Zoekresultaat 1 - 10 van 71 resultaten

 • Vermoeden van fraude en fouten in de zorg melden

  Als u denkt dat iemand fraudeert met zorg (pgb of Zorg in Natura), kunt u dat (anoniem) bij ons melden. Ook fouten kunt u melden. Een melding doet u online of telefonisch. Uw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 • Collectieve aanvullende zorgverzekering

  Hebt u een laag inkomen en wilt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten? Kijk dan of u via de gemeente korting kunt krijgen.

 • Bike removed

  Information about incorrectly parked bicycles, abandoned bicycles, wreck bicycles, bicycle depot and objections.

 • Parkeerbon

  Informatie voor het betalen van parkeerbonnen zoals het rekeningnummer en de betaaltermijn.

 • Informatie uit Basisregistratie Personen (BRP)

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staat informatie over inwoners van Leiden. Bijvoorbeeld namen, geboortedata en burgerservicenummers.

 • Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura?

  Hebt u zorg en ondersteuning nodig? Voor uzelf of uw kind(eren)? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen en dit zelf regelen.

 • Leerlingenvervoer

  Is het lastig om uw kind zelf naar school te brengen? Kijk of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer in de gemeente Leiden.

 • Huwelijk en partnerschap

  Informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap in Leiden.

 • Echtscheiding laten registreren

  Is uw scheiding of ontbinding partnerschap afgerond? Meld dit dan bij de gemeente waar u bent getrouwd of uw partnerschap hebt laten registreren.

 • Bijstand en werk vinden

  Hebt u een uitkering? Dan moet u er alles aan doen om werk te vinden en om werk te houden.