Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Milieu, handhaving

  Voor de meeste bedrijven gelden milieuregels. Ook voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. De gemeente en de provincie hebben de taak die naleving te stimuleren en waar nodig af te dwingen. Deze taak noemen...

 • Afval storten

  U kunt alleen afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. In Haaksbergen is dat het afvalbrengpunt van de firma Langezaal aan de Industriestraat 20, waar het afval gescheiden wordt ingezameld. Het telefoonnummer is: (053) 572 87 78 of (053) 573 58 00 en voor de actuele informatie verwijzen wij...

 • Oud papier inzameling

  De gemeente geeft vergunning voor het inzamelen van oud papier. In de kern van Haaksbergen halen een aantal verenigingen met behulp van een kraakperswagen eens in de vier weken - op zaterdag - oud papier op. U kunt het oud papier in dozen of gebundeld voor 8.30 uur op de containerverzamelplaats...

 • Glasinzameling

  Voor de inzameling van glas zijn in de gemeente bij alle supermarkten glasbakken geplaatst: Klik hier voor een overzicht van de glascontainers (Google Maps) . Informatie over het legen van de containers Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) informatie krijgen over de frequentie...

 • Loterij of kansspel organiseren

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt. Ingevolge de Wet op de kansspelen kunt u een vergunning krijgen indien: het doel van de actie van algemeen belang is; de prijzen geen hogere waarde hebben dan € 4.500,--...

 • Bezwaarschrift indienen

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente en u bent daarbij rechtstreeks betrokken, dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit opgenomen. Bezwaarschrift indienen U kunt uw bezwaar zowel digitaal als schriftelijk...

 • Vuur stoken

  Op grond van artikel 5:34 van de  Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b)   is het verboden afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. Met andere woorden: er mag niet zo maar wat verbrand worden. Dit heeft te maken met de bescherming van het milieu...

 • Aangifte overlijden

  De uitvaartondernemer geeft online het overlijden door: Aangifte overlijden  (met eHerkenning) Aangifte door familie of vriend van de overledene Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. De aangifte is kosteloos....