Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Een zienswijze indienen

  Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Als belanghebbende krijgt u in veel gevallen vooraf de gelegenheid ons te laten weten wat u van het te nemen (ontwerp)besluit vindt. 

 • Baggeren door uzelf

  Wilt u een sloot baggeren of in de vaste waterbodem graven?

 • Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

  Een IBA is een systeem dat het afvalwater zuivert en daarna loost op oppervlaktewater.

 • Jaaropgave grondwateronttrekking

  Onttrekt u grondwater? Geef dan de gemeten hoeveelheden aan ons door.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Kunt u de aanslag waterschapsbelasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.