Zoekresultaat 1 - 10 van 102 resultaten

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Sommige leegstaande panden mogen tijdelijk verhuurd worden. Hiervoor is een vergunning nodig.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Bedrijf verhuizen

  De verhuizing van uw bedrijf geeft u door aan de Kamer van Koophandel.

 • Afval, oud papier

  Oud papier kunt het op vertoon van uw milieupas aanbieden bij de milieustraat. Ook wordt het oud papier periodiek in de gemeente opgehaald.

 • Hondenbelasting

  De gemeente Bergeijk heft geen hondenbelasting. U hoeft uw hond niet aan te melden bij de gemeente.

 • Informatie opvragen bij gemeente, Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. De Woo vervangt de Wob.

 • Precariobelasting

  Bij het gebruik van gemeentegrond of bij het uitstallen van artikelen voor verkoop op straat moet precariobelasting betaald worden.

 • Vergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Verzoek tot handhaving

  Als u denkt dat iemand de regels overtreedt dan kunt u de gemeente vragen om daar iets aan te doen. U doet dan een verzoek tot handhaving.

 • Monument aanwijzen

  De gemeente kan gevraagd worden om een pand, object of plaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierbij worden regels gehanteerd.