Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur in de openbare ruimte is vaak een ontheffing nodig. Dit geldt niet voor ongevaarlijke vuren, zoals barbecues en vuurkorven.

 • Starterslening

  Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we erg belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening.

 • Verzoek om handhaving

  Belanghebbenden kunnen een verzoek om handhaving doen wanneer vermoed wordt dat iemand de regels overtreedt.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is mogelijk om met een ontheffing zwakalcoholhoudende drank te verstrekken.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Dood dier opruimen

  Voor het verwijderen van dode dieren gelden verschillende regels, afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden.

 • Vuurwerk verkopen

  Er is een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen aan particulieren. Vaak moeten verkopers zich ook houden aan de eisen voor de opslag van vuurwerk.

 • Parkeerdag-/uitrijkaarten online bestellen

  Als u in het centrum (betaald parkeren gebied) woont of een bedrijf kunt u voor uw bezoek parkeerdag- of uitrijkaarten online bestellen.

 • Bouwdossier (bestaand) of bodemonderzoek, inzage

  Bouwtekeningen van uw eigen woning of een andere bestaande woning kunt u online aanvragen. Dit geldt ook voor bodemonderzoeken.