Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Informatiestand plaatsen

  Voor het plaatsen van een informatiestand op een openbare plek of eigen terrein grenzend aan de openbare weg is een vergunning nodig.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Wanneer iemand met een uitkering vrijwilligerswerk wil doen, dan zijn daar voorwaarden aan verbonden.

 • BRP inzagerecht

  Persoonsgegevens uit de BRP kunnen opgevraagd worden voor verschillende doeleinden. De gemeente bepaalt of deze gegevens verstrekt worden.

 • Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

  Zelfstandigen van 55 jaar of ouder die stoppen met werken en onvoldoende inkomen hebben kunnen een IOAZ-uitkering krijgen. Hierbij gelden voorwaarden.

 • Hulp bij geldzaken en schulden

  Er zijn verschillende online hulpmiddelen bij geldzaken en schulden. Ook kan schuldhulpverlening aangevraagd worden bij o.a. de gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Er zijn verschillende soorten gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het aanvragen gelden voorwaarden.

 • Bijstand, heronderzoek

  Met een heronderzoek kijkt de gemeente naar de geldigheid van rechten en plichten omtrent een uitkering.

 • Omgevingsplan (aanpassen)

  Door een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.

 • Kleding inzamelen

  Kleding inzamelen voor goede doelen moet afgestemd worden met de gemeente. Het CBF houdt bij welke organisaties kleding inzamelen voor goede doelen.