Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Standplaats weekmarkt aanvragen

  Wilt u een standplaats op de weekmarkt dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen. Wij adviseren om eerst contact op te nemen met de marktcommissie of er ruimte voor een standplaats beschikbaar is.

  Elke markt heeft zijn eigen marktcommissie. De leden van de marktcommissies zijn:

  Markt Delden:    
  Henri van Houten 06-54256654 henryvanhouten@home.nl 
  Markt Goor:    
  Ben Geelink      06-54201870 bgeelink@gmail.com
  Markt Markelo:     
  Peter Boeijen           06-43976148 peter@boeijen-agf.nl                 

  Na goedkeuring van de marktcommissie kunt u desgewenst enkele keren “meelopen” op de markt, zonder direct een vergunning aan te vragen. Hiervoor vult u het  Aanvraagformulier Meelopen op de markt  in. De kosten per keer dat u meeloopt worden in rekening gebracht.

  Ook kan een vergunning worden aangevraagd, hiervoor vult het Aanvraagformulier Standplaatsvergunning weekmarkten in.

 • Verkeersregelaars

  Bij zowel meldingsplichtige als vergunningplichtige evenementen kunnen verkeersregelaars nodig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Deze verkeersregelaars moeten een verkeersregelaarsexamen afleggen. Dat gebeurt door e-learning via internet. 

 • Openbare laadpalen

  Als inwoner van de gemeente Hof van Twente heeft u de mogelijkheid een openbare laadpaal aan te vragen. Daarbij moet u wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Hof van Twente of werkt er minimaal 20 uur per week
  • Uw elektrische auto kan niet op eigen terrein worden geparkeerd/opgeladen
  • Er is geen openbare laadpaal (gepland) binnen een loopafstand van 250 meter van uw adres.

  Wij houden bij de laadpaal één of twee plekken vrij voor het opladen van een elektrische auto. Iedereen mag van deze openbare laadplek(ken) gebruik maken voor het opladen van een elektrische auto. Het is niet de bedoeling dat de elektrische auto na het opladen geparkeerd blijft op die plek. Ook andere auto’s mogen niet op die plek parkeren.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de gemeente? Bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud aan gemeentelijke objecten (wegen, openbaar groen of bouwwerken) of gemeentelijk handelen (schade aan uw voertuig, veroorzaakt door een gemeentelijke voertuig)? Dan kunt u de gemeente gratis aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. 
  De gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de schade direct een gevolg is van  niet of niet juist handelen door de gemeente. De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, ontvangt u een brief met een toelichting.

 • Vrijwilligers

  Zoekt u vrijwilligerswerk of bent u op zoek naar een vrijwilliger? Op deze pagina kunt u informatie vinden over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in Hof van Twente. 

 • Begeleiding

  Begeleiding is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking moeite hebben om zelfstandig te functioneren. Begeleiding kan ook ingezet worden om de mantelzorger(s) te ontlasten.

  Begeleiding kan op 2 manieren worden geboden. Soms is bezoek aan een dagbesteding een geschikte oplossing. Dit gebeurt in groepsverband en noemen we Ondersteuning maatschappelijke deelname. 

  In sommige situaties is individuele begeleiding thuis beter passend. Deze vorm van begeleiding noemen we Ondersteuning zelfstandig leven. De begeleiding is steeds gericht op het individu en is bedoeld om u te helpen zelfstandig te kunnen blijven wonen.

 • ID-cover

  De ID-cover is een hoesje voor identiteitsbewijzen, dat onnodige verspreiding van een aantal persoonsgegevens die zijn weergegeven op een identiteitsdocument beperkt. Als u toestemming geeft voor het kopiëren van een identiteitsbewijs, dan loopt u met de ID-cover een stuk minder risico op misbruik van uw persoonsgegevens.

  Afbeelding van een ID-cover

 • Nederlander worden door optie

  In een aantal gevallen kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen via een verkorte procedure. Dit wordt optie genoemd. De optieprocedure wordt door de gemeente afgehandeld waardoor de afhandeltijd veel korter is. Wij raden u aan voor het indienen van een naturalisatieverzoek vooraf (telefonisch via 0547 - 85 85 85) een afspraak te maken met de medewerkers van de afdeling Publiekszaken. Naar aanleiding van de telefonische afspraak ontvangt u een uitnodiging voor het indienen van een naturalisatieverzoek. In deze uitnodiging wordt vermeld welke gegevens dienen te worden overgelegd.

 • Ontheffing personenvervoer in aanhangwagen/huifkar achter motorvoertuig

  Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets. Hiervoor kan ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente, wanneer het gaat om vervoer op gemeentelijke wegen binnen de gemeente Hof van Twente. 

 • Evenementenvergunning

  Wanneer u niet kunt volstaan met een melding, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.