Zoekresultaat 1 - 10 van 50 resultaten

 • Geld voor kinderopvang bij ziekte of beperking

  U heeft een ziekte of beperking. Daardoor heeft u kinderopvang nodig. Maar u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dan betaalt de gemeente misschien (een deel van) de opvang voor u. Dit heet Bijzondere bijstand voor kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie.

 • Geld voor sport en uitjes

  U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit de activeringsregeling kunt u elk jaar maximaal € 250 krijgen voor sporten, uitjes, uw identiteitskaart of telefoonabonnement.

 • Alcoholwetvergunning voor verenigingen en stichtingen

  U wilt alcohol verkopen in bijvoorbeeld een sportkantine of buurthuis. U moet een Alcoholwetvergunning (paracommercieel) aanvragen. Vroeger heette deze vergunning de Drank- en Horecawetvergunning.

 • Rioolheffing

  Als uw woning of bedrijfsruimte is aangesloten op het riool van de gemeente betaalt u rioolheffing. U betaalt voor het onderhoud, voor de afvoer en het beheer van afvalwater, regenwater en grondwater.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  U kunt uw huis of gebouw laten aansluiten op het openbaar riool. De gemeente legt dan de aansluiting aan tussen het openbaar riool en uw erfgrens (grens van uw tuin). Het gedeelte van de rioolleiding in of onder het huis en tuin moet u zelf laten aanleggen.

 • Extra geld chronisch zieken en gehandicapten

  Als u een chronische ziekte of handicap heeft, maakt u vaak extra zorgkosten. Sommige kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Bijvoorbeeld uw reiskosten naar het ziekenhuis. De Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vergoedt elk jaar maximaal € 500 van deze extra kosten.

 • Bewijs Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een document waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U koopt dit document bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt kiezen voor een bewijs van Nederlanderschap in meerdere talen.

 • Brandveilig gebruik gebouw

  U heeft een gebouw waar veel mensen samen kunnen komen. Dan moet dit gebouw brandveilig zijn. Soms moet u een melding doen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente heeft persoonsgegevens als uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens geheim te houden. We zijn wel altijd verplicht uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.

 • Uitkering dakloos of thuisloos

  U bent dakloos of thuisloos en u wilt een uitkering aanvragen. Dat kan. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u het meest bent. Als dit de gemeente Hilversum is, dan meldt u zich bij ons. Als u dakloos bent, komt u naar het Sociaal Plein. Als u thuisloos bent, doet u de aanvraag online.