Zoekresultaat 1 - 10 van 36 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u bouw- of verbouwplannen? Wilt u een boom kappen, een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of bijvoorbeeld reclame maken op uw pand? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.   Vergunning nodig of niet? Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Via het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) doet u een vergunningencheck. Het…

 • Laadpaal elektrische auto

  https://youtu.be/VVkgQ14njNY Als u een elektrische auto aanschaft moet deze uiteraard ook geladen worden. Uitgangspunt is dat het opladen op eigen oprit plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is kunt u een laadpaal aanvragen in het openbaar gebied. Er wordt dan een geschikte locatie gezocht in de buurt van uw huis of bedrijf, waar dan een openbare paal wordt geplaatst. Een dergelijke…

 • Rioolheffing

  U betaalt rioolheffing als u water van uw perceel (pand) kunt afvoeren op de gemeentelijke riolering. De riolering bestaat uit rioolbuizen voor afvoer van afval- en/of regenwater. Ook kan regenwater afgevoerd worden via een watergang in beheer en onderhoud van de gemeente. Tarieven rioolheffing Rioolheffing wordt ook geheven als u geen rioolaansluiting heeft, maar wel hemelwater en/of afvalwater afvoert. De…

 • Bezwaar op belastingaanslag

  Bij belastingen gelden enkele belangrijke verschillen ten opzichte van de ‘standaard’ procedure getoond op de pagina over bezwaar maken: de heffingsambtenaar is het bevoegde bestuursorgaan; u wordt alleen op uw verzoek gehoord; horen geschiedt niet via de commissie voor de bezwaarschriften maar door een ambtenaar; de beslissing op bezwaar ontvangt u uiterlijk voor het einde van het jaar. In veel…

 • Asbest

  Asbest en materiaal dat op asbest lijkt, levert u in op het milieuterrein. Inleveren kan alleen met een bevestiging van de asbestmelding (geprint of digitaal). Op deze pagina regelt u zelf uw asbestmelding. Minder dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal Als particulier mag u zelf tot 35 vierkante meter (m2) asbesthoudend materiaal verwijderen en afvoeren. U doet een asbestmelding en…

 • Jaarlijkse subsidie

  Gemeente De Fryske Marren stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan onze samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid. Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden.  Waarvoor zijn de jaarlijkse subsidies bedoeld?  Deze subsidies zijn bedoeld voor subsidies die betrekking…

 • Evenement organiseren

  Evenementenvergunning aanvragen Staat uw evenement op onze evenementenkalender? Dan kunt u een evenementenvergunning aanvragen. U kunt in uw aanvraag verwijzen naar een draaiboek. Gebruikt u ons voorbeelddraaiboek voor uw evenement?  Dan hoeft u geen losse bijlages meer bij de aanvraag toe te voegen. Evenementenvergunning aanvragen U vraagt uw vergunning 16 weken voor het evenement aan. Uw aanvraag wordt beoordeeld. Als…

 • Standplaats weekmarkt

  In Balk, Joure en Lemmer is elke week een kleine, gezellige weekmarkt. Waar en wanneer vinden de weekmarkten plaats? DorpDagTijdLocatieBalkvrijdag12.00 - 17.00 uurHaskepleinJourewoensdag12.00 - 17.00 uurMidstraat (west)Lemmerdonderdag12.00 - 17.00 uurFedde Schurerpleinen Gedempte Gracht Aanvraag standplaats weekmarkt U regelt een standplaats op één van onze weekmarkten via het formulier aanvraag standplaats weekmarkt. U geeft in dit formulier aan welke producten u…

 • Onroerendezaakbelasting

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u op 1 januari 2024 een onroerende zaak in eigendom of in gebruik heeft. Bent u eigenaar van een onroerende zaak (pand)? Dan betaalt u OZB-eigendom. Als gebruiker van niet-woningen betaalt u OZB-gebruik. Tarief onroerendezaakbelasting (OZB) De OZB-belasting wordt berekend als percentage van de taxatiewaarde van het object. Het bestaat uit een deel voor…

 • Beweegbare palen

  De Midstraat in Joure is vanaf de Torenstraat tot de Roggemolenstraat zeven dagen per week van 08.00 uur tot 13.00 uur toegankelijk voor bevoorrading van winkels en bedrijven. Buiten deze tijden is een toegangspas nodig om de beweegbare palen te kunnen bedienen. Aanvragen toegang Midstraat Joure Om toegang te krijgen tot de Midstraat buiten de genoemde tijden heeft u een…