Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Schade melden

  Heeft u schade dan wel letselschade geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt? Een schadeclaim wordt digitaal in behandeling genomen door de verzekeringsmaatschappij Recovery Consulting Aon, of bij letselschade Melior verzekeringen. Hoe werkt het U stelt de gemeente digitaal aansprakelijk via www.vlaardingen.nl/contactformulier. In uw contactformulier moet u alle gegevens die voor het onderzoek van belang zijn vermelden en/of toevoegen, zoals: indien mogelijk: een volledig ingevuld schadeformulier waarop duidelijk aangegeven staat wat er is gebeurd en wie aansprakelijk wordt geacht voor de schade;  Indien mogelijk kleurenfoto’s van de beschadiging; Indien mogelijk getuigenverklaring(en); Offerte(s) van het bedrijf dat de schade gaat repareren;  Eventuele bonnen en facturen; Bij een buitenlandse vrachtwagen een kopie van de groene kaart en het rijbewijs van de chauffeur. Uw contactformulier wordt door de gemeente doorgestuurd naar de juiste verzekeringsmaatschappij (AON verzekeringen of Melior Verzekeringen), de afwikkeling van uw zaak gaat via de verzekeringen. Zodra verzekeraar kan overgaan tot afwikkeling van uw zaak, neemt zij contact met u op. Mocht u vragen hebben over uw zaak dan neemt u contact op met de verzekeraar en niet met de gemeente. Kosten Geen. Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Voorlopige exploitatievergunning horeca

  De gemeente beslist binnen 12 weken of u de aangevraagde exploitatievergunning krijgt.  In bepaalde gevallen is het mogelijk om een voorlopige exploitatievergunning aan te vragen. Dit kan alleen als u een bestaand horecabedrijf overneemt of u eenzelfde horecabedrijf begint als er in het pand zat. Doe dit altijd tegelijk met het indienen van de reguliere exploitatievergunning Het duurt maximaal 5 werkdagen totdat er een besluit genomen wordt op uw aanvraag. U komt niet in aanmerking voor een voorlopige exploitatievergunning als een van de redenen hieronder zich voordoen. Er zijn klachten over overlast die het bestaande horecabedrijf veroorzaakt. Aan u een bestuurlijke maatregel is opgelegd of een voornemen tot het nemen van een bestuurlijke maatregel aan u is verstuurd. Als over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures lopen. Als de inrichting langer dan 6 maanden niet is geëxploiteerd. Indien u een coffeeshop of speelautomatenhal wilt exploiteren. Direct regelen Aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning (pdf, 28,6 kB) Verzoek om contact op te nemen Hoe werkt het? Download het 'aanvraagformulier voorlopige exploitatievergunning' en vul het in. Let op: u vult dit formulier alleen in als u voldoet aan bovengenoemde eisen. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Na maximaal 5 werkdagen ontvangt u het besluit. Kosten Bekijk hier het overzicht van alle kosten. Heeft u vragen? Stuur een bericht via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Winkelopeningstijden en sluitingstijden horeca

  Winkels mogen open van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur. Op zondag mogen zij open tussen 08.00 en 22.00 uur. Openingstijden stemmen winkeliers bij voorkeur af met hun winkeliersvereniging, zodat het voor de bezoekers van het winkelcentrum duidelijk is wanneer de meeste winkels open zijn. De horecabedrijven kennen verschillende sluitingstijden. Dit is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijf valt en of het bedrijf in het horecaconcentratiegebied ligt waar ruimere openingstijden zijn toegestaan. Iedere ondernemer heeft de vrijheid zijn bedrijf eerder te sluiten. Toegestane openingstijden Op deze pagina kunt u vinden op welke tijden winkels en horeca  geopend mogen zijn in Vlaardingen. Winkels en winkelondersteunende horeca Maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur. Zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Avondwinkel