kosten   Kosten Trouwboekje standaard € 26,00 Omzetting partnerschap in huwelijk (zonder ceremonie) gratis Omzetting partnerschap in huwelijk (met ceremonie) € 318,40 Ambtelijke getuige € 26,00 Trouwambtenaar van een andere gemeente € 163,00 Trouwambtenaar voor 1 dag (benoeming familie/vriend) € 344,00 Trouwlocaties U kunt kiezen uit drie vaste trouwlocaties: Het gemeentehuis Doarpstsjerke De Rottefalle Paviljoen De Leyen. Zelf een trouwlocatie kiezen U kunt ook kiezen voor een andere trouwlocatie. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn per trouwlocatie verschillend. Neem hiervoor contact op met de trouwlocatie waar u wilt trouwen. Onze trouwambtenaren Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor!  U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente of door een familielid of vriend. Hieraan zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze kosten staan vermeld bij de tarieven. 

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Als u in het buitenland woont en in de gemeente Smallingerland gaat wonen, laat u zich dan inschrijven bij het gemeentehuis. Komt u voor het eerst in Nederland wonen of bent u voor 1994 uit Nederland vertrokken, bel 0512 581 234 een afspraak te maken voor uw inschrijving. Gaat het om een herinschrijving, omdat u eerder in Nederland heeft gewoond en na 1994 bent vertrokken, maak dan een afspraak via onderstaande button. Verhuizing vanuit het buitenland doorgeven Kosten Geen Dit heeft u nodig Neem het volgende mee naar uw afspraak in het gemeentehuis: Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd. Buitenlandse documenten zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms wordt gevraagd naar vertaalde documenten. Neem voor vragen contact op met de gemeente. Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? U heeft een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig. Bijzonderheden De gemeente heeft de verplichting de identiteit vast te stellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom vragen wij u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langs te komen. Neem uw minderjarige kinderen mee bij de inschrijving.  Inschrijven kan als u:  De Nederlandse nationaliteit heeft. De nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft. Een geldige verblijfsvergunning heeft. Een adres in de gemeente Smallingerland heeft en langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven.

 • Parkeerkaart voor gehandicapten

  Kunt u door lichamelijke beperkingen niet verder dan honderd meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente.  Maak een afspraak voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart. Tijdens de afspraak legt de medewerker de voorwaarden uit. Afspraak maken Meenemen naar de afspraak Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) 1 pasfoto Voor een bestuurderskaart: rijbewijs Soorten gehandicaptenparkeerkaarten Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Geef bij uw aanvraag door welke u wilt aanvragen.  Bestuurderskaart Voorwaarden: u kunt ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. De kaart is persoongebonden en er hoeft geen voertuig op uw naam te staan. U heeft voor de aanvraag wel een rijbewijs nodig. Passagierskaart Voorwaarden: u kunt niet zelfstandig rijden en heeft altijd hulp nodig van een bestuurder bij vervoer van deur tot deur. U kunt ten minste een half jaar niet zelfstandig wachten en ook niet 100 meter zelfstandig lopen zonder een rollator, stok of krukken. Met de passagierskaart kunt u met iemand meerijden en deze persoon mag op uw kaart op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Deze kaart is persoonsgebonden. Combinatiekaart Voorwaarden: u gebruikt blijvend een rolstoel en/of heeft een andere ernstige lichamelijke beperking, waardoor lopen moeilijk is. De combinatiekaart wordt in uitzonderingsgevallen afgegeven.  Instellingsparkeerkaart Voorwaarden: ook als u in een instelling woont, kunt u in aanmerking komen voor een parkeerkaart. Uw instelling moet de kaart aanvragen.  Medische keuring Voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u medisch worden gekeurd. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of u aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart voldoet. De medische keuring vragen wij voor u aan als u de gehandicaptenparkeerkaart bij ons aanvraagt. De keuring betaalt u altijd, ook als wij uw aanvraag na de keuring afwijzen. Kosten   Soort kaart Kosten kaart Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder, passagier, combi en instelling € 43,60 Medische keuring  € 58,- Gehandicaptenparkeerkaart met geldigheid van 5 jaar verloren of gestolen - vervangen € 43,60 Hoe werkt het Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft en het centrum bezoekt, kunt u maximaal 3 uur gratis parkeren. Leg dan uw gehandicaptenparkeerkaart en een blauwe parkeerschijf zichtbaar achter uw voorruit. De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Gehandicaptenparkeerkaart kwijt Gehandicaptenparkeerkaart met geldigheid van 5 jaar verloren of gestolen? Maak een afspraak om een nieuwe aan te vragen. U hoeft niet opnieuw gekeurd te worden. Neem bij uw afspraak een recente pasfoto mee. Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheid van minder dan 5 jaar kwijt? Bel ons dan op 0512-581234 om te bespreken wat u het beste kunt doen.

