Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

  • Kwijtschelding

    Mensen die de belastingaanslag niet kunnen betalen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding.

  • Bezwaarschrift indienen

    Indien u het niet eens bent met een besluit van het waterschap kunt u een bezwaarschrift indienen.

  • Bezwaar maken

    Vindt u dat uw aanslag niet klopt of onterecht is? Dan kunt u bezwaar maken. U vraagt dit aan via de…

  • Aanbestedingen

    In de uitvoering van onze taken doen we een beroep op externe leveranciers en dienstverleners. Dit doen we op basis van wet- en regelgeving en ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  • Nadeelcompensatie

    Vindt u dat u schade heeft als gevolg van het werk van het waterschap? Dan kun u een verzoek om nadeelcompensatie indienen.

  • Onderhoudsplicht

    Met een schone sloot voorkomt u wateroverlast. Bent u eigenaar van een schouwsloot dan moet u deze schoonmaken. LET OP: bekijk vastgestelde schouwkaarten 2023 voor een kaart met uitgebreide legenda.

  • Woo-verzoek

    De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Het is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  • Contact

    U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. U kunt hier ook een calamiteit melden of een wettelijke klacht indienen.

  • Waterschapsbelasting

    Heeft u vragen over waterschapsbelastingen? Dan kunt u direct terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor (NBK).