Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Subsidies

  Regelmatig zijn er subsidies voor maatregelen die iets met water te maken hebben. Bijvoorbeeld tegen wateroverlast of om water te besparen.

 • Verzoek om informatie

  Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in folders of op de website? Dan kunt u een verzoek om informatie indienen op grond van de Wet open overheid (Woo).

 • Nadeelcompensatie

  Vindt u dat u schade leidt omdat het waterschap iets heeft gedaan in uw buurt? Bijvoorbeeld: u vindt dat uw huis of bedrijf minder waard is door een dijkversterking. Omdat uw uitzicht minder is of uw bedrijf minder goed bereikbaar waardoor u schade heeft. Dan kunt u een vergoeding aan het waterschap vragen (nadeelcompensatie).

 • Handhavingsverzoek

  Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap kan handhavend optreden tegen overtredingen.

 • Rectificatie of aanvulling persoonsgegevens

  Heeft u vragen over of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? U kunt altijd contact met ons opnemen.

 • Bezwaar tegen een besluit

  Op deze pagina leest u hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing die wij genomen hebben. Bijvoorbeeld over uw vergunningaanvraag. Of over een subsidieaanvraag of tegen een handhavingsbesluit.

 • Wettelijk klacht indienen (gedraging)

  Op deze pagina leest u hoe u een klacht kunt indienen. Bijvoorbeeld als u vindt dat u niet serieus genomen bent, te lang moet wachten op een reactie van het waterschap of verkeerd geïnformeerd bent

 • Klacht aanbesteding

  Bent u ondernemer en ontevreden over hoe het waterschap een aanbesteding heeft aangepakt? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij een onafhankelijk klachtenmeldpunt.

 • Zienswijze indienen

  Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze indient tegen een besluit dat we willen nemen (een zogenaamd ‘ontwerpbesluit’). Let op: een zienswijze is iets anders dan een bezwaar. U kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten die we al genomen hebben. Bijvoorbeeld op uw vergunningaanvraag.