Zoekresultaat 1 - 10 van 98 resultaten

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wanneer iemand afstand wil doen van de Nederlandse nationaliteit, legt hij een verklaring af bij de gemeente.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  Er mag niet zomaar een voorwerp worden geplaatst op de weg of stoep. Hiervoor is een ontheffing nodig.

 • Uitleg ruimtelijkeplannen.nl

  Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u digitale ruimtelijke plannen. Dit product geeft hier uitleg bij.

 • Gecontracteerde zorgaanbieders

  Overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders voor Wmo-zorg en jeugdhulp.

 • Graafmelding

  Als er machinaal gegraven gaat worden, is het verplicht om eerst een Graafmelding bij het Kadaster te doen.

 • Wildkamperen

  Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Hiervoor is een ontheffing nodig.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Als verwacht wordt dat er geluidsoverlast plaats zal vinden bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of een evenement, is een ontheffing nodig.

 • Landschapsontwikkelingsvisie

  Het afwisselende landschap biedt ook veel mogelijkheden als leefgebied voor planten en dieren. Dit landschap willen we behouden en versterken.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Bij het verbouwen of herstellen van een monument is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Verschillende scenario's zijn mogelijk.