Dinsdag tot en met zondag van 08.00 uur tot 22.00 uur. Feestdagen Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 1e en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e kerstdag van 08.00 tot 22.00 uur. Koningsdag en Bevrijdingsdag van 06.00 tot 22.00 uur. Dodenherdenking, Goede Vrijdag en 24 december (kerstavond) van 06.00 tot 19.00 uur. Soorten ontheffingen Winkeltijdenwet Incidentele ontheffing zon- en feestdagen Dit is een ontheffing om op zon- en feestdagen (zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag) na 22.00 uur en voor 08.00 uur open te mogen zijn, ten behoeve van: Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard of plotseling opkomende omstandigheden. Het uitstallen van goederen. Tentoonstellingen in kunstateliers en galeries. Feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen. Incidentele ontheffing werkdagen Dit is een ontheffing voor als u voor 06.00 uur of na 22.00 uur uw winkel voor publiek geopend wilt hebben. Ontheffing avondwinkel Deze ontheffing wordt maar voor 1 avondwinkel gegeven. Met deze ontheffing is het mogelijk om tot 0.00 uur de winkel voor publiek geopend te houden. Er is op dit moment reeds een ontheffing voor een avondwinkel verstrekt, een nieuwe ontheffing wordt niet verleend, zolang de huidige avondwinkel nog geëxploiteerd wordt. Ontheffing aanvragen Voor het aanvragen van een ontheffing van de Winkeltijdenwet, zijn leges aan verbonden. Deze kunt u vinden in de legesverordening Vlaardingen, de leges kunnen elk jaar wijzigen. Uw ontheffing kunt u aanvragen via vlaardingen.nl/contactformulier Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Collecteren, inzamelen geld of goederen

  Voor het inzamelen van geld of goederen heeft u een vergunning nodig. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. 

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wilt u buiten een horecagelegenheid tijdens een evenement zwak alcoholhoudende dranken zoals bier of (glüh)wijn schenken of verkopen dan heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te dienen. Het kost € 45,90 en duurt maximaal 8 weken. Sterke drank mag tijdens een evenement niet verstrekt worden, hiervoor is geen ontheffing mogelijk.

 • Een evenement organiseren

  U wilt een evenement organiseren in de openbare ruimte of in een gebouw dat hier normaal niet voor wordt gebruikt. Het kan zijn dat u daarvoor melding moet doen bij de gemeente of een vergunning moet aanvragen. Dat hangt af van de categorie (0, A, B- of C) waarin uw evenement valt. De gemeente bepaalt onder welke categorie uw evenement valt. Dit hangt af van: het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is; het soort evenement; het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt; hoe hard het geluid is;  of er een springkussen geplaatst wordt;  of er objecten geplaatst worden die al dan niet groter zijn dan 25 m²; hoeveel hulpdienstmedewerkers er nodig zijn om het evenement veilig te laten verlopen. Als u na het lezen van onderstaande informatie twijfelt onder welke categorie uw evenement valt, kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid. Voor een categorie A-evenement moet de aanvraag met alle bijlagen vier weken voordat het evenement plaatsvindt compleet worden ingeleverd. Voor een categorie B- of C- evenement is dit acht weken. Als u twijfelt houdt dan rekening met de langste periode, zodat u altijd op tijd uw aanvraag doet.  Let op We adviseren u, zeker als het de eerste keer is dat u een evenement organiseert, de aanvraag eerder in te dienen dan de genoemde termijnen. We kunnen u helpen zodat u uw aanvraag met onze hulp op tijd compleet kunt maken.  