Zoekresultaat 1 - 10 van 99 resultaten

 • Putten voor Elkaar

  Deze subsidie kan aangevraagd worden door Putten voor Elkaar. Putten voor Elkaar online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een beschrijving van de activiteiten. Een jaarplan, met daarin de activiteiten, doelen en resultaten die u met de activiteiten wilt halen. Een begroting en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. De stand van de egalisatiereserves van de organisaties op het moment van de aanvraag.

 • Monument, vergunning

  Heeft u een beschermd monument of wilt u een beschermd monument kopen? Dan wilt u dat misschien verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft daar misschien een vergunning voor nodig. Dit is een omgevingsvergunning voor een monument.  Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Dat is alles waarbij het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het gebouw niet verandert. Voorbeelden zijn: Bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur. Kleine reparaties met de originele materialen. Ook als u in het monument aanpassingen doet, kan dit vaak zonder vergunning. Denk aan het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een nieuwe schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen ook vaak vergunningvrij.

 • Milieumelding/milieuvergunning

  Bedrijven hebben voor het starten of wijzigen van hun bedrijfsmatige activiteiten soms een omgevingsvergunning nodig. Of moeten vooraf een melding maken. Melding Wilt u een activiteit starten of wijzigen? Soms is dan alleen een melding nodig. Meer hierover leest u op Informatie over milieumelding of vergunning. Een melding maakt u via de landelijke site AIM (Activiteitenbesluit Internet Module). Via deze site beoordeelt u ook welke regels gelden. En of er een melding of vergunning nodig is. Een melding vertelt ons dat u een activiteit gaat starten of aanpassen. Er is geen sprake van een ‘toestemming’ vanuit de gemeente. Het bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Milieuregelgeving niet nageleefd? Het bevoegd gezag kan wel (achteraf) via het milieutoezicht vanuit de omgevingsdienst handhavend optreden.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u goederen verkopen of diensten aanbieden vanaf een vaste plek op een openbare plaats? Of op een openbaar toegankelijk particulier terrein? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Standplaatsvergunning online aanvragen Aanvraagformulier standplaatsvergunning downloaden (PDF)

 • Ontheffing snoeihout verbranden

  U mag geen afvalstoffen verbranden in de buitenlucht. U mag hiervoor een ontheffing aanvragen. Denk bij de aanvraag aan: De openbare orde en veiligheid. De gezondheid. De bescherming van de flora en de fauna. Deze mogen niet in gevaar komen. Het verbod geldt niet voor verlichting door kaarsen, fakkels of sfeervuren. Als u maar geen afvalstoffen verbrandt. Het verbod geldt ook niet voor vuur om te koken, bakken of braden. Dit mag niet gevaarlijk zijn voor de omgeving en geen hinder of overlast bezorgen. Let op in bossen en natuurgebieden. Hier kan een rookverbod gelden. Ontheffing snoeihout verbranden online aanvragen via DigiD Vanuit duurzaamheidsoogpunt is afvoeren van snoeihout slimmer en beter voor het milieu dan verbranding van het snoeihout. Zo mag u het snoeiafval tegen een poorttarief naar de gemeentewerf brengen. Zo wordt het snoeihout voor verschillende doelen opnieuw gebruikt.

 • Afval ophalen

  Naast het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation, kunt u er ook voor kiezen om uw grof afval of tuinafval op te laten halen. Dit is wel tegen een hoger tarief. Als het afval bij u is opgehaald, wordt het afval gewogen en ontvangt u een factuur. Let op: matrassen worden niet meer gewogen, maar per stuk berekend. Uw afval ophalen online aanvragen via DigiD Ophaaldagen Grof afval wordt op dinsdag opgehaald. Heeft u het formulier voor maandag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende dinsdag laten ophalen. Tuinafval wordt op vrijdag opgehaald. Heeft u het formulier voor donderdag 12.30 uur ingevuld? Dan kunt u het afval de eerstvolgende vrijdag laten ophalen.

 • Afvalinzameling

  In de digitale afvalwijzer staat wanneer uw afval wordt opgehaald of hoe u afval aanbiedt. Ook afval dat schadelijk is voor het milieu, zoals klein chemisch afval zamelen wij apart in. U meldt u aan voor de Afvalapp ‘Afvalwijzer’ van AddComm of via de website www.mijnafvalwijzer.nl. U ontvangt dan een bericht wanneer u uw afval aan de weg moet zetten. Bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon, tablet of via e-mail. Daarnaast is ook de jaarkalender van de afvalwijzer als PDF te downloaden.  Direct naar Mijn Afvalwijzer Is uw afval niet opgehaald? U maakt een melding bij het Meldpunt openbare ruimte als uw afval niet is opgehaald. Wij zorgen ervoor dat het afval zo snel mogelijk bij u wordt opgehaald.  Afvalzakken De gemeente heeft gekozen voor het inzamelsysteem met gemeentelijke afvalzakken om u te stimuleren tot afvalscheiding. Afvalscheiding is beter voor het milieu, omdat daardoor minder afval verbrand hoeft te worden. Ook bespaart u direct geld met afvalscheiding, omdat u minder afvalzakken hoeft te kopen. De gemeentelijke afvalzakken zijn duurder dan gewone afvalzakken. De verwerkingskosten van het afval zitten in de prijs van de afvalzakken. Daarnaast ontvangt ieder huishouden in Putten een aanslag afvalstoffenheffing. Deze heffing is voor iedereen gelijk. De inwoners betalen de afvalstoffenheffing. Dit om de kosten van materieel, personeel en algemene kosten voor de afvalinzameling te betalen. Openingstijden Ontvangstbalie gemeentehuis en Afvalbrengstation Verkoopadressen gemeentelijke afvalzakken Albert Heijn, Voorthuizerstraat 2 Boni, Dorpsstraat 85 Dekamarkt, Achterstraat 31 Hema, Verlengde Dorpsstraat 8-12 Jumbo, Postweg 4 Kieft Warenhuis, Voorthuizerstraat 135 Plus Wilmink Putten, Gervenhof 4 Welkoop, Hoge Eng-Oost 18 Klachten over gemeentelijke afvalzakken De kwaliteit van de gemeentelijke afvalzakken is in het algemeen goed, maar het productieproces verloopt niet altijd vlekkeloos. Het kan gebeuren dat een aantal zakken iets te smal is of geen bodem heeft. Ook missen de strips om de afvalzak mee te sluiten wel eens. Hebt u klachten over een rol afvalzakken? Gaat u dan niet terug naar de winkelier. Maar lever deze rol in bij de Servicebalie in het gemeentehuis. U ontvangt dan een nieuwe rol. Meer informatie Voor meer informatie over gescheiden afval inzamelen en recycling kunt u ook kijken op de website van Milieu Centraal. Voor meer informatie over plastic inzamelen en educatie kunt u kijken op de website van Recycle Valley. Filmpje over afvalscheiding in de gemeente Putten.

