Zoekresultaat 1 - 10 van 47 resultaten

 • Handhaving

  Indien u denkt dat iemand de regels overtreedt, dan is het mogelijk om bij de gemeente een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Om te kunnen verzoeken tot handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

 • Toeristenbelasting

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de toeristenbelasting.

 • Omgevingsplan, wijziging

  Wil je een (bouw)plan realiseren dat niet past binnen het omgevingsplan? Neem dan eerst contact met ons op. We onderzoeken in overleg met jou of het plan haalbaar is. En zo ja, of een wijziging van het omgevingsplan het juiste instrument is om je plan te realiseren.

 • Leegstandwet, tijdelijke verhuur

  Heeft u een nieuwe woning gekocht, maar u uw oude woning niet verkocht? Of heeft u een woningruimte in bezit die binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt? Dan biedt de Leegstandswet u wellicht mogelijkheden om uw woning tijdelijk te verhuren om leegstand te voorkomen. Dit moet u aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Het voordeel van verhuur via de Leegstandwet is dat huurders minder bescherming hebben. U hoeft bijvoorbeeld niet voor vervangende woonruimte te zorgen bij het einde van het huurcontract.

 • Uitleen van materialen

  De gemeente beschikt over verschillende materialen.

 • Rioolheffing

  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Gemert-Bakel.

 • Nadeelcompensatie

  Algemene informatie Nadeelcompensatie per 1 januari 2024 Schade die is ontstaan door een maatregel met gevolgen voor de fysieke leefomgeving vallen per 1 januari 2024 onder het regiem van de Omgevingswet. Per 1 januari 2024 worden deze schadeverzoeken afgedaan onder titel 4.5 Awb en de gemeentelijke Verordening Nadeelcompensatie Gemert-Bakel.

 • Loterij organiseren

  Als u een loterij wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig.

 • Omgevings­­vergunning, activiteit bouwen

  Als u bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren, hebt u mogelijk een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

 • Sporthal huren en reserveren

  De gemeente heeft een online reserveringssysteem voor de verhuur van sportcentrum Molenbroek en sportcentrum De Beek.