Zoekresultaat 1 - 10 van 92 resultaten

 • Toeristenbelasting

  Toeristenbelasting is verschuldigd over overnachtingen van mensen die niet in de gemeente staan ingeschreven en die een vergoeding betalen voor de overnachting. Dit betekent dat ook toeristenbelasting wordt geheven voor het verblijf van arbeidsmigranten of voor zakelijke overnachtingen. Degene die de overnachting mogelijk maakt betaalt de belasting. Hierbij valt te denken aan exploitanten van hotels, campings, bed & breakfast. In januari ontvangt u de aangifte over het afgelopen jaar. Mocht u dit aangiftebiljet niet hebben ontvangen, hieronder staat het aangiftebiljet. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar woz@jouwgemeente.nl. Het tarief voor de toeristenbelasting is gebaseerd op het aantal overnachtingen per persoon. Voor kampeermiddelen op vaste plaatsen kan een verzoek worden gedaan om een forfaitaire berekening te hanteren. Dit betekent dat niet het werkelijk aantal overnachtingen wordt berekend, maar er wordt gerekend met een vast aantal personen en een vast aantal overnachtingen in een bepaalde periode.

 • Alcoholvergunning

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

 • Informatie Oekraïense vluchtelingen

  U leest op deze pagina meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Bijvoorbeeld hoe zij zich inschrijven in onze gemeente. Of waar vluchtelingen vragen kunnen stellen. Wij vullen deze pagina steeds aan met nieuwe informatie.

 • Van het aardgas af

  Op deze pagina leest u over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen. Ook leest u wat u als inwoner zelf kunt doen.

 • Dorp- en stadsgericht werken

  Hoe houden wij contact met onze inwoners, ondernemers en betrokken personen? Dat leest u hier.

 • Aanvraag AVG verzoek inzage persoonsgegevens

  Wilt u weten welke gegevens de gemeente van u heeft? Dien dan een Aanvraag AVG in.

 • PFAS in mijn tuin

  De resultaten van het uitgebreide moestuinonderzoek zijn bekend.

 • Groen

  Wat kunt u zelf doen? Maak uw leefomgeving klimaatbestendiger door uw tuin aan te passen of groen op uw dak te plaatsen.

 • Diversiteit en Inclusie in Molenlanden

  Als gemeente willen we toe naar een meer inclusieve samenleving. Een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is, ongeacht verschillen. Iedere inwoner draagt namelijk op zijn of haar manier bij aan de samenleving. En juist de verschillen tussen mensen zijn waardevol en betekenisvol. We vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde rechten en kansen heeft en krijgt om mee te doen op alle terreinen. Dat kan alleen als we rekening houden met elkaar en geen drempels opwerpen voor de ander om mee te kunnen doen.

 • Regionale Energie Strategie (RES)

  Een energieneutrale regio in 2050, hoe gaan we dat met elkaar bereiken? Om de CO2-uitstoot te beperken zullen we anders met onze beschikbare energie om moeten gaan. Lees er alles over op de speciale Duurzaamheid website van Molenlanden: