Zoekresultaat 1 - 10 van 97 resultaten

 • Mobiele puinbreker gebruiken

  Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, doet u een melding bij de gemeente. De Omgevingsdienst IJsselland behandelt de melding namens de gemeente. De gemeente publiceert dat er puinwerkzaamheden zullen zijn. Zo zorg...

 • Duurloop organiseren

  De route van een hardloopwedstrijd of duurloop gaat meestal over bestaande wegen en paden. U heeft voor het gebruik van deze wegen een vergunning nodig. Om een vergunning voor een duurloop aan te vragen, geeft u door: wanneer en hoe laat u de duurloop wilt houden hoeveel lopers u verwacht wat de...

 • Klacht over de gemeente indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.Een klacht gaat over het gedrag van iemand. Bent u het inhoudelijk niet eens met de gemeente? Kies dan een andere procedure.

 • Toeristenbelasting betalen

  U bent belastingplichtig voor de toeristenbelasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet: U biedt gelegenheid tot verblijf met overnachting. Het gaat hier om alle vormen van verblijf, zoals Airbnb, campings en kamerverhuur. De mensen die bij u overnachten, staan niet ingeschreven in de B...

 • Caravan parkeren op openbare weg

  Wilt u uw caravan of camper meer dan 3 dagen achter elkaar op de openbare weg neerzetten of laten staan? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. Dat geldt ook voor aanhangwagens en vouwwagens. De gemeente wil met deze regeling er voor zorgen dat het beeld van de str...

 • Waarmerken kopie

  De gemeente maakt een kopie van het originele document en verklaart met een stempel dat deze kopie overeenkomt met het origineel. Zo’n gewaarmerkte kopie kan nodig zijn voor formele transacties.

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Het is verboden zonder omgevingsvergunning: een inrit te maken vanaf de weg de weg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen een bestaa...

 • Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

  Bent u de aanslag gemeentelijke belastingen kwijt, dan kunt u bij de Regionale Belastingsamenwerking een kopie krijgen. U kunt de kopie ook zelf uitprinten via uw persoonlijke belastingpagina.

 • Vuurwerk opslaan of verkopen

  Een bedrijf mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk wilt opslaan, doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken. Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? ...

 • Ondergrondse olietank melden

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin en gebruikt u die niet meer? Dan moet u dit melden bij de Omgevingsdienst IJsselland. De Omgevingsdienst vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Als blijkt dat uw grond vervuild i...