Zoekresultaat 1 - 10 van 29 resultaten

 • Brievenbussticker

  Wilt u geen ongeadresseerd drukwerk meer ontvangen? Dan kunt u dat aangeven met een speciale sticker op uw brievenbus. De sticker is verkrijgbaar als NEE-JA-sticker of NEE-NEE-sticker. U kunt de stickers bestellen via www.neeneeneeja.nl of gratis afhalen in het stadhuis. NEE-NEE-sticker Met een NEE-NEE-sticker geeft u aan dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen meer wilt ontvangen.

 • Kabels en leidingen

  Gaat uw bedrijf kabels en leidingen leggen in de openbare grond van de gemeente Zutphen? Alleen de gemeente zelf, en nuts- en telecombedrijven mogen dit laten doen. U moet altijd vooraf instemming vragen. Zo werkt het Op alle werkzaamheden in de gemeentegrond, is de AVOI van toepassing. Dit is de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren. In deze verordening staat vastgelegd hoe de instemmingsprocedure verloopt.

 • Hondenbelasting

  Alle inwoners van de gemeente Zutphen die één of meerdere honden hebben, betalen hondenbelasting. De aanslag hondenbelasting ontvangt u van Tribuut.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u een laag inkomen en moet u bijzondere kosten betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen.

 • Leerplicht

  Elk kind vanaf 5 jaar heeft recht op onderwijs en heeft de plicht om naar school te gaan. De gemeente houdt hier toezicht op. De gemeente Zutphen werkt samen met het onderwijs aan het voorkomen van schoolverzuim en wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een diploma behalen.

 • Hulpmiddelen

  Bij zelfstandig leven hoort ook dat u zichzelf goed en makkelijk kunt verplaatsen. In huis, maar ook daarbuiten. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk, met ceremonie

  Als u een ceremonie wilt om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, maakt u eerst een afspraak om een datum en locatie te reserveren.

 • Bijstand voor ondernemers

  Heeft u hulp nodig vanwege het coronavirus? De economische impact van het coronavirus is groot, ook in Zutphen. We hebben een speciale pagina ingericht voor al uw vragen.

 • Huishoudelijke hulp

  Lukt het u (tijdelijk) niet uw huishouden helemaal zelf te doen? Dan kunt u op zoek gaan naar hulp in het huishouden. Hieronder vindt u daarover meer informatie.

 • Reageren op een besluit van de gemeente

  Wij nemen veel besluiten. Die besluiten kunnen gevolgen hebben voor u. Wilt u reageren op een besluit dat wij willen nemen of genomen hebben? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt een zienswijze indienen als wij nog een besluit gaan nemen. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester. U kunt in beroep gaan bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar?