Zoekresultaat 1 - 10 van 103 resultaten

 • Monument verbouwen of slopen

  Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Ligplaats reserveren

  In Schoonhoven zijn enkele ligplaatsen beschikbaar, voor zowel recreatievaartuigen als passagiersschepen.

 • Zienswijze indienen

  Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

 • Opkopersregister bijhouden

  Bent u handelaar in tweedehands spullen? Dan moet u een opkopersregister bijhouden of hiervoor vrijstelling vragen. Dit doet u bij de gemeente.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over een bezwaar dat u gemaakt heeft? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit is meestal bij de rechtbank.

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  De eenmalige subsidie wordt gegeven voor een of meer vernieuwende, startende of incidentele activiteiten die van bepaalde duur zijn.

 • Bedrijfsafval

  Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

 • Demonstratie of betoging houden

  Bij een demonstratie komt een groep mensen bij elkaar om op te komen voor een standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. U meldt dit op tijd bij de gemeente.

 • Klein evenement organiseren

  Een klein evenement is een evenement dat weinig overlast geeft. U meldt het evenement uiterlijk 2 weken van tevoren bij de gemeente. Als u voldoet aan de voorwaarden, heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

 • Subsidie voor monumenten

  Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.