Zoekresultaat 1 - 10 van 72 resultaten

 • Bed and breakfast beginnen

  U mag onder bepaalde voorwaarden een kleinschalig bed and breakfast beginnen in uw woning. U moet hiervoor wel een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Snippergroen huren, kopen of gebruiken

  Als uw tuin grenst aan een stuk grond van de gemeente, kunt u dit stuk grond misschien bij uw tuin trekken. Vraag de gemeente dan of u het stuk grond kunt kopen of huren. We noemen zo’n stuk grond snippergroen.

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

 • Aanspreekpunt voor ondernemers

  Bent u ondernemer en heeft u een vraag aan de gemeente over bijvoorbeeld een geschikte bedrijfslocatie in Westerveld of waar u als startende ondernemer aan moet denken? Bedrijvencontactfunctionaris Voor deze en andere ondernemersvragen kunt u terecht bij de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Westerveld. Zij is voor ondernemers het eerste en centrale aanspreekpunt en vormt de schakel tussen het bedrijfsleven en de overheid. Een aantal zaken waar de bedrijvencontactfunctionaris zich mee bezighoudt: begeleiding van bedrijven die zich in Westerveld willen vestigen; advies voor startende ondernemers; ondersteuning van ondernemers die hun weg zoeken binnen de gemeentelijke organisatie; bemiddeling bij het oplossen van vraagstukken tussen de gemeente en het bedrijfsleven. De bedrijvencontactfunctionaris is uw gids in ‘gemeenteland’ en verzorgt de begeleiding van de eventuele plannen voor vestiging van uw bedrijf of organisatie in Westerveld. Ook als er zich na de vestiging problemen voordoen of als u vragen heeft, is de bedrijvencontactfunctionaris uw aanspreekpunt.

 • Bibob-onderzoek

  Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente niet alleen de betrouwbaarheid van uw bedrijf maar ook van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Met het Bibob onderzoek wil de gemeente voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten. De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf te weinig informatie heeft. Of als de officier van justitie hierom vraagt. Besluit de gemeente om Bureau Bibob een uitgebreid integriteitsonderzoek te laten doen? Dan krijgt u hiervan bericht en krijgt u de mogelijkheid om te reageren. Eventueel kunt u uw aanvraag ook nog intrekken.  Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig. De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u de aanbesteding al gewonnen heeft. Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.  

 • Kampvuur

  Een kampvuur stoken is niet zomaar toegestaan. Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente. Toestemming vragen kampvuur (PDF - 143 kB) Vraag de toestemming tenminste twee weken van tevoren aan.

 • Alcoholwetvergunning

  Als u alcohol schenkt of verkoopt in een horecabedrijf, slijterij, sportkantine, gemeenschapshuis etc. heeft u een alcoholvergunning nodig. Als u op een evenement zwakalcoholische drank wilt schenken, heeft u een ontheffing voor de alcoholvergunning nodig. Lees hiervoor Alcohol schenken tijdens een evenement.  Bibob-onderzoek Als u een aanvraag indient voor een vergunning, een subsidie of als u meedoet aan een aanbesteding, kan de gemeente de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. Dit gebeurt met een BIBOB onderzoek.

 • Klacht indienen

  Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen via de knop hierboven.  Melding indienen Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente via de knop hieronder: Melding indienen 

 • Briefadres

  Belangrijk! De gemeente Westerveld is zeer terughoudend in het verlenen van briefadressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het uitgangspunt is dat iedereen die in Nederland woonachtig is, op het woonadres ingeschreven moet worden waar werkelijk verbleven wordt. Het maakt daarbij niet uit of dit pand een recreatieve bestemming heeft (recreatiewoning) of een ander soort pand is. Gemeenten zijn verplicht om inschrijvingen toe te staan op recreatieadressen. Aan de inschrijving op een recreatieadres kunnen echter geen rechten worden ontleend over het feit of daar werkelijk (permanent) gewoond mag worden. Er wordt daarom handhavend opgetreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Het feit dat een campingeigenaar of beheerder van een recreatiepark geen toestemming geeft voor inschrijving, is voor ons geen reden om niet op dit adres in te schrijven. Wij vragen wel aan u een bewijs te leveren waar uit blijkt dat u feitelijk op dat adres verblijft. U kunt alleen een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente zal ieder aanvraag om een briefadres apart beoordelen.

 • Horecavergunning, exploitatievergunning

  Voor de oprichting of de overname van een horecabedrijf heeft u een horeca-exploitatievergunning op grond van artikel 2.28 Algemene Plaatselijke Verordening nodig. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. U vraagt deze horeca-exploitatievergunning aan bij de gemeente.