Zoekresultaat 1 - 10 van 120 resultaten

 • Feest in uw bedrijf melden

  U organiseert een feest in uw bedrijf, vereniging of buurthuis. Waarbij u veel geluid maakt of meer licht gebruikt. U meldt dat minimaal 10 werkdagen voor uw feest. Daardoor mag u meer geluid en licht maken. Soms heeft u een ontheffing nodig. Deze vraagt u minimaal 6 weken voor het feest aan.

 • Trouwambtenaar

  Bij een uitgebreide ceremonie kunt u kiezen voor een van onze trouwambtenaren, een trouwambtenaar uit een andere gemeente of u laat een trouwambtenaar voor 1 dag beëdigen in Hilversum. Zo kunt u bijvoorbeeld ook een broer, zus, buurvrouw of goede vriend(in) laten beëdigen voor 1 dag.

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond. Zoals terrassen, bouwmaterialen, containers en standplaatsen.

 • Geld voor kinderopvang bij ziekte of beperking

  U heeft een ziekte of beperking. Daardoor heeft u kinderopvang nodig. Maar u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dan betaalt de gemeente misschien (een deel van) de opvang voor u. Dit heet Bijzondere bijstand voor kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie.

 • Geld voor sport en uitjes

  U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit de Activeringsregeling kunt u elk jaar maximaal € 250 krijgen voor sporten of uitjes.

 • Exploitatievergunning horeca

  Als u een horecabedrijf begint, overneemt of verandert heeft u een exploitatievergunning nodig. U vraagt dit online aan. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

 • Duurzaam Wonen Lening

  U kunt als woningeigenaar of als Vereniging van Eigenaren (VvE) een goedkope lening aanvragen om een woning energiezuiniger te maken. Denk aan isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Deze lening heet de Duurzaam Wonen Lening.

 • Alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen

  U wilt alcohol verkopen in bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis. U moet een Alcoholwetvergunning (paracommercieel) aanvragen. Vroeger heette deze vergunning de Drank- en Horecawetvergunning.

 • Huren gemeentelijke sportplekken

  De gemeente heeft een aantal sportplekken in eigen beheer. Plekken in de openbare ruimte, zoals de Cruyff Courts, zijn vrij te gebruiken. Andere sportplekken kunt u huren.

 • Rioolheffing

  Als uw woning of bedrijfsruimte is aangesloten op het riool van de gemeente betaalt u rioolheffing. U betaalt voor het onderhoud, voor de afvoer en het beheer van afvalwater, regenwater en grondwater.