 • Trouwambtenaren

  Een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) of trouwambtenaar voltrekt namens de gemeente het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gemeente Smallingerland heeft 8 ervaren trouwambtenaren in dienst. Zij stellen zichzelf hieronder graag aan u voor. U kunt uw voorkeur van trouwambtenaar aan ons doorgeven.  Onze trouwambtenaren Henry Frieswijk  Marja Severs Klaas Renkema Dineke Wagenaar Wim Wierda Kyra van Wirdum Neline van Erkel Marjon van der Werf Nathalie Simmers Trouwen met een eigen trouwambtenaar voor een dag Naast onze eigen trouwambtenaren kunt u ook kiezen voor een eigen trouwambtenaar (BABS). Dit kan zijn een vriend of familielid zijn, of een beëdigd trouwambtenaar uit een andere gemeente.  Maak een afspraak bij ons voor een melding voorgenomen huwelijk. Dit kan tot 3 maanden voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tijdens dit gesprek maken we een verzoek voor het voltooien van het huwelijk door een eigen trouwambtenaar. Neem hiervoor het telefoonnummer en contactgegevens van de eenmalige BABS mee. Let op: u betaalt extra voor een trouwambtenaar voor 1 dag. Voorwaarden niet beëdigde trouwambtenaar Melding voorgenomen huwelijk op het gemeentehuis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . Formulier volgt na de melding Uittreksel BRP Kopie legitimatie Beëdiging bij de rechtbank (dit wordt aangevraagd door de gemeente)  De trouwambtenaar voor 1 dag volgt een training om het huwelijk te voltrekken  Voorwaarden Beëdigde trouwambtenaar Melding voorgenomen huwelijk op het gemeentehuis Bewijs van beëdiging rechtbank. Benoemingsbesluit. Kopie legitimatie Wanneer u kiest voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan zal deze voor één dag worden benoemd in gemeente Smallingerland. De trouwambtenaar ontvang hiervoor geen vergoeding. De benoeming is onbezoldigd.

 • Verhuizen

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u uw verhuizing later door, dan is de datum van doorgeven ook uw officiële verhuisdatum. Verhuizen binnen of naar Smallingerland Verhuist u binnen of naar gemeente Smallingerland, geef dit aan ons door. Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen. Verhuizing online doorgeven Wie kan een verhuizing doorgeven? Iedereen van 16 jaar of ouder Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor: uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent. uw echtgenoot of geregistreerd partner. Dit kan alleen als u samen naar een nieuw adres verhuist, of als uw partner bij u in komt wonen. Gaat u samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet uw vriend of vriendin zelf de verhuizing doorgeven. uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist. uw ouder, als hij of zij meeverhuist. iemand die onder curatele staat, als u curator bent. een pleegkind, als u een zorgcontract heeft. iedere meerderjarige die u daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd. Verhuizen naar adres waar al iemand woont Als u bij iemand gaat inwonen, zorg dan dat degene bij wie u gaat inwonen toestemming geeft bij de aanvraag.  Verhuizen van Smallingerland naar andere gemeente Wanneer u vanuit Smallingerland naar een andere gemeente verhuist, dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist.  Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Als u verhuist naar een huis waar al iemand woont, zorg dat de hoofdbewoner mee naar het gemeentehuis komt voor de aanvraag. Kosten Een verhuizing doorgeven kost niets Emigreren Kijk op de pagina emigratie doorgeven als u emigreert. Verhuizen vanuit het buitenland Kijk op de pagina verhuizen vanuit het buitenland als u vanuit het buitenland in gemeente Smallingerland komt wonen.

