Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Speelautomatenvergunning

  Als u een speelautomaat wilt plaatsen in uw horecagelegenheid dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de gemeente nodig

 • Milieuvragen of klachten

  Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken voor de gemeente uit Dien uw klacht in bij de Omgevingsdienst West-Holland

 • Alcoholvergunning en ontheffing

  Als u een horecabedrijf of slijterij exploiteert, dan heeft u hiervoor een alcoholvergunning nodig Ook voor het verkopen en schenken van alcoholhoudende dranken in buurthuizen of (sport) kantine is een alcoholvergunning nodig Als u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank wilt schenken heeft u een ontheffing nodig op grond van de Alcoholwet. Het is niet toegestaan om flessen alcohol te verkopen. Wanneer u een alcoholvergunning heeft, maar er wijzigingen zijn aan bijvoorbeeld de inrichting of de leidinggevende dan moet u dit doorgeven 

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement wil organiseren, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals een braderie, feest, kermis, optocht, snuffelmarkt of sportwedstrijd. Een vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden. Als u een klein evenement zoals een straatfeest, buurtbarbecue of kleinschalige activiteit in de open lucht wilt organiseren dan heeft u vaak geen vergunning nodig. Een klein evenement is vergunningsvrij als aan de algemene regels wordt voldaan.  U kunt deze regels vinden onder het kopje ‘Voorwaarden’. Als het evenement niet voldoet aan één of meerdere regels dan is het evenement niet vergunningsvrij en moet er een aanvraag ingediend worden. Heeft u al een “meerjarenvergunning” voor het organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement? Dan meldt u dit evenement  via de knop 'Online regelen (Meldingsformulier meerjarenvergunning)', zie rechts. LET OP: het gebruik van ballonnen is in de gemeente Lisse verboden. Het gebruik van lachgas is op een openbare plaats in de gemeente Lisse verboden als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Voor de beoordeling van de aanvraag van een evenementenvergunning hebben wij een goede gedetailleerde tekening/plattegrond nodig. Onder het kopje ‘werkwijze’, vindt u hiervoor een link naar een handleiding voor het maken van deze tekening/plattegrond Flora en fauna Wanneer er een Natura 2000 gebied binnen een straal van 25 km van een evenement is of als het evenement schade kan toebrengen aan beschermde dier- en plantensoorten dan is noodzakelijk dat u een Quickscan en/of een stikstofberekening laat uit te voeren om te kijken of er een natuurvergunning nodig is. Er zijn veel Natura2000 gebieden Natura2000 gebieden dus de kans is best groot dat u hier mee te maken krijgt. Onder het kopje ‘Voorwaarden’ vindt u meer informatie.

 • Collecteren en kleding inzamelen

  Organisaties die in het landelijke collecterooster van het CBF zijn opgenomen mogen collecteren of kleding inzamelen in de toegewezen week. Zij hoeven geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen bij de gemeente. Organisaties met een CBF-keurmerk maar niet opgenomen in het landelijk collecterooster moeten een vergunning aanvragen voor de week waarin zij willen collecteren of kleding willen inzamelen. Organisaties die in Lisse gevestigd zijn of waarbij er een directe relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en Lisse word een vergunning verleend, in de nog beschikbare vrije periode, wanneer de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Aan organisaties die niet zijn opgenomen in het collecterooster van het CBF en niet staan op het vastgestelde rooster van de gemeente Lisse wordt alleen vergunning verleend als de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van het CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar. Informatie collecterooster CBF Via de groene knop vindt u het landelijk collecterooster. Op dit rooster staan de periodes en de instanties waarvoor vergunning is afgegeven. Hierop ziet u ook ‘vrije periodes’ staan. Deze worden door ons niet op het rooster ingevuld. Wilt u weten of er deze week een collecte wordt gehouden, kijk dan op de gemeentepagina van het Lisser Nieuws en op onze website onder ‘Gemeenteberichten’.

