Zoekresultaat 1 - 10 van 28 resultaten

 • Rommelmarkt

  Een rommelmarkt is een markt waarbij gebruikte of zelfgemaakte spullen te koop worden aangeboden. Als u een rommelmarkt wilt organiseren vraagt u een evenementenvergunning aan. In sommige gevallen (bijvoorbeeld een rommelroute) volstaat een melding. Of u een vergunning moet aanvragen kunt u checken via onderstaande knop.

 • Tijdelijke bestemmingsplanstop

  Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft besloten om met ingang van 15 september 2023 een bestemmingsplanstop in te voeren. Dit houdt in dat initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan, tijdelijk niet inhoudelijk in behandeling genomen worden. Deze stop duurt tot uiterlijk 1 juni 2024 of zoveel korter als mogelijk is. De reden hiervoor is dat er tijd nodig is om ons goed voor te bereiden op de komst van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 van kracht is.

 • Omgevingsvergunning, vergunningsvrij

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Er zijn altijd voorwaarden verbonden aan het bouwen zonder omgevingsvergunning. Twijfelt u of u uw bouwproject zonder omgevingsvergunning kunt starten? Op het Omgevingsloket kunt u de check doen. U kunt het ook aan de gemeente vragen. Als u denkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben, kijk dan bij 'omgevingsvergunning, aanvraag' voor meer informatie.

 • Alcohol schenken tijdens evenement

  Lees hier wanneer u een ontheffing nodig heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

 • Demonstratie/betoging aanmelden

  Iedereen heeft het recht om te demonstreren voor of tegen elk onderwerp. Een demonstratie op een openbare plek (bijvoorbeeld op een plein, dijk of voor het gemeentehuis) moet u minimaal drie dagen (72 uur) van tevoren melden bij de gemeente.

 • Alcoholwetvergunning

  Met een alcoholwetvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

 • Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

  Huurt u in de particuliere sector een woon- of verblijfsruimte en komt u ongewenst verhuurgedrag tegen? Er is nu een meldpunt bij de gemeente om hiervan melding te maken. Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder of verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont.

 • WOZ-waarde

  SaBeWa taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerendezaakbelasting (OZB) en de heffingen van het Rijk (zoals het eigenwoningforfait) en het waterschap. De WOZ-waarde geldt ook als uitgangspunt voor de berekening van de eventuele gemeentelijke forensenbelasting. Bent u het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij SaBeWa bezwaar maken.

 • Controle op verbouwingen

  De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Zo wordt gekeken of gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen aanwezig is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval. Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Verkeersmaatregelen tijdens ZLM Tour

  Op woensdagavond 7 juni wordt de proloog (een korte individuele tijdrit) van de ZLM Tour gereden in en rond Heinkenszand. Donderdagmiddag 8 juni finisht de klassieke Zeeuwse rit in ’s-Heerenhoek. Om dit evenement op een ordelijke en veilige manier voor renners en publiek te laten verlopen, nemen wij enkele (verkeers-)maatregelen.