 • Gebiedsprogramma Centrum Drachten

  In 2022 is de Centrumvisie opgesteld. Hierin staat in grote lijnen omschreven wat de ambities zijn voor het centrum van Drachten. Deze ambities zijn nu vertaald naar een Gebiedsprogramma.  In het Gebiedsprogramma deel 1 (pdf 42MB) en het Gebiedsprogramma deel 2 (pdf 76MB). staat wat we willen bereiken in de verschillende delen van het centrum en wat daarvoor nodig is. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor op verschillende plekken in het centrum van Drachten concrete maatregelen te nemen om het levendiger en aantrekkelijker te maken.  Hieronder lichten we de actuele voorstellen van het college van B&W toe. De gemeenteraad van Smallingerland moet hier nog mee instemmen en behandelt de voorstellen in september 2024. Het aanpakken van het centrum is een kwestie van lange adem. Er moet een hoop gebeuren en dat kan de gemeente niet alleen. Veel ondernemers en vastgoedeigenaren werken al actief mee. Welke delen van het centrum willen we eerst gaan aanpakken? Vergroenen van vijf straten/pleinen Parkeerterrein Vogelzang  Raadhuisplein Vergroenen op vijf plekken Op vijf plekken in het centrum zien we mogelijkheden snel verbeteringen door te voeren door onder andere meer groen toe te voegen. Het gaat om: De zuidzijde van het Moleneind langs de vaart De entree van parkeerterrein de Marke vanaf de Drift De achterzijde van het Knobelsdorffplein tussen de Zuiderbuurt en de entrees van de parkeergarages Het pleintje aan de Westerstraat De Kerkstraat tussen de Kaden en het Raadhuisplein De verbetering is vooral gericht op het toevoegen van groen en het zorgen voor meer levendigheid (verblijfskwaliteit). De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor €400.000 beschikbaar te stellen. Het verbeteren van deze plekken doen we samen met pandeigenaren en ondernemers. Met hen gaan we bespreken welke kansen en mogelijkheden er zijn om de gebouwen ook te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Naar verwachting zijn de straten en pleinen klaar in 2025/2026. Lees ook het raadsvoorstel Gebiedsprogramma centrum en quick wins (pdf 343kB) en de kaart met quick wins (pdf 3,6MB).    Afbeelding: verschillende gebieden voor snelle verbetering. Zie hier een foto van de huidige Kerkstraat en een inspiratiebeeld.  Parkeerterrein Vogelzang  Het Vogelzangterrein kan wel een opknapbeurt gebruiken. We willen hier de aantrekkelijkheid van de panden verbeteren en zorgen voor meer levendigheid door onder andere meer woningen toe te voegen. Het projectgebied omvat de straten Noorderbuurt, Vogelzang, Houtlaan en de Oosterstraat. Het doel voor hier is om een aantrekkelijke entree van het centrum te maken met een mix van verblijven, wonen, werken en recreëren. Dat kan door ruimte te bieden aan onder andere horeca, woningen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en een bioscoop. Net zoals bij het Raadhuisplein willen we van deze omgeving een fijne groene plek maken. Daarom hebben we ook hier de wens een ondergrondse parkeergarage te bouwen.  Om dit alles mogelijk te maken heeft de gemeente Smallingerland een subsidieaanvraag van 5 miljoen euro gedaan bij de rijkssubsidieregeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor het verbeteren van winkelgebieden. Daarnaast werken we aan een intentieovereenkomst met verschillende pandeigenaren en ondernemers.  Raadhuisplein Veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein. Op basis daarvan hebben we de volgende ambitie opgesteld: Het Raadhuisplein wordt de huiskamer van Drachten. Het wordt een plek die verrast, waar je altijd graag komt, overdag en ’s avonds. Een plek waar iets te beleven valt, wanneer er evenementen en activiteiten plaatsvinden, maar ook op rustige momenten en buiten openingstijden van de winkels. Een plek die optimaal is verbonden met de rest van het centrum.  In mei onderging het Raadhuisplein al een tijdelijke metamorfose. Met onder andere meer groen, zitplaatsen en speelplekken. We zien dat hier al veel gebruik van wordt gemaakt. We sluiten nu de ‘inspiratiefase’ af en weten wat de wensen en eisen zijn voor de definitieve nieuwe inrichting van het Raadhuisplein. De volgende fase staat in het teken van het ontwerp. Waar moet het ontwerp voor het nieuwe Raadhuisplein allemaal aan voldoen? Dat staat in het Programma van Eisen (PvE). In het PvE staan voorwaarden, wensen en eisen waar ontwerpbureaus rekening mee moeten houden voor het definitieve ontwerp. We verwachten dat het kiezen van een ontwerpbureau en het maken van de ontwerpen voor het nieuwe Raadhuisplein duurt tot de herfst van 2025. Als deze ontwerpen klaar zijn, organiseren we een verkiezing, zodat het publiek een ontwerp kan kiezen. Het winnende ontwerp wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van €550.000 beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase. Lees ook het raadsvoorstel Herinrichting en krediet Raadhuisplein (pdf 469kB). Lees het Programma van Eisen (pdf 34MB) of de publiekssamenvatting van het Programma van Eisen.  Meer hierover weten? Kom naar de inloopbijeenkomsten. Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen in het centrum? Of heeft u een vraag of een idee? Kom dan langs op een van de inloopbijeenkomsten. Wanneer: donderdag 18 juli tussen 18.30 - 20.30 uur woensdag 11 september tussen 18.30 - 20.30 uur Waar: het Kr88lab, Raadhuisplein 1 U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.   