 • Standplaatsvergunning

  Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Vaste standplaatsen buiten de weekmarkt om Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Lisse voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor tijdelijke standplaatsen bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De locaties van deze vaste standplaatsen zijn: 3 op de Grachtweg (voor vaste standplaatsen). 1 op het parkeerterrein van de Poelmarkt (Vivaldistraat) (voor vaste standplaatsen). diverse locaties te bepalen door aanvrager en ter beoordeling door het college. Uitsluitend voor tijdelijke standplaatsen. Let op: informeer via apv.vergunningen@hltsamen.nl of er nog vaste standplaatsen vrij zijn, alvorens u een aanvraag doet. Standplaatsen op de weekmarkt U heeft ook een standplaatsvergunning nodig wanneer u met een kraam wilt staan op de weekmarkt. De weekmarkt vindt iedere maandag plaats van 11:00 tot 16:00 uur op het Meer en Houtplein. Als er een vaste standplaats op de weekmarkt vrijkomt , dan wordt dit door het college openbaar bekend gemaakt en worden kandidaten voor de vrijgekomen vaste standplaats uitgenodigd om een vergunningaanvraag in te dienen. U vindt de regels voor een ordelijk verloop van de markt in de Marktverordening gemeente Lisse 2023 en de nadere regels voor de uitvoering waaronder de werkwijze en de volgorde van een toewijzing voor een vrijgekomen vaste standplaats in het Marktreglement gemeente Lisse 2023. Deze stukken zijn te vinden onder het kopje ‘Meer informatie’ op deze pagina. Op dit moment zijn er standplaatsen beschikbaar op de weekmarkt van Lisse, heeft u interesse neem dan contact op met apv.vergunningen@hltsamen.nl.

 • Adoptiegroen

  Adoptiegroen is het onderhouden van een stukje openbaar groen, zoals bijvoorbeeld een perkje in de straat, een aantal boomspiegels of een groenstrook langs de gevel van een paar trottoirtegels. De gemeente wil bewoners actief ondersteunen die zelf de handen uit de mouwen willen steken door stukken openbaar groen te onderhouden.

 • Afval, glas

  Op verschillende locaties in de gemeente staan verzamelcontainers voor glas Bekijk een overzicht van de locaties via de afvalkalender (log in via postcode en huisnummer) 

 • Riolering, problemen

  Heeft u last van een rioolverstopping? Kijk eerst zelf wat er aan de hand is en waar de verstopping zit. Door het opgraven van het ontstoppingsstuk in uw rioolaansluiting kunt u bepalen waar de verstopping zich bevindt. Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit het probleem in het gemeentelijk deel van het riool. Is het droog? Dan zit er waarschijnlijk een verstopping op uw eigen terrein in of rond uw woning of bedrijf. Het vrijmaken van het ontstoppingsstuk in uw tuin moet u zelf verzorgen. Zit het probleem buiten uw privéterrein in het gemeentelijk deel van het riool neem dan contact op met de gemeente Lisse. Wij verhelpen de verstopping dan zo snel mogelijk. Bij een verstopping in uw eigen leidinggedeelte bent u zelf verantwoordelijk voor het verhelpen hiervan. Op elk particulier perceel behoort een riool-ontstoppingspunt te zitten. Vaak zit het bij de overgang van het privéterrein naar de openbare ruimte op uw eigen perceel.   Melding Merkt u dat de verstopping buiten uw privéterrein ligt, neem dan altijd contact op met de gemeente Lisse. Dit kan tijdens kantooruren via Fixi of via telefoonnummer 14 0252.  Buiten kantooruren kunt u voor spoedzaken contact opnemen met de storingsdienst via telefoonnummer 06 22 66 07 40. Met de storingsdienst kunt u afspreken wat verder te doen.   Kosten Een verstopping op gemeentegrond wordt door ons verholpen. De gemeente betaalt deze kosten. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan moet u deze zelf verhelpen en zijn de kosten voor uzelf. Heeft u zelf opdracht voor ontstoppingswerkzaamheden aan derden gegeven? Dan vergoedt de gemeente Lisse deze kosten niet. Ook niet bij een verstopping op gemeentegrond. Informatie huisaansluiting Wilt u een tekening van uw huisaansluiting neem dan contact met ons op. Wij hebben niet van alle huisaansluitingen gegevens of actuele gegevens beschikbaar.

 • Omgevingsvergunning, principeverzoek

  Om te onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is Minder kosten dan een volledige omgevingsvergunning Niet zo gedetailleerd als een definitieve aanvraag