Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Dit is een reactie op een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit. U kunt uw reactie indienen tijdens de periode dat een besluit ter inzage ligt.

 • Bedrijventerreinen Zeewolde

  In Zeewolde liggen verschillende bedrijventerreinen. Daarnaast is er een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) en visie kleinschalige bedrijventerreinen.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Vignet ontheffing buitengebied aanvragen

  Het vignet is bedoeld voor personen die vaak ergens in deze 5 gebieden moeten zijn. Bewoners ontvangen automatisch een ontheffing.

 • Weekmarkt

  De wekelijkse markt in Zeewolde is op vrijdagmorgen op het Kerkplein. U heeft een marktplaatsvergunning nodig om producten te mogen verkopen op de markt.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen over een medewerker of bestuurder, het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie of het niet reageren op vragen.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  In het Omgevingsloket kunt u bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of vergunningsvrij kunt bouwen, verbouwen of aan- en uitbouwen.

 • Evenementenbord plaatsen

  De borden mogen alleen geplaatst worden voor evenementen, collectes of ter ondersteuning voor publiekscampagnes van (semi)-overheden.

 • Afval wegbrengen

  Openingstijden afvalbrengstation op het Trekkersveld, industrieweg 41. U heeft uw afvalpas nodig om het afval weg te brengen.

 • Welstand en welstandscommissie

  Welstand is de mate waarin een bouwplan past in de omgeving. Bouwplannen worden hierop getoetst door de welstandscommissie.