Zoekresultaat 1 - 10 van 114 resultaten

 • Registreren en aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Is uw kindje dood geboren? U doet aangifte bij de gemeente. U kunt uw kindje ook inschrijven in de basisregistratie personen (BRP).

 • Groenstrook of restgrond kopen, huren of gebruiken

  U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk. Dien hiervoor schriftelijk een aanvraag in bij de gemeente.

 • Vergoeding aanvragen na bodemonderzoek

  Heeft u schade op uw grond door een verplicht bodemonderzoek op verzoek van de gemeente? Hiervoor kunt u schadevergoeding aanvragen bij de rechter.

 • Plantsoenen betreden

  U mag in parken, plantsoenen of groenstroken niet buiten de wandelpaden lopen of zitten. Hiervoor vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

 • Precariobelasting betalen

  U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

 • Een groot evenement organiseren

  Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

 • Alcohol schenken en verkopen

  Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.