Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Sloopmelding, gebouw of woning

  Voor sloopactiviteiten, waarbij de hoeveelheid vrijkomend sloopafval minimaal 10 m3 bedraagt en bij het verwijderen van asbest, geldt een meldingsplicht.

 • Aanwezigheidsvergunning (gokkast)

  Wilt u in uw horecaonderneming kansspelautomaten plaatsen? Dan hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Vergunning Huisvestingswet

  Op basis van de Huisvestingsverordening geldt dat er een vergunningsplicht is voor deeltijdwonen, woningvorming, splitsing in appartementsrechten.

 • Omgevingsvergunning, reclame maken

  Voor het aanbrengen van reclame aan de gevel van uw bedrijf is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Alcoholwet

  In de alcoholwet is bepaald dat stichtingen en verenigingen die alcoholhoudende drank verkopen, in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning model B.

 • Wegen, straten, fiets- en voetpaden, onderhoud

  Hebt u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur? Dan kunt u dit bij ons melden.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u met een voertuig, kraam of tafel een standplaats innemen om goederen te koop aan te bieden? Dan hebt u daarvoor een vergunning nodig.

 • Informatieverzoek ruimtelijke omgeving

  U kunt informatie opvragen over een object of perceel. Denk hierbij aan bodem, bestemmingsplan of monumentale status.

 • Exploitatievergunning

  Voor het exploiteren van een horecabedrijf hebt u een vergunning nodig.

 • Verzoek handhaving omgevingsrecht

  Het indienen van een verzoek tot handhaving betekent dat u ons er op wijst dat u vermoedt dat iemand de regels overtreedt.