Heeft u vragen? Stuur een bericht naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl of bel met (010) 248 4000. We helpen u graag verder. Melding 0-evenement Voor kleine activiteiten in de buurt of op straat maakt u een melding bij de gemeente. Doe dit uiterlijk vijf werkdagen voor het evenement. Hieronder staan de voorwaarden om uw evenement alleen te hoeven melden: er mogen niet meer dan 250 personen tegelijkertijd aanwezig zijn; het evenement vindt plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur; muziek is niet toegestaan vóór 07.00 uur of ná 22.00 uur en het geluidsniveau (jpg, 19 kB) op de gevels van omringende woningen is maximaal 70 dB(A); het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats en mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten; er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object. Bij het plaatsen van een springkussen is een evenementenvergunning nodig. Heeft u deze niet, dan mag u het springkussen niet plaatsen. Voldoet uw evenement aan de voorwaarden hierboven, dan kunt u uw evenement melden (pdf, 202 kB). A-evenement  Een A-evenement is niet grootschalig of risicovol, bijvoorbeeld een braderie of een straatspeeldag. U heeft hier wel een vergunning voor nodig. De complete aanvraag voor een A–evenement moet u vier weken voor het evenement indienen.  U moet de volgende stukken aanleveren voor een A-evenement: Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (pdf, 259 kB); Bij meer dan 250 bezoekers is het nodig dat u een veiligheidsplan (pdf, 4 MB) meestuurt;  Als u tenten plaatst die groter dan 25m² zijn, moet er een tentboek en een certificaat van de brandveiligheid van het tentdoek worden ingeleverd. (Dit boek is opvraagbaar bij de verhuurder van de tent);  Bij het plaatsen van een podium, tribune, klimwanden, pontons etc. is het nodig dat er een bouwboek en constructiegegevens worden ingeleverd. Bij een podium lager dan 1 meter en kleiner dan 75 m² zonder overkapping is dit niet nodig; Een plattegrond (zie ook de voorbeeldplattegrond (12 MB) om te zien wat erop moet staan); Een ontruimingsplan als er overnacht wordt, al dan niet in een tent of gebouw; Bewonersbrief waarmee u de omgeving van het evenement informeert. Wat moet ik vermelden op de plattegrond van het evenement? Alle objecten en bijbehorende afmetingen moeten ingetekend zijn. Ook vluchtroutes, toiletten, fietsenstalling, parkeermogelijkheden, plaatsen waar eten wordt bereid, afsluitingen van wegen met verkeersregelaars en eventueel een EHBO post moeten ingetekend worden op de plattegrond.  Eventuele afsluitingen: als u wegen of parkeerplaatsen wilt afsluiten, geef dan in uw aanvraag en op de plattegrond aan waar de afsluitingen zijn en wanneer en hoe lang dit wordt afgesloten. Let op: maakt u tijdens uw evenement gebruik van wegwerpbekers en – bakjes die plastic bevatten? Bekijk dan de actuele regelgeving.  B- en C- evenementen Voor het organiseren van grootschalige of risicovolle evenementen is altijd een B- of C-evenementenvergunning nodig. Als uw evenement in de categorie B of C valt, moet dit evenement vóór 1 oktober van het jaar ervoor bij de gemeente worden gemeld. In december van dat jaar hoort u of uw evenement door kan gaan. De complete aanvraag voor een B- of C–evenement moet u acht weken voor het evenement indienen.  U moet de volgende stukken aanleveren voor een B- of C-evenement: Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (pdf, 259 kB); Een plattegrond/tekening (zie voorbeeldplattegrond (12 MB)) van het terrein op schaal en voorzien van noordpijl en een legenda, waarop alle te plaatsen objecten, calamiteitenroutes, vluchtroutes ingetekend zijn; Bewonersbrief waarmee u de omgeving van het evenement informeert; Een draaiboek (In een draaiboek staan in tijdsvolgorde welke gebeurtenissen, afspraken en taken bij het evenement horen. U geeft aan wie verantwoordelijk is voor welke taak op welk moment en welke plaats); Als u tenten plaatst die groter dan 25m² zijn, moet er een tentboek en een certificaat van de brandveiligheid van het tentdoek te worden ingeleverd (dit boek is opvraagbaar bij de verhuurder van de tent);  Bij het plaatsen van een podium, tribune, klimwanden, pontons etc. is het nodig dat er een bouwboek en constructie gegevens worden ingeleverd. Bij een podium lager dan 1 meter en kleiner dan 75 m² zonder overkapping is dit niet nodig; Een veiligheidsplan (pdf, 4 MB) Een beveiligingsplan (hierin ook de beveiligers vermelden); Een medisch plan (EHBO post/ hoeveel mensen); Een geluidsplan (alleen bij muziek ten tijde van het evenement); Een mobiliteitsplan. Let op: maakt u tijdens uw evenement gebruik van wegwerpbekers en – bakjes die plastic bevatten? Bekijk dan de actuele regelgeving.  Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als uw aanvraag op tijd is ingediend, gaan we bekijken of de aanvraag compleet is. Ook beoordelen we of het evenement dat u wilt houden ook mogelijk is, bijvoorbeeld of de locatie geschikt is. We vragen zo nodig advies aan de politie, de brandweer en andere adviseurs. Als er naar aanleiding hiervan vragen zijn of we hebben meer gegevens nodig, dan nemen we contact met u op.  Als u een vergunning krijgt voor een B- of C-evenement, wordt deze ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden krijgen dan de mogelijkheid een reactie te geven op het evenement. Er kan daarna besloten worden om het evenement in aangepaste vorm door te laten gaan of in zijn geheel niet door te laten gaan.  Hulp nodig?  Voor een persoonlijke afspraak of andere vormen van hulp, kunt u altijd een e-mail sturen naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl of bel met (010) 248 4000. Subsidie veiligheidsmaatregelen De gemeente Vlaardingen heeft voor evenementorganisatoren zonder winstoogmerk een subsidieregeling (zie lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR705095/1). Deze regeling is bedoeld om hen te ondersteunen in de kosten voor de benodigde veiligheidsmaatregelen tijdens een evenement.  Wat betekent dit voor u?  U kunt een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in deze kosten. De subsidie is maximaal 50% van de begroting van het evenement met een maximum van € 5.000,-. In totaal is er per jaar € 100.000,- beschikbaar. Hoe kunt u een aanvraag doen? U kunt uw aanvraag doen bij het team Openbare Orde & Veiligheid door een e-mail te sturen naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl met: Een beschrijving van de middelen die u inzet om het evenement veilig te laten verlopen; De kosten van deze middelen; De offertes of andere bewijzen om de kosten te onderbouwen. Binnen vier weken nemen we een besluit op uw aanvraag. Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan contact op met het team Openbare Orde & Veiligheid via bijzonderewetten@vlaardingen.nl of bel met (010) 248 4000.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u als ondernemer alcoholische drank schenken of verkopen? Dan moet u een Alcoholwetvergunning (commercieel) aanvragen. U heeft deze vergunning ook nodig als u sterke drank in een slijterij verkoopt. Voor een niet-commerciële organisatie vraagt u een niet-commerciële Alcoholwetvergunning aan. Kies een vergunning Alcoholwetvergunning commercieel(pdf, 257 kB) Alcoholwetvergunning niet-commerciële(pdf, 246 kB) Hoe werkt het? Download de formulieren voor de commerciële of voor de niet-commerciële drank- en horecavergunning en vul ze in. Lever uw aanvraag in: per post: stuur de aanvraag naar het adres dat op het aanvraagformulier staat. digitaal: scan de ingevulde formulieren in en stuur deze als bijlage bij uw aanvraag naar bijzonderewetten@vlaardingen.nl. Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de commerciële Alcoholwetvergunning krijgt. Het duurt maximaal 6 maanden tot de gemeente beslist of u de niet-commerciële Alcoholwetvergunning krijgt. Een Alcoholwetvergunning is voor onbepaalde tijd geldig. Kosten € 276,80 Heeft u vragen? Stuur een bericht via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Incidentele melding geluid en openingstijden