 • Aanpak kruising Eikesingel / Sportlaan

  Door de komst van het nieuwe zwemcentrum De Welle aan de Sportlaan wordt het drukker op de kruising tussen de Eikesingel en de Sportlaan. De kruising en de weg worden daarom aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Wat gaat er gebeuren?  Kort samengevat worden de volgende aanpassingen gedaan: Meer veiligheid op de Eikesingel Er komt een middenberm om het oversteken voor voetgangers en fietsers veiliger te maken. Betere fietspaden Aan de noordkant (langs het hotel en de school) komt een vrijliggend fietspad. Aan de zuidkant trekken we het fietspad door tot voorbij de kruising met de Sportlaan, zodat fietsers veilig hun weg kunnen vervolgen.  Veiliger naar de sportclub Op de Sportlaan komt ook een vrijliggend fietspad tot aan het zwembad, zodat fietsers veilig langs parkerende auto's kunnen.  Verbeterde bushaltes De bushaltes krijgen een eigen 'haltekom', zodat bussen niet meer op de rijbaan hoeven te stoppen. Nieuwe plek voor voetgangersoversteek De oversteekplaats voor voetgangers verhuist naar een veiligere plek.  Meer ruimte voor fietsen Bij de bushaltes komen extra fietsparkeerplaatsen. Groenere omgeving We planten bomen en groen in de middenberm en langs het nieuwe fietspad.  Ook onder de grond verbeteringen Het riool wordt vervangen. Planning van de werkzaamheden De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee fases:  Fase 1 (6 mei tot 5 juli) Vanaf 6 mei is de Eikesingel tussen de Rotonde Zuiderhogeweg en de Sportlaan afgesloten. De Sportlaan blijft bereikbaar vanuit oostelijke richting. Fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat, de fietsbrug is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. Bussen rijden om via de Zuidehogeweg en Gauke Boelensstraat. De laatste halte Drachten uit wordt dan de halte bij de Zuiderhogeweg. Afsluiting vanaf 6 mei De fietsbrug is ook vanaf 6 mei afgesloten. De Sportlaan is bereikbaar vanaf oostelijke richting. Doorgaande fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg.  Het gedeelte van de Eikesingel dat op onderstaande afbeeldingen is gemarkeerd als 'fase 1' is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor auto's en fietsers. Fase 2 (8 juli tot 6 september) Tijdens fase 2 worden de werkzaamheden aan de oostkant van de kruising met de Sportlaan uitgevoerd. Het gedeelte tussen de kruising met de Sportlaan en de kruising met De Hoge Bomen in dus afgesloten van 8 juli tot 6 september. Tijdens deze fase is de Sportlaan bereikbaar vanaf westelijke richting. Doorgaande fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. Bussen rijden om via de Zuidehogeweg en Gauke Boelensstraat. De laatste halte Drachten uit wordt dan de halte bij de Zuiderhogeweg. Het gedeelte van de Eikesingel dat op onderstaande afbeeldingen is gemarkeerd als 'fase 2' is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor auto's en fietsers.     

