Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Openingstijden winkels

  Winkeliers en inwoners vragen vaak wanneer de winkels in de gemeente open mogen zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de openingstijden.

 • Evenementen organiseren

  Wilt u een evenement organiseren? Op deze pagina leest u of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen.

 • Ontheffing tijdelijk schenken van alcohol

  Wilt u een ontheffing aanvragen voor het tijdelijk schenken van alcohol? Op deze pagina leest hoe u de ontheffing aanvraagt.

 • Begrafenis, urn bijzetten of een gedenkteken plaatsen

  U kunt in de gemeente op verschillende locatie worden begraven of een urn laten bijzetten. Op deze pagina leest u alles wat u hierover moet weten. Ook vindt u hier ook de kosten en de verordening begraafplaatsen.

 • Vrijwilligersverzekering

  Onze gemeente kent veel vrijwilligers die werken bij vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties lopen net als bedrijven risico’s. Op deze pagina leest u meer over de vrijwilligersverzekering.

 • Ontheffing sluitingstijden horeca-bedrijven

  Wilt u uw horecabedrijf langer openhouden dan volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is toegestaan? Op deze pagina leest u hoe u een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven aanvraagt.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Op deze pagina leest u alles over de omgevingsvergunning en of u deze wel of niet moet aanvragen.

 • Ontheffing route gevaarlijke stoffen

  Op deze pagina leest u alles over de ontheffing route gevaarlijke stoffen die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

 • Meldingen en verzoeken

  Heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? Of ervaart u onnodige regels of procedures? Meld het ons!

 • De gemeente aansprakelijk stellen bij schade

  Heeft u schade geleden door de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Lees op deze pagina hoe u dat doet en vul het schadeformulier in.