  Wilt u als horecaondernemer een keer meer geluid maken dan normaal is toegestaan? Bijvoorbeeld om een artiest of band op te laten treden? Of wilt u een keer uw horecabedrijf openen buiten de openingstijden die standaard gelden? Dan moet u dit melden. Dit doet u digitaal met het formulier ‘incidentele melding geluid en openingstijden’. Direct regelen Digitaal formulier 'Incidentele melding geluid en openingstijden' Hoe werkt het? Heeft u een commercieel horecabedrijf? Dan mag u maximaal 10 keer per jaar meer geluid maken dan is toegestaan en/of uw openingstijd verlengen. Van deze 10 keer mag u maximaal 3 keer op het terras meer geluid maken dan toegestaan.  U mag tot maximaal 02.00 uur meer geluid maken dan toegestaan is. De openingstijden kunnen verruimd worden tot uiterlijk 05.00 uur op maandag tot en met zondag.  Heeft u een niet-commercieel horecabedrijf dat bij een stichting of vereniging hoort? Dan mag u maximaal 6 keer per jaar meer geluid maken dan is toegestaan en/of uw openingstijd verlengen. U mag alleen binnen uw horecapand meer geluid maken. Daarbij houdt u de deuren en ramen gesloten.  Stuur de melding uiterlijk op de dag waarop u meer geluid wilt maken of langer open wilt zijn in. Het liefst ontvangen wij de melding eerder.  Als u geen melding doet van de activiteit waarbij meer geluid wordt gemaakt en/of een aanvraag doet voor de verlenging van de openingstijden kunt u een boete krijgen. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor uw horecavergunning(en). De activiteit waarbij u meer geluid maakt, moet passen binnen de soort horeca waar u een vergunning voor heeft. Dit houdt in dat een restaurant bijvoorbeeld geen activiteiten mag exploiteren die voorbehouden zijn aan cafés of discotheken.  Tijdens de activiteit waarbij u meer geluid gaat maken, moet u zich houden aan de onderstaande geluidsnormen: Maximum geluidsniveau tijdens incidentele festiviteiten 07.00 uur – 19.00 uur 19.00 – 02.00 uur LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 65 dB(A) 50 dB(A) LAr,LT  in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 50 dB(A) 35 dB(A) LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 75 dB(A) 65 dB(A) LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 60 dB(A) 50 dB(A)   Vul het digitale formulier ‘incidentele melding geluid en openingstijden’ helemaal in en verstuur het. U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw melding via e-mail. Kosten Het melden is gratis. Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000. Voor meer informatie over de geluidsnormen kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via www.dcmr.nl.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u vanuit een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen of folders of flyers uitdelen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. De behandeling hiervan duurt maximaal 8 weken. Direct regelen aanvraagformulier standplaatsvergunning (pdf, 233 kB) Afspraak maken Aanvraag Standplaatsvergunning Hoe werkt het? Bepaal uw locatie in de Nota Standplaatsenbeleid. U vindt de nota hier. Bepaal het soort standplaats: tijdelijke standplaats: als u voor 1 dag een standplaats wilt innemen. Een organisatie kan per 6 weken 1 dag een standplaats innemen. Per dag wordt aan maximaal 2 organisaties een tijdelijke standplaatsvergunning verleend. seizoenstandplaats: als u producten wilt verkopen die gebonden zijn aan een bepaalde periode, zoals: ijs, haring, oliebollen of kerstbomen. jaarstandplaats: als u het hele jaar door producten wilt verkopen of diensten wilt aanbieden.  Download het 'aanvraagformulier standplaatsvergunning', vul het in en onderteken het. Lever het formulier in: via mail: scan het formulier in en mail het via vlaardingen.nl/contactformulier.