 • Handhavingsverzoek milieu

  Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, geeft u dit door aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals: Bodem (vervuiling). Lucht (verontreiniging). Geluid (geluidsoverlast). Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, mag de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan: Een boete uitdelen. De overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom). Besluiten om de vergunning in te trekken. Ook mag de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden. Handhavingsbeleid Het integraal handhavingsbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat voor de verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving. In het handhavinguitvoeringsprogramma staan de jaarlijks gestelde doelen zo concreet mogelijk geformuleerd.

 • Bouwstoffen

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken. Voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug. Het gaat om bouwstoffen zoals: Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat. Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is om de bodem en grond schoon te houden. Wij moedigen hergebruik van afvalstoffen aan. Particulieren zijn vrijgesteld.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Putten legt belasting op aan mensen die in Putten als toerist overnachten. Zij staan niet met hun naam- adres- en woonplaatsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie van Putten geregistreerd. Toeristen dragen daardoor bij aan toeristische voorzieningen in de gemeente zoals: Fiets- en wandelpaden Picknickplekken Toeristische informatie (de VVV, digitale kalender, toeristische wegwijzers) Zwembad Recreatiegebieden als de Krachtighuizerheide. U betaalt Forensenbelasting als u voldoet aan elke van deze kenmerken: U heeft een gemeubileerde recreatiewoning of stacaravan in de gemeente Putten in gebruik. U staat niet in de gemeente Putten ingeschreven. U heeft per jaar 90 dagen of meer de beschikking over deze recreatiewoning of stacaravan. Wanneer betaalt u toeristenbelasting? Verblijft u als gast in een recreatiewoning, stacaravan of gastenkamer in een Bed & Breakfast of hotel? Dan betaalt u toeristenbelasting bij:  Een kort verblijf in de gemeente Putten (minder dan 90 dagen). Een verblijf voor langere tijd in een kampeermiddel, zoals een tent of toercaravan. De toeristenbelasting betaalt u aan de verhuurder, die deze belasting vervolgens afdraagt aan de gemeente. Het tarief geldt per persoon per overnachting, ook voor kinderen. Voor kampeermiddelen op een seizoenplaats geldt een vast bedrag voor ieder onderkomen per seizoen. Tarieven toeristenbelasting 2024 Toeristenbelasting per persoon per overnachting Onderkomens Tarief Mobiele kampeeronderkomens en groepsaccommodaties Tenten, vouwwagen, campers, toercaravans en groepsaccommodaties. €1,39 Hotel Hotel €1,95 Overig Alle onderkomens die niet onder bovengenoemde categorieën vallen zoals: chalets, stacaravans, bungalows, zomerhuisjes en gedeelten van woningen. €1,65   Biedt u een overnachtingsgelegenheid aan of gaat u dit doen? Verhuurt u kamers, een vakantiewoning of kampeerruimte aan toeristen? Dat moet u dit aan de gemeente melden. Dit kan via telefoonnummer (0341) 359 602 of stuur een e-mail naar belastingen@putten.nl. De gemeente zet uw contactgegevens in een registratiesysteem: het Nachtregister. Vervolgens krijgt u aan het einde van het jaar een brief. In deze brief wordt u gevraagd om over het betreffende jaar de door uw gasten betaalde toeristenbelasting aan de gemeente over te maken. Nachtregister Met ingang van 2024 maakt de gemeente het gemakkelijk. U hoeft niet meer allerlei losse registraties bij te houden, zoals registratieboekjes, digitale of schriftelijke overzichten. U kunt 1 van de 2 bestanden op de pagina nachtregister downloaden. En vervolgens op uw computer opslaan. Zo kunt u digitaal of schriftelijk, op een moment dat u tijd heeft, voor het hele jaar uw gasten registreren. In het formulier zijn al invulvelden voor u aangemaakt, waarin u de gegevens invult. Door de uniformering van de gegevens is de check door de gemeente ook eenvoudiger. Waardoor de verwerking sneller kan plaatsvinden. Formulieren nachtregister downloaden Bent u inwoner van Putten? U betaalt als inwoner van de gemeente Putten gemeentelijke belastingen. U betaalt dan voor uzelf geen forensenbelasting en toeristenbelasting. Uiteraard betalen uw gasten in de recreatiewoning of stacaravan wél toeristenbelasting. Wetgeving Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Contactgegevens T (0341) 359 750 E belastingen@putten.nl