Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Herbegraven of alsnog cremeren

  Het kan zijn dat je vindt dat je dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. Je kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen. Je kunt ook een vergunning aanvragen als je de overledene toch wilt laten cremeren.

 • Regels voor straatartiesten

  Je mag als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids op of aan de weg optreden of muziek ten gehore brengen. Hier lees je de voorwaarden.

 • Voornaam wijzigen

  Als je je voornaam wilt wijzigen, moet je naar de rechtbank. Je moet voor het wijzigen van je voornaam een belangrijke reden hebben. Bijvoorbeeld omdat je gepest wordt met je naam of omdat je voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

 • Achternaam wijzigen

   

 • Inschrijving in Nederland

  Ga je gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet je je inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doe je bij de gemeente waar je gaat wonen. Doe dit binnen vijf werkdagen na je aankomst in Nederland.

 • Achternaam voor je kind kiezen

  Het eerste kind van een getrouwd heterostel krijgt automatisch de achternaam van de man. Dit geldt ook als je samen een geregistreerd partnerschap hebt. Je kunt als ouders ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dit moet je doorgeven aan de gemeente.

 • Verklaring persoonsgegevens afleggen

  Officiële gebeurtenissen die plaatsvinden in het buitenland, zoals geboorte, huwelijk of overlijden, moet je doorgeven bij de gemeente. Je bent ook verplicht de officiële documenten van deze gebeurtenissen af te (laten) geven.

 • Uitstel van begraven of cremeren

  Begraven of cremeren gebeurt niet eerder dan 36 uur na het overlijden, en uiterlijk op de zesde dag erna. De burgemeester van de gemeente waar de overledene is, mag onder bepaalde voorwaarden een andere termijn bepalen.

 • Grafuitgifte

  De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofdijk in Hattem. Zowel inwoners als niet-inwoners kunnen een graf huren. Je vraagt dan grafrechten aan.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over je bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over je bezwaar, dan kun je in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie je in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure ben je niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt je iemand machtigen om namens jou in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet je de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging stuur je mee met het beroepschrift. Vaak krijg je een uitnodiging voor een rechtszitting. Daar kun je jouw bezwaarschrift mondeling toelichten. Je mag dit door je advocaat of gemachtigde laten doen. Je mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. Je moet zelf zorgen voor deze vertaling.