 • Nieuwe burgemeester Smallingerland

  Burgemeester Jan Rijpstra neemt in november afscheid als burgemeester van Smallingerland. Dat betekent dat er de komende periode een nieuwe burgemeester gezocht gaat worden. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht. Voordracht Fred Veenstra als nieuwe burgemeester Tijdens de gecombineerde vergadering Het Debat / Het Besluit  van 9 juli is de nieuwe burgemeester van gemeente Smallingerland bekendgemaakt. Deze raadsvergadering is opgenomen en kunt u bekijken / beluisteren. Lees ook het nieuwsbericht over de voordracht van de nieuwe burgemeester. Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt er een proces met 14 stappen doorlopen. Deze stappen leest u hieronder. We geven steeds aan bij welke stap we op dit moment zijn. Wanneer er extra informatie beschikbaar is, dan zullen we deze ook toevoegen op deze pagina.  Wij zijn nu bij stap 9/10 1. Vertrouwenscommissie De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Op 6 februari heeft de gemeenteraad hierover vergaderd.  De vertrouwenscommissie doet het voorbereidende werk voor de profielschets gaat de sollicitatiegesprekken voeren  doet de uiteindelijke aanbeveling. 2. Profiel De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen.  606 inwoners reageerden via een enquête op vragen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deelnemers die de enquête invulden, vinden het onder meer belangrijk dat de burgemeester die daadkrachtig is, zich richt op de toekomst, beschermd wat bekend en vertrouwd is en betrokken is bij de inwoners. Deze informatie is meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel.  Lees de uitkomsten van de enquête. 3. Commissaris van de Koning Op dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het profiel besproken met drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. De raad heeft formeel de profielschets vastgesteld.  4. Vacature De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 maart de vacature opengesteld op advies van de commissaris van de Koning. 5. Sollicitatie De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning. De brief moet vóór 2 april bij de commissaris van de Koning zijn. 6. De kandidaten De commissaris van de Koning wint informatie over de sollicitanten in, voert gesprekken met hen en vraagt justitiële (antecedenten) op van de sollicitanten. Lees ook het persbericht (ook in het Fries) dat hierover is uitgegaan op 16 mei 2024. 7. Selectie De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de sollicitanten, deelt zijn oordeel en vervolgens wordt gezamenlijk bepaald met welke selectie kandidaten de vertrouwenscommissie zal spreken. 8. Sollicitatiegesprekken De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. 9. Advies De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie. 10. Aanbeveling De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. Lees ook het nieuwsbericht over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester. Of bekijk / beluister de opname van de gecombineerde vergadering 'Het Debat / Het Besluit - Aanbeveling nieuwe burgemeester'. 11. Naar de minister De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gestuurd. 12. Screening De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt met de kandidaat en bespreekt de voordracht in de ministerraad. Daarna wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. 13. Koninklijk besluit Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden. 14. Beëdiging De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester ten overstaan van de gemeenteraad. Contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het proces rondom het zoeken naar een nieuwe burgemeester voor Smallingerland? Neem dan contact op met de Griffie: griffie@smallingerland.nl