​​​​ via post: stuur het naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. Openbare Orde en Veiligheid, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. op het stadskantoor: U kunt het formulier inleveren bij de balie. Levert u het formulier liever in bij iemand van Openbare Orde en Veiligheid, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. U ontvangt binnen 8 weken een reactie op uw aanvraag. Wilt u een standplaats op de markt (marktvergunning) aanvragen? Neem contact op met de Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A. via marktenvlaardingen@gmail.com of via 06 8370 7061. Kosten Voor het behandelen van uw aanvraag moet u leges betalen. Deze betaalt u dus ook als blijkt dat u geen vergunning krijgt. Jaarstandplaats: € 212,90 Seizoenstandplaats voor 6 maanden: € 93,00 Seizoenstandplaats voor 3 maanden: € 46,50 Tijdelijke standplaats: € 30,40 per dag Precario: afhankelijk van het aantal vierkante meters en het aantal dagen dat u een standplaats inneemt. Deze kosten betaalt u naast de kosten voor het behandelen van uw aanvraag van de vergunning. Wat heb ik nodig voor mijn aanvraag? Aanvraagformulier standplaatsvergunning: compleet ingevuld en ondertekend Kopie legitimatiebewijs Foto(‘s) van uw kraam of kar De afmetingen van uw kraam of kar De afmetingen van de luifel (als uw kraam of kar deze heeft) Als de standplaats op particulier terrein is: bewijs van toestemming van de eigenaar van het terrein KvK-nummer van uw bedrijf  Wat zijn de regels voor een jaarstandplaats? Er zijn vaste locaties. Nummer locatie Gebied Locatie Maximale afmeting Bijzonderheden 1 Centrum Hoogstraat, ter hoogte van nr. 170 7 m2   5 Centrum Schoutplein ter hoogte van nr. 31 15 m2 Niet op marktdagen en tijdens evenementen 8 De Loper Parkeerplaats ter hoogte van De Loper 2 15 m2   10 De Loper Plein De Loper 15 m2 Niet op marktdagen en tijdens evenementen 12 Holiërhoek Parkeerterrein ter hoogte van Reigerlaan 15 m2   13 Meidoornstraat (Van Hogendorpkwartier) Trottoir van Meidoornstraat, tussen Van Hogendorplaan en Magnoliastraat (ter hoogte van Aldi) 15 m2 Twee standplaatsen naast elkaar in te nemen 14 Meidoornstraat (Van Hogendorpkwartier) Trottoir van Meidoornstraat, tussen Van Hogendorplaan en Magnoliastraat (ter hoogte van Aldi) 15 m2 Twee standplaatsen naast elkaar in te nemen 15 Westwijk (Plein West) Dr. Wiardi Beckmannsingel, naast nr. 17 15 m2   16 Westwijk (Plein West) Dr. Wiardi Beckmannsingel, naast nr. 17 7 m2   18 VOP Zuid Trottoir ter hoogte van Parallelweg 6 7 m2   19 Hoogstad Trottoir ter hoogte van Kwantum 8 m2 Particulier terrein 20 Deltagebied Trottoir ter hoogte van Gamma 15 m2 Particulier terrein 21 Deltagebied Parkeerterrein ter hoogte van Praxis 15 m2 Particulier terrein 23 Broekpolder Watersportweg, ter hoogte van fietsbrug 15 m2   25 Broekpolder Watersportweg, ter hoogte van fietsbrug 15 m2   Per locatie geldt een maximale grootte voor een kraam of kar. Let er op dat uw kraam of kar niet groter is. Een vergunning geldt voor minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar (van 1 januari tot en met 31 december). Het is niet mogelijk om een jaarstandplaats te verlengen. Voor een nieuwe kalenderjaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Op een jaarstandplaats mag u maximaal 3 dagen per week staan. U kan voor maximaal 2 locaties een vergunning krijgen. De leges en precario betaalt u per standplaats. De vergunning is alleen voor u. U moet dus zelf aanwezig zijn bij uw kraam of kar. U moet uw aanvraag inleveren vóór 1 oktober. Als blijkt dat er meerdere mensen op dezelfde locatie en dag willen staan moet er geloot worden. Er vindt dan een loting plaats door een lid van het college van burgemeester en wethouders. U bent hierbij aanwezig. De loting vindt zo snel mogelijk na 1 oktober plaats. Als u geen gebruik meer wil maken van uw standplaats moet u dit melden bij Openbare Orde & Veiligheid via bijzonderewetten@vlaardingen.nl. U krijgt geen geld terug van de betaalde leges en precario. Als u langer dan 3 maanden geen gebruik maakt van uw standplaats kan uw vergunning worden