Zoekresultaat 1 - 10 van 52 resultaten

 • Afvalstoffenheffing 

  Uitleg over vast en variabel tarief, kwijtschelding bij een minimum inkomen en restafvalteller.

 • Bezwaar en beroep

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u vaak een bezwaarschrift indienen.

 • Regels terras

  Wilt u een terras inrichten? Dan gelden hier regels voor.

 • Openbare verlichting

  Informatie over het melden van storingen aan de openbare verlichting.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) regelt uw recht op informatie van de overheid.

 • Collecte en inzameling

  Wilt u een openbare inzameling houden voor een goed doel? Vraag dan een collectevergunning aan.

 • Planschade

  Lijdt u schade door een maatregel op het gebied van ruimtelijke ordening? Dan kunt u een tegemoetkoming planschade aanvragen.

 • Gladheidsbestrijding

  De gemeente is verantwoordelijk voor het strooien op de gemeentelijke wegen. Lees meer over de strooiroutes en het ophalen van strooizout.

 • Vrijwilligers

  Informatie over vrijwilligerswerk, de vrijwilligersprijs en de vrijwilligersverzekering.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een nieuwe akte.