ingetrokken. U krijgt geen geld terug van de betaalde leges en precario. Wat zijn de regels voor een seizoenstandplaats? Er zijn vaste locaties. Nummer locatie Gebied Locatie Maximale afmeting Bijzonderheden 2 Centrum Liesveld, ter hoogte van nr. 161 3 m2 Kleine en open kar 3 Centrum Liesveld, ter hoogte van nr. 2 3 m2 Kleine en open kar 6 Centrum Veerplein, ter hoogte van nr. 135 3 m2 Kleine en open kar Niet tijdens evenementen 7 Centrum Veerplein, ter hoogte van nr. 132-C, naast HEMA 3 m2 Kleine en open kar Direct verplaatsbaar Koeling zonder elektriciteit (voorschrift brandweer) 9 De Loper Trottoir hoek Louise de Collignylaan / Charlotte de Bourbonlaan 21 m2   11 De Loper Ter hoogte van de Loper 5-7 tegenover Nelson 3 m2 Kleine en open kar Direct verplaatsbaar 17 Westwijk (Plein West) Dr. Wiardi Beckmannsingel, op het trottoir tussen de rijbaan en de grote parkeerplaats 21 m2 Kleine en open kar 24 Broekpolder Klim- en Klauterwoud 3 m2 Kleine en open kar U kunt ook op een locatie van een jaarstandplaats staan. U mag alleen seizoengebonden producten verkopen, zoals haring, ijs, kerstbomen en oliebollen. Een vergunning geldt voor minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. Dit geldt niet voor de verkoop van kerstbomen. Op een seizoenstandplaats mag u maximaal 7 dagen per week staan. De aanvraag voor de verkoop van haring en ijs moet u inleveren vóór 1 februari. De aanvraag voor de verkoop van kerstbomen en oliebollen moet u inleveren vóór 1 mei. Als blijkt dat er meerdere mensen op dezelfde locatie en dag willen staan moet er geloot worden. Er vindt dan een loting plaats door een lid van het college van burgemeester en wethouders. U bent hierbij aanwezig. De loting vindt zo snel mogelijk na 1 februari en 1 mei plaats. Wat zijn de regels voor een tijdelijke standplaats? Er zijn geen vaste locaties. U kunt ook op een locatie van een jaar- of seizoenstandplaats staan. Geldt voor 1 dag. Er zijn maximaal 2 tijdelijke standplaatsen per dag. Een tijdelijke standplaats is mogelijk voor 1 dag per 6 weken. Voor politieke partijen is dat 1 keer per 4 weken. Waar moet ik nog meer rekening mee houden? U moet zelf zorgen voor water en stroom. Bij sommige standplaatsen staat een energiekast. Die is dan van een andere standplaatshouder. Als u zelf een energiekast wil plaatsen moet u contact opnemen met Stedin. Als u geïnformeerd heeft naar vrije locaties kan het zo zijn dat de locatie op het moment van uw aanvraag inmiddels wel bezet is. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de opties van beschikbare locaties. Het is niet mogelijk om uw standplaatsvergunning te wijzigen. U moet dan een nieuwe aanvraag indienen.   Heeft u vragen? Stuur een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Draaiorgelvergunning

  U heeft een vergunning nodig als u een draaiorgel, dat door een voertuig wordt verplaatst, muziek wilt laten maken. In januari wordt bekend welke vergunningen dat jaar worden verleend. Direct regelen aanvraagformulier draaiorgelvergunning Hoe werkt het? De vergunning wordt jaarlijks verleend. Een aanvrager kan één dag per week, tot uiterlijk 31 december van dat kalenderjaar aanvragen.  Als er meerdere verzoeken voor dezelfde dag zijn ingediend, wordt geloot welke aanvrager op welke dag een vergunning krijgt. De loting vindt jaarlijks in januari plaats. Lever het aanvraagformulier in, dit kan: digitaal: scan het formulier in en stuur het via vlaardingen.nl/contactformulier.​​​​ per post: stuur het formulier naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. team Openbare orde en Veiligheid, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen aan de balie: u een afspraak maken om uw aanvraag in te leveren. Stuur uw gegevens via het digitale formulier, dan nemen we contact met u op. U ontvangt binnen 8 weken een reactie.  Kosten € 84,70 per dag van